U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger heb je de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden.

De dossiers kan je raadplegen in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien je niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag kan je beroepaantekenen tijdens de periode van de aanplakking.

Waar het beroep indienen? Dit hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet je bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vind je hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/03/2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning zijn alle openbare onderzoeken opgeschort, voorlopig tot na 24 april 2020. Dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende was, zullen dus na 24 april opnieuw aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Bezwaarschriften die tussenin worden ingediend zijn wel ontvankelijk en zullen dus worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

Wat betreft de genomen beslissingen wordt de beroepstermijn verlengd met 30 dagen. Dat betekent dus concreet dat voor beslissingen vanaf 24 maart 2020 de beroepstermijn 60 dagen duurt.

Openbare bekendmakingen

6 december 2021

De bevoegde overheid heeft op 29 november 2021 akte genomen van een melding ingediend door de heer Vandeputte Justin voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Mereldreef 11, 8670 Koksijde.

6 december 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van een meergezinswoning na afbraak van bestaande panden, gelegen te Koninklijke Baan 194, 8670 Koksijde; , vanaf 06-12-2021 tot 04-01-2022.

4 december 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een keermuur, gelegen te P. Delvauxlaan 39, 8670 Koksijde; , vanaf 04-12-2021 tot 02-01-2022.

3 december 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor aanbrengen nieuwe gevelbekleding, lichtreclame en buizenframe voor spandoek voor Spar "Weekend" Sint-Idesbald, gelegen te H. Christiaenlaan 4, 8670 Koksijde; H. Christiaenlaan 18, 8670 Koksijde; H. Christiaenlaan 12, 8670 Koksijde; H. Christiaenlaan 16, 8670 Koksijde; H. Christiaenlaan 14, 8670 Koksijde; , vanaf 03-12-2021 tot 01-01-2022.

3 december 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor verbouwen van appartement, gelegen te Zeedijk 481, 8670 Koksijde; Zeedijk 480, 8670 Koksijde; Zeedijk 479, 8670 Koksijde; , vanaf 03-12-2021 tot 01-01-2022.

2 december 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Oudstrijdersstraat 15, 8670 Koksijde; , vanaf 12-12-2021 tot 10-01-2022.

29 november 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een vrijstaand bijgebouