U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger heb je de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden.

De dossiers kan je raadplegen in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien je niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag kan je beroepaantekenen tijdens de periode van de aanplakking.

Waar het beroep indienen? Dit hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet je bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vind je hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/03/2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning zijn alle openbare onderzoeken opgeschort, voorlopig tot na 24 april 2020. Dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende was, zullen dus na 24 april opnieuw aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Bezwaarschriften die tussenin worden ingediend zijn wel ontvankelijk en zullen dus worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

Wat betreft de genomen beslissingen wordt de beroepstermijn verlengd met 30 dagen. Dat betekent dus concreet dat voor beslissingen vanaf 24 maart 2020 de beroepstermijn 60 dagen duurt.

Openbare bekendmakingen

1 augustus 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een poolhouse, gelegen te Smeyerslaan , 8670 Koksijde; , vanaf 01-08-2021 tot 30-08-2021.

1 augustus 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het herinrichten terrein, gelegen te Ten Bogaerdelaan , 8670 Koksijde; , vanaf 01-08-2021 tot 30-08-2021.

1 augustus 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van stal tot berging en het herstellen en wijzigen van de bestaande verharding, gelegen te Zouavenpad 1, 8670 Koksijde; , vanaf 01-08-2021 tot 30-08-2021.

1 augustus 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van een koppelwoning, gelegen te Potvisstraat , 8670 Koksijde; , vanaf 01-08-2021 tot 30-08-2021.

1 augustus 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Plaatsen van een vrijstaand bijgebouw + plaatsen schuifpoort - het vernieuwen en uitbreiden van bestaande verharding, gelegen te Resedaslaan 2, 8670 Koksijde; , vanaf 01-08-2021 tot 30-08-2021.

1 augustus 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een woning, gelegen te c schoolmeesterslaan , 8670 Koksijde; , vanaf 01-08-2021 tot 30-08-2021.

1 augustus 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van een ééngezinswoning naar vakantiewoning, gelegen te Elisabethlaan 18, 8670 Koksijde; , vanaf 01-08-2021 tot 30-08-2021.

1 augustus 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Zeelaan 131, 8670 Koksijde; Zeelaan 129, 8670 Koksijde; , vanaf 01-08-2021 tot 30-08-2021.

1 augustus 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Albert I Laan 150, 8670 Koksijde; Albert I Laan 152, 8670 Koksijde; , vanaf 01-08-2021 tot 30-08-2021.

1 augustus 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning na afbraak bestaande woning, gelegen te Artanstraat 15, 8670 Koksijde; , vanaf 01-08-2021 tot 30-08-2021.

1 augustus 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande bebouwing, gelegen te Burgondiestraat 10, 8670 Koksijde; , vanaf 01-08-2021 tot 30-08-2021.

29 juli 2021

Om de twee pijlers van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in gedeeld beheer door Vlaanderen en de Europese Commissie (respectievelijk rechtstreekse betalingen/marktmaatregelen en plattelandsmaatregelen) te realiseren, lanceerde de Europese Commissie op 2/5/2018 haar voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027. In uitvoering van de daaruit voortvloeiende GLB-verordeningen, moet elke lidstaat een GLB Strategisch Plan (GLB-SP) opmaken, dat de twee pijlers omvat. Vlaanderen kan een afzonderlijk GLB SP indienen.

29 juli 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Bouw van museale ruimtes Navigo, gelegen te Pastoor Schmitzstraat 5, 8670 Koksijde; , vanaf 29-07-2021 tot 27-08-2021.

29 juli 2021

Op 12 juli 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor wijzigen van een vergunde meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 122 - Jan Frans Willem-straat.

29 juli 2021

Op 12 juli 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een poolhouse, gelegen te Koksijde, C. Permekelaan 31.

28 juli 2021

De bevoegde overheid heeft op 26 juli 2021 akte genomen van een melding ingediend door BVBA GARAGE DECLERCK voor de volledige stopzetting van de exploitatie van een garage-herstellingswerkplaats gelegen te Zeelaan 129-131, 8670 Koksijde.

22 juli 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Oostduinkerke - Gilles Scottlaan - Roces, gelegen te , vanaf 22-07-2021 tot 20-08-2021.

22 juli 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Salvialaan 10, 8670 Koksijde; , vanaf 22-07-2021 tot 20-08-2021.

22 juli 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor SCHNEIDER-VOGELAERS, gelegen te Koninklijke Baan 102, 8670 Koksijde; , vanaf 22-07-2021 tot 20-08-2021.

22 juli 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Bouwen van een garage of carport, gelegen te Kerkwijk 10, 8670 Koksijde; , vanaf 22-07-2021 tot 20-08-2021.

