U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger hebt u de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of in voorkomend geval, het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden.

De dossiers zijn raadpleegbaar in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien u niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag is er beroepsmogelijkheid tijdens de periode van de aanplakking.

Waar u het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vindt u hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/03/2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning zijn alle openbare onderzoeken opgeschort, voorlopig tot na 24 april 2020. Dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende was, zullen dus na 24 april opnieuw aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Bezwaarschriften die tussenin worden ingediend zijn wel ontvankelijk en zullen dus worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

Wat betreft de genomen beslissingen wordt de beroepstermijn verlengd met 30 dagen. Dat betekent dus concreet dat voor beslissingen vanaf 24 maart 2020 de beroepstermijn 60 dagen duurt.

Openbare bekendmakingen

27 november 2020

Op 23 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Myosotislaan 26.

27 november 2020

Op 23 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Vervanging van een balkonoverkapping, gelegen te Koksijde, Hooplaan 11.

27 november 2020

Op 23 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Leopold II Laan 120.

27 november 2020

Op 23 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een elektriciteitscabine, gelegen te Koksijde, Nieuwpoortsteenweg.

27 november 2020

Op 23 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen en snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, Mereldreef.

27 november 2020

Op 23 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Rozenlaan 50.

27 november 2020

Op 23 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond, gelegen te Koksijde, Mereldreef.

27 november 2020

Op 23 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande woning, gelegen te Koksijde, Irisstraat 10.

27 november 2020

Op 23 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van fiets- en wandelpad, gelegen te Koksijde, Dorpsstraat.

27 november 2020

Op 23 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond, gelegen te Koksijde, Roelsstraat 42.

27 november 2020

Op 23 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Strandlaan 247.

27 november 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor bijstelling van een verkaveling (Groendyk Plage), gelegen te Paardevissersweg 5, 8670 Koksijde; Doornlaan 16, 8670 Koksijde; , vanaf 27-11-2020 tot 26-12-2020.

27 november 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen woning, gelegen te Pylyserlaan 69, 8670 Koksijde; , vanaf 27-11-2020 tot 26-12-2020.

27 november 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het regulariseren van een terreinophoging, gelegen te Veurnelaan 37, 8670 Koksijde; , vanaf 27-11-2020 tot 26-12-2020.

27 november 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een carport, gelegen te Groene Spechtstraat 18A, 8670 Koksijde; , vanaf 27-11-2020 tot 26-12-2020.

20 november 2020

Op 16 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, Schepensstraat 22.

20 november 2020

Op 16 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een vellen boom, gelegen te Koksijde, Groendyk 516.

20 november 2020

Op 16 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Heiststraat 6.

20 november 2020

Op 16 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Publi Nieuwpoortsesteenweg 104_Heraanvraag, gelegen te Koksijde, Nieuwpoortsteenweg 104.

20 november 2020

Op 16 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Koksijde, Dijk 26.

20 november 2020

Op 16 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een oprit, gelegen te Koksijde, Nieuwpoortsteenweg 382.

20 november 2020

Op 16 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande woning, gelegen te Koksijde, Zandzeggelaan 20.

20 november 2020

Op 16 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Cottagelaan 33.

20 november 2020

Op 16 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor regularisatie van het verbouwen van een fermette, gelegen te Koksijde, Petuniaslaan 27.

20 november 2020

Op 16 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande bebouwing, gelegen te Koksijde, Kerkepanneweg 1-3.

20 november 2020

Op 16 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond, gelegen te Koksijde, Vreugdelaan.

20 november 2020

Op 16 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Strandlaan 214.

20 november 2020

Op 09 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Dwarsstraat.

20 november 2020

Op 09 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Brialmontlaan.

20 november 2020

Op 09 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, K. Van de Woestijnestraat.

20 november 2020

Op 09 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van boom Weststraat, gelegen te Koksijde, Weststraat.

20 november 2020

Op 09 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Houtsaegerlaan 19A.

20 november 2020

Op 09 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het samenvoegen van 2 tot 1 appartement, gelegen te Koksijde, Zeepannelaan 6.

20 november 2020

Op 09 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een woning en bouwen bureelruimte met stockage (BA II), gelegen te Koksijde, Jaak Van Buggenhoutlaan 43 - Emile Clauslaan.

20 november 2020

Op 09 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het omvormen van een handelspand tot studio, gelegen te Koksijde, Zeedijk 480.

