U bent hier

Omgevingsvergunning (milieu)

  • Een particulier of bedrijf kan in Vlaanderen niet zomaar bepaalde activiteiten ontplooien die mogelijk milieuhinder (verontreiniging van lucht, water of bodem, geluidshinder, geurhinder, brandgevaar, …) veroorzaken.
  • Voor dergelijke activiteiten kan een melding of vergunning conform de van toepassing zijnde milieureglementering noodzakelijk zijn.
Overzicht bekendmaking openbare onderzoeken en beslissingen (klik op de link voor de affiche)
Openbaar onderzoek of beslissing OMV-nummer Exploitant Omschrijving vergunningverlenende overheid
Beslissing OMV_20176486 IWVA Exploiteren van het waterproduktiecentrum Torreele Vlaams gewest
         
         
         

Interessante websites omtrent de Omgevingsvergunning

 

Klik hier voor bekendmakingen voor openbare onderzoeken en beslissingen in het kader van de omgevingsvergunnig met enkel stedenbouwkundige handelingen.