U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger hebt u de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of in voorkomend geval, het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden. 

De dossiers zijn raadpleegbaar in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien u niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag is er beroepsmogelijkheid tijdens de periode van de aanplakking.

Waar u het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg

Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vindt u hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

Openbare bekendmakingen

7 december 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Nieuwpoortsteenweg , 8670 koksijde; , vanaf 07-12-2019 tot 05-01-2020.

6 december 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor BOUW en MILIEU: bouw nieuwe rundveestal, uitbreiding dieren, gelegen te Burgweg 13, 8670 Koksijde; , vanaf 06-12-2019 tot 04-01-2020.

5 december 2019

Op 02 december 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het rooien van bomen, gelegen te Koksijde, Zouterweg 7.

5 december 2019

Op 02 december 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de indeling in een reeds vergunde meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Burgondie-straat 17.

5 december 2019

Op 02 december 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Pylyserlaan 67.

5 december 2019

Op 02 december 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het samenvoegen van een studio en appartement, gelegen te Koksijde, Europaplein 27.

5 december 2019

Op 02 december 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor bestemmingswijziging van woonhuis naar vakantiewoning, gelegen te Koksijde, Albert I Laan 140.

5 december 2019

Op 02 december 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het herbouwen van een woning, gelegen te Koksijde, Nieuwpoortsteenweg 93.

5 december 2019

Op 02 december 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en renoveren van een bestaande woning, gelegen te Koksijde, Lalouxlaan 42.

5 december 2019

Op 02 december 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een technisch lokaal bij een subtropisch zwembad, gelegen te Koksijde, Kinderlaan 79.

5 december 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het aanleggen van autostandplaatsen en wijzigen bestemming bestaand bijgebouw, gelegen te Dijk 1, 8670 Koksijde; , vanaf 05-12-2019 tot 03-01-2020.

5 december 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor ector nicolas, gelegen te Domein Hoge Duinen 1, 8670 Koksijde; , vanaf 05-12-2019 tot 03-01-2020.

29 november 2019

Op 25 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen, gelegen te Koksijde, Prinses Charlottestraat 27.

29 november 2019

Op 25 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het rooien van een aantal bomen, gelegen te Koksijde, Westhinderstraat 13.

29 november 2019

Op 25 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Nieuwpoortsteenweg.

29 november 2019

Op 25 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame, gelegen te Koksijde, Boulognestraat 7.

29 november 2019

Op 25 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van één hoogstammige spar, gelegen te Koksijde, Fred Wallecanlaan 40.

29 november 2019

Op 25 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaand bijgebouw/hobbystal aan open woning + afsluiting voortuinstrook, gele-gen te Koksijde, Ter Duinenlaan 55.

29 november 2019

Op 25 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het afbreken en bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Jan Van Looylaan 80.

29 november 2019

Op 25 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met handelsgelijkvloers, gelegen te Koksijde, Zeelaan 260.

29 november 2019

Op 25 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een kleine molen Vermeire, gelegen te Koksijde, Pelikaanstraat 3.

29 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen woning, gelegen te Koksijde, Koksijdesteenweg 20.

29 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor bouwen van een meergezinswoning na sloping van bestaande bebouwing, gelegen te Jaak Van Buggenhoutlaan 14, 8670 Koksijde; Albert Bliecklaan 13, 8670 Koksijde; Albert Bliecklaan 13A, 8670 Koksijde; , vanaf 29-11-2019 tot 28-12-2019.

26 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning lot 1, gelegen te Koksijde, Japans Paviljoen.

26 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning (HOB) - lot 2, gelegen te Koksijde, Albert Fastenaekelslaan.

26 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning (HOB), lot 3, gelegen te Koksijde, Albert Fastenaekelslaan.

26 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning (HOB) lot 4, gelegen te Koksijde, Japans Paviljoen.

26 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een gekoppelde ééngezinswoning - lot 5, gelegen te Koksijde, Albert Fastenaekelslaan - Casimirstraat.

26 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinwoning (HOB), lot 6, gelegen te Koksijde, Japans Paviljoen.

26 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinwoning (HOB), lot 7, gelegen te Koksijde, Japans Paviljoen.

26 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Japans Paviljoen lot 8.

25 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen, gelegen te Koksijde, Duinenkranslaan 33.

25 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Marie-Joséstraat 59a.