20 november 2020

Op 09 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het renoveren van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Pastoor Schmitzstraar 2.

20 november 2020

Op 09 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de herbestemming van een handelsruimte naar woonunit, gelegen te Koksijde, Strandlaan 316.

20 november 2020

Op 09 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Albert I Laan 185.

20 november 2020

Op 09 november 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Zeedijk 247.

20 november 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het uitbreiden van een terras, gelegen te Zeelaan 287, 8670 Koksijde; , vanaf 20-11-2020 tot 19-12-2020.

20 november 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een bijbouw 32m2, gelegen te Rozemarijnweg 6, 8670 Koksijde; , vanaf 20-11-2020 tot 19-12-2020.

19 november 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Deconynck Yannic - zwembad, gelegen te Nieuwe Wandeling 20, 8670 Koksijde; , vanaf 19-11-2020 tot 18-12-2020.

16 november 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor regularisatie parking residentie Solaria Koksijde, gelegen te Koninklijke Baan 228, 8670 Koksijde; Koninginnelaan 2, 8670 Koksijde; Koninklijke Baan 226, 8670 Koksijde; Koninklijke Baan 228, 8670 Koksijde; , vanaf 16-11-2020 tot 15-12-2020.

13 november 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Cottagelaan 35.

13 november 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementsgebouw (6 woonunits), gelegen te Koksijde, Huldelaan.

10 november 2020

Op 9 november 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding voor een bronbemaling op een terrein/perceel gelegen Doornlaan 18, 8670 Koksijde.

10 november 2020

Op 9 november 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding voor een bronbemaling noodzakelijk voor bouwkundige werken op een terrein/perceel gelegen Piet Verhaertstraat 60, 8670 Koksijde.

10 november 2020

Op 9 november 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding voor de overdracht van een omgevingsvergunning (IIOA) voor de exploitatie van een paardenfokkerij op een terrein/perceel gelegen Weidestraat 1, 8670 Koksijde.

10 november 2020

Op 9 november 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding voor de volledige stopzetting van de exploitatie van een ondergrondse mazouttank gelegen Westhinderstraat 18, 8670 Koksijde.

6 november 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Fred Wallecanlaan 34.

6 november 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Groendijk 661.

6 november 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, Hooplaan 4.

6 november 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de gemeentelijke werkplaats oostduinkerke, gelegen te Koksijde, Farasijnstraat 33.

6 november 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning en plaatsen van carport met berging, gelegen te Koksijde, Prinses Charlottestraat 12.

6 november 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, Prof. Blanchardlaan.

6 november 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Opsomer-Donckers-woonhuis met zwembad, nieuwbouw, gelegen te Koksijde, Lalouxlaan 42.

6 november 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Potvisstraat 5.

6 november 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het overdekken van een koer, gelegen te Koksijde, Zeelaan 256A.

6 november 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het regulariseren van verbouwingswerken, gelegen te Koksijde, Oudstrijdersstraat 4.

6 november 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Lehoucklaan.

6 november 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een afdak aan een bestaande woning, gelegen te Koksijde, Moulinstraat 6.

6 november 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van verharding, gelegen te Koksijde, Hyacintenlaan 8.

6 november 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning na afbraak bestaande woning, gelegen te Koksijde, Duinparklaan 75.

6 november 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van een eengezinswoning, gelegen te Hofstedeweg 1, 8670 Koksijde; , vanaf 06-11-2020 tot 05-12-2020.

1 november 2020

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor een tijdelijke bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken en het graven van een tijdelijke infiltratiesleuf op een terrein/perceel gelegen Witte Burg 40, 8670 Koksijde.

26 oktober 2020

De gemeente is verheugd dat de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele ingegaan is op de vraag tot bescherming als monument van weerstandsnest ‘Waldersee’ (Oostduinkerke): op 5 oktober 2020 ondertekende de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele, het besluit tot voorlopige bescherming als monument van deze site.

22 oktober 2020

Op 19 oktober 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding van GUSTOR BV voor de exploitatie van een slagerij met werkplaats op een terrein/perceel gelegen Zeelaan 205, 8670 Koksijde.

22 oktober 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken gelegen te Dorpsstraat 22 en 22 A-B-C, 8670 Koksijde.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Berthastraat 3.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats achter de bouwlijn, gelegen te Koksijde, Vlaanderenstraat 17.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel, gelegen te Koksijde, Domein Hoge Duinen 1.