22 juli 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verkavelen van grond, gelegen te Albert Bliecklaan 18, 8670 Koksijde; Albert Bliecklaan 20, 8670 Koksijde; , vanaf 22-07-2021 tot 20-08-2021.

16 juli 2021

Op 12 juli 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een ééngezinswoning met berging, carport en zwembad, gelegen te Koksijde, Emile Claus-laan 9.

16 juli 2021

Op 12 juli 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor dak gemeenteschool Oostduinkerke, gelegen te Koksijde, Dorpsstraat 44.

16 juli 2021

Op 12 juli 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, gelegen te Koksijde, Oscar Jespersstraat 14.

16 juli 2021

Op 12 juli 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Robert Buylestraat 11.

16 juli 2021

Op 12 juli 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaand terras, gelegen te Koksijde, Ranonkellaan 22.

16 juli 2021

Op 12 juli 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning met nieuwe tuinberging, gelegen te Koksijde, Piet Verhaertstraat 58.

16 juli 2021

Op 12 juli 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor verkavelingswijziging Emile Verhaerenlaan 23, gelegen te Koksijde, Emile Verhaerenlaan 23.

16 juli 2021

Op 12 juli 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Guldenzandstraat.

16 juli 2021

Op 12 juli 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een veranda, gelegen te Koksijde, Zouterweg 9.

16 juli 2021

Op 12 juli 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van parkeerplaatsen, gelegen te Koksijde, Abdijstraat 46.

16 juli 2021

Op 12 juli 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Mereldreef.

16 juli 2021

Op 12 juli 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een voorbouwconstructie, gelegen te Koksijde, Leopold II Laan 260.

16 juli 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Bouwen van een serre, gelegen te Marie-Joséstraat , 8670 Koksijde; , vanaf 16-07-2021 tot 14-08-2021.

14 juli 2021

De bevoegde overheid heeft op 12 juli 2021 akte genomen van een melding ingediend door BV DEGRO voor het exploiteren van een mobiele breker. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Ten Bogaerdelaan (zn), 8670 Koksijde.

12 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, Anemonelaan 3.

12 juli 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een tuinconstructie, gelegen te C. Schoolmeesterslaan 11, 8670 Koksijde; , vanaf 12-07-2021 tot 10-08-2021.

12 juli 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verkavelen van grond, gelegen te Nieuwpoortsteenweg 127, 8670 Koksijde; , vanaf 12-07-2021 tot 10-08-2021.

12 juli 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Farasijnstraat 21, 8670 Koksijde; , vanaf 12-07-2021 tot 10-08-2021.

9 juli 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van een meergezinswoning, gelegen te Koninklijke Baan 194, 8670 Koksijde; , vanaf 09-07-2021 tot 07-08-2021.

8 juli 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor bouwen nieuwe tuinberging na afbraak bestaande, gelegen te Koksijdesteenweg 21, 8670 Koksijde; , vanaf 08-07-2021 tot 06-08-2021.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Sparrelaan 8.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, Gaupinlaan 27.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Bostyn Jean Pierre: het vernieuwen van een dakconstructie, gelegen te Koksijde, Guldenzandstraat 74.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor bouwen van een halfopen woning, gelegen te Koksijde, Nieuwpoortsteenweg 73A.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het herstellen en uitbreiden van de verharding, gelegen te Koksijde, Cottagelaan 17.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het balkonraam herstellen naar oorspronkelijke staat, gelegen te Koksijde, Middenlaan 49.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor verbouwen eengezinswoning binnen bestaand volume, gelegen te Koksijde, Overwinningslaan 14.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining, gelegen te Koksijde, Venusschelpweg 9.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor uitbreiden bestaande woning, gelegen te Koksijde, Casimirstraat 7.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Clos Fleuriweg.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor uitbreiden eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Paardevissersweg 10.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, gelegen te Koksijde, Emile Clauslaan - Parnasiusstraat.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor aanbouwen van een windscherm in L, gelegen te Koksijde, Relaislaan 15.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond, gelegen te Koksijde, Nieuwpoortsteenweg 135.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een CAB-lokaal, gelegen te Koksijde, Ganzestraat.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Van Haelenstraat 8.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond, gelegen te Koksijde, Galloperstraat.

6 juli 2021

Op 28 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een verkaveling, gelegen te Koksijde, Kerkhofstraat.

6 juli 2021

Op 21 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining, gelegen te Koksijde, Parnassiusstraat 2.

6 juli 2021

Op 21 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vergroten van 1 raam, gelegen te Koksijde, Brialmontlaan 4.

6 juli 2021

Op 21 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen en snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, Noordduinen 21A.

6 juli 2021

Op 21 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een halfopen bebouwing, gelegen te Koksijde, Mooiverblijflaan 1A.