25 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vervangen van de ramen door automatische schuifdeuren, gelegen te Koksijde, Strandlaan 323.

25 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een koppelwoning, gelegen te Koksijde, Polderstraat 9A.

25 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het renoveren van een vrijstaande woning, gelegen te Koksijde, Grasplantenstraat 1.

25 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het ophogen terrein (Zuid), gelegen te Koksijde, Veurnevaartstraat (Pelikaanhoek).

25 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van een terrein, gelegen te Koksijde, Houtsaegerlaan 37.

25 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Strandlaan 222.

25 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen vergunde aanvraag, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 368.

25 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een zendmast , gelegen te Houtsaegerlaan 19A, 8670 Koksijde; , vanaf 25-11-2019 tot 24-12-2019.

25 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het regulariseren van een carport, pergola, uitbreiding living, dakkapel, oprit en uitbreiding keuken, gelegen te Vissersstraat 38, 8670 Koksijde; , vanaf 25-11-2019 tot 24-12-2019.

22 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een woning en plaatsen zwembad, gelegen te groene spechtstraat , 8670 koksijde; Groene Spechtstraat 12+, 8670 Koksijde; , vanaf 22-11-2019 tot 21-12-2019.

22 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor verbouwing school oostduinkerke, gelegen te Dorpsstraat 4, 8670 Koksijde; , vanaf 22-11-2019 tot 21-12-2019.

22 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van hockeyveld en hockeyclub, gelegen te Hazebeekstraat / bus /, 8670; , vanaf 22-11-2019 tot 21-12-2019.

22 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een uitkijktoren, gelegen te Panoramalaan , 8670 Koksijde; , vanaf 22-11-2019 tot 21-12-2019.

22 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een pergola, gelegen te Duinenkranslaan 41, 8670 Koksijde; , vanaf 22-11-2019 tot 21-12-2019.

21 november 2019

Op 18 november 2019 werd een beslissing genomen voor de omgevingsmelding voor een tijdelijke ijsschaatspiste gelegen Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

16 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een houten omheining, gelegen te Bloemenstraat 25, 8670 Koksijde; , vanaf 16-11-2019 tot 15-12-2019.

15 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinberging, gelegen te

15 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Albert I Laan 155, 8670 Koksijde; , vanaf 15-11-2019 tot 14-12-2019.

15 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het renoveren van een woning, gelegen te Polderstraat 107, 8670 Koksijde; , vanaf 15-11-2019 tot 14-12-2019.

15 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het afbreken van 2 bijgebouwen en bouwen van 1 bijgebouw en tuinmuur+2 staanplaatsen, gelegen te Booitshoekestraat 5, 8670 Koksijde; , vanaf 15-11-2019 tot 14-12-2019.

15 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor verbouwing woning duyver maes, gelegen te Tulpendreef 13, 8670 Koksijde; , vanaf 15-11-2019 tot 14-12-2019.

15 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het uitvoeren van een functiewijziging van handelsgelijkvloers met woning, gelegen te Koninklijke Baan 114, 8670 Koksijde; , vanaf 15-11-2019 tot 14-12-2019.

15 november 2019

BROUWERIJ L. HUYGHE en HUYGHE-BROUWERIJ van MELLE, hebben een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit gelegen Ten Bogaerdelaan 10, 8670 Koksijde.

15 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een loods nv garage marrannes oktober 2019, gelegen te Dorpsplaats 46, 8670 Koksijde; , vanaf 15-11-2019 tot 14-12-2019.

15 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het wijzigen van het aantal kamers in een hotel - regularisatie, gelegen te Maurice Blieckstraat +4, 8670 koksijde; , vanaf 15-11-2019 tot 14-12-2019.

15 november 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van twee meergezinswoningen, gelegen te Zeedijk-Sint Idesbaldusstraat, vanaf 15-11-2019 tot 14-12-2019.

21 oktober 2019

Najaarsexpo in Kunstencentrum Ten Bogaerde met actuele beeldende kunst. Met Michaël Borremans, Claude Cattelain, Sarah Feuillas, Marie Hendriks en Adrien Tirtiaux .
Ism Vlaanderen, regio Hauts-de-France, Welchrome, S.M.A.K. & Museum aan de IJzer

In de steigers
9 januari 2019

Nog tot 18 juni 2019 loopt het openbaar onderzoek voor het ontwerp van waterbeleidsnota 2020 - 2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen