U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger hebt u de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of in voorkomend geval, het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden.

De dossiers zijn raadpleegbaar in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien u niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag is er beroepsmogelijkheid tijdens de periode van de aanplakking.

Waar u het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vindt u hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/03/2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning zijn alle openbare onderzoeken opgeschort, voorlopig tot na 24 april 2020. Dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende was, zullen dus na 24 april opnieuw aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Bezwaarschriften die tussenin worden ingediend zijn wel ontvankelijk en zullen dus worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

Wat betreft de genomen beslissingen wordt de beroepstermijn verlengd met 30 dagen. Dat betekent dus concreet dat voor beslissingen vanaf 24 maart 2020 de beroepstermijn 60 dagen duurt.

Openbare bekendmakingen

4 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het uitbreiden en verbouwen van een bestaande ééngezinswoning, gelegen te Zeeëikelstraat 8, 8670 Koksijde; , vanaf 04-07-2020 tot 02-08-2020.

4 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het doorvoeren van reliëfwijziging, gelegen te Leeuwerikstraat 2A, 8670 Koksijde; , vanaf 04-07-2020 tot 02-08-2020.

4 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Nachtegaalweg 6A, 8670 Koksijde; , vanaf 04-07-2020 tot 02-08-2020.

30 juni 2020

Op 15 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Conterdijk 10.

26 juni 2020

Op 22 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Albert I Laan 185.

26 juni 2020

Op 22 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Regularisatie kelder appartementsgebouw (residentie AOSTA), gelegen te Koksijde, Goudenboomstraat 3.

26 juni 2020

Op 22 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van 12 appartementen met ondergrondse parkeerkelder, gelegen te Koksijde, Doornlaan 18.

26 juni 2020

Op 22 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor vervangen van bestaande keermuur, gelegen te Koksijde, Dorlodotlaan 24.

26 juni 2020

Op 22 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het heraanleggen van bedrijfsverharding en aanleggen groenbuffer, gelegen te Koksijde, Ten Bogaerdelaan 1.

26 juni 2020

Op 22 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een aangebouwd bijgebouw, gelegen te Koksijde, Veurnekeiweg 6.

26 juni 2020

Op 22 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming van een bestaande schuur, gelegen te Koksijde, Conterdijk 9.

26 juni 2020

Op 22 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Oeverbankhelling 5.

26 juni 2020

Op 22 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een beachbar, gelegen te Koksijde, Astridplein 10.

26 juni 2020

Op 22 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het afbreken en bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Polderstraat 7.

26 juni 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Koninklijke Baan 197, 8670 Koksijde; , vanaf 26-06-2020 tot 25-07-2020.

26 juni 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor de aanleg van een zwembad , gelegen te Maurice Renardlaan 10, 8670 Koksijde; , vanaf 26-06-2020 tot 25-07-2020.

24 juni 2020

Op 22 juni 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding voor een bronbemaling op een perceel gelegen Strandlaan 137, 8670 Koksijde.

24 juni 2020

Op 22 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Hondenclub "De Westhoek" voor een inrichting voor het africhten van honden gelegen Guldenzandstraat 25, 8670 Koksijde.

22 juni 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Blauwe-Reigerstraat , 8670; , vanaf 22-06-2020 tot 21-07-2020.

20 juni 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van slagbomen, gelegen te Koninklijke Baan 167, 8670 Koksijde; Koninklijke Baan 165, 8670 Koksijde; Koninklijke Baan 163, 8670 Koksijde; , vanaf 20-06-2020 tot 19-07-2020.

19 juni 2020

Op 15 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een poolhouse en zwembad, gelegen te Koksijde, Karthuizerduinenweg 9.

19 juni 2020

Op 15 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor overdekken terras, functiewijzigen garage naar keuken en plaatsen publiciteitspaneel, gelegen te Koksijde, Conterdijk 3.

19 juni 2020

Op 15 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis, gelegen te Koksijde, Galjoenweg 32.

19 juni 2020

Op 15 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van verharding en carport, gelegen te Koksijde, Hugo Verriestlaan 12A.

19 juni 2020

Op 15 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Koksijde, Dockaertstraat 24.

19 juni 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Het bouwen van een fietsenberging en aanleggen van verharding, gelegen te Mooie Bergstraat 14, 8670 Koksijde; , vanaf 19-06-2020 tot 18-07-2020.

19 juni 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het omvormen van een meergezinswoning naar eengezinswoning , gelegen te Elisabethlaan 18, 8670 Koksijde; , vanaf 19-06-2020 tot 18-07-2020.

19 juni 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het slopen van een ééngezinswoning en het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te H. Christiaenlaan 59, 8670 Koksijde; , vanaf 19-06-2020 tot 18-07-2020.

19 juni 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het aanelggen van een terras of andere verharding, gelegen te Marcel Demanlaan 48, 8670 Koksijde; , vanaf 19-06-2020 tot 18-07-2020.

19 juni 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het doorvoeren van een reliëfwijziging, het oprichten van een carport en tuinhuisje, gelegen te Tennispad 5, 8670 Koksijde; , vanaf 19-06-2020 tot 18-07-2020.

19 juni 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koninklijke Baan 344, 8670 Koksijde; , vanaf 19-06-2020 tot 18-07-2020.

18 juni 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het uitbreiden van de bestaande verharding, gelegen te Vlinderweg 4, 8670 Koksijde; , vanaf 18-06-2020 tot 17-07-2020.

12 juni 2020

Op 08 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Goudendalstraat 7.

12 juni 2020

Op 08 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande woning, gelegen te Koksijde, Jan Pootlaan 27.

12 juni 2020

Op 08 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, A Boudrystraat 15A.

12 juni 2020

Op 08 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 60.

12 juni 2020

Op 08 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het afbreken van een bestaande veranda en plaatsen nieuwe veranda, gelegen te Koksijde, Kerkstraat 54.

12 juni 2020

Op 08 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning, gelegen te Koksijde, Victor Demeyerelaan 6.

12 juni 2020

Op 08 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het herstellen van de gevels van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Middelkerkestraat 2.

10 juni 2020

Op 8 juni 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding voor een bemaling voor het uitvoeren van bouwkundige werken op een perceel gelegen Karthuizerduinenweg 1, 8670 Koksijde.

10 juni 2020

Op 8 juni 2020 werd een beslissing genomen voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor het exploiteren van een vliegclub, West Aviation Club Koksijde V.Z.W., Ten Bogaerdelaan 15, 8670 Koksijde.

19 mei 2020

Op 18 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de omgevingsmelding voor een bronbemaling voor het bouwen van een clubhuis en aanleggen van een hockeyterrein op een perceel gelegen Hazebeekstraat 8, 8670 Koksijde.