6 juli 2021

Op 21 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het afbreken van bijgebouw, garage en veranda, gelegen te Koksijde, Vrijheidstraat 19.

6 juli 2021

Op 21 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad, gelegen te Koksijde, Zonstraat 9.

6 juli 2021

Op 21 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor uitbreiden van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Tennislaan 28.

6 juli 2021

Op 21 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor bijbouwen van een dakuitbouw, gelegen te Koksijde, Duinenkranslaan 50.

6 juli 2021

Op 21 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Aanleg van een zwembad, gelegen te Koksijde, Ernest Bertrandlaan 43.

6 juli 2021

Op 21 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond, gelegen te Koksijde, Leopold II Laan 260.

6 juli 2021

Op 21 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor bouwen van een tuinhuis annex carport, gelegen te Koksijde, Kerkwijk 14.

6 juli 2021

Op 21 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor aanleggen van bijkomende parkeerplaats, gelegen te Koksijde, Bugeaudlaan 13.

6 juli 2021

Op 21 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor herbestemmen handelsgelijkvloers meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Strandlaan 247.

6 juli 2021

Op 21 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad en berging, gelegen te Koksijde, Karthuizerstraat 7.

6 juli 2021

Op 21 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een meergezinswoning naar een ééngezinswoning en het aanbouwen van een open terras, gelegen te Koksijde, Bosquetiastraat 16.

6 juli 2021

Op 14 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Duinparklaan.

6 juli 2021

Op 14 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor vernieuwen terrasdichting en plaatsen nieuwe balustrade aan residentie Greenpark, gelegen te Koksijde, Jacquetlaan 10.

6 juli 2021

Op 14 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen terras met balustade op bestaand plat dak flatgebouw, gelegen te Koksijde, Annastraat 5.

6 juli 2021

Op 14 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping met volledig open tuinzijde boven bestaand terras, gelegen te Koksijde, Strandlaan 65.

6 juli 2021

Op 14 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het doorvoeren van een functiewijziging van woning tot studentenkamers in de Noordstraat 9a te Koksijde, gelegen te Koksijde, Noordstraat 9a.

6 juli 2021

Op 14 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Prinses Marie-Joséplein.

6 juli 2021

Op 14 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Koksijdesteenweg.

6 juli 2021

Op 14 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport met berging en verharding, gelegen te Koksijde, Kerkwijk 18.

6 juli 2021

Op 14 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor verbouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Vinkeweg 2.

6 juli 2021

Op 14 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande woning met een bijkomend volume, gelegen te Koksijde, Cottagelaan 6.

6 juli 2021

Op 14 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Wielewaleweg.

6 juli 2021

Op 14 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het heraanleggen van de tuin, gelegen te Koksijde, Galjoenweg 29.

6 juli 2021

Op 14 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een verkaveling, gelegen te Koksijde, Galjoenweg - Nieuwe Ydelaan.

6 juli 2021

Op 14 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een privaat terras op een uitbouw van de Residentie Duinpark, gelegen te Koksijde, Blightbankhelling 8.

6 juli 2021

Op 14 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande bebouwing en nieuwbouw meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Zeelaan 23-27.

6 juli 2021

Op 07 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het inrichten van handelsruimte tot horecazaak en de oprichting van een nieuwe commerciële uitbouw ter vervanging van bestaande, gelegen te Koksijde, Leopold II Laan 276A.

5 juli 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Jakobuskruidstraat 5, Koksijde-St-Idesbald, gelegen te Jakobuskruidstraat 5, 8670 Koksijde; , vanaf 05-07-2021 tot 03-08-2021.

5 juli 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor verbouwen woning en regularisatie terreinniveau, gelegen te Veurnelaan 37, 8670 Koksijde; , vanaf 05-07-2021 tot 03-08-2021.

5 juli 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het doorvoeren van een functiewijziging en bouwen van een aangebouwd bijgebouw, gelegen te Toekomstlaan 3, 8670 Koksijde; , vanaf 05-07-2021 tot 03-08-2021.

5 juli 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor verbouwen van een bestaand gebouw met een handelsgelijkvloers en 2 appartementen, gelegen te Hertstraat 32, 8670 Koksijde; , vanaf 05-07-2021 tot 03-

6 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Aanleg van een zwembad of zwemvijver, gelegen te Ernest Bertrandlaan 43, 8670 Koksijde; , vanaf 15-05-2021 tot 13-06-2021.

19 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Nieuwe Ydelaan 42, 8670 Koksijde; , vanaf 29-01-2021 tot 27-02-2021.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Berthastraat 3.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats achter de bouwlijn, gelegen te Koksijde, Vlaanderenstraat 17.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel, gelegen te Koksijde, Domein Hoge Duinen 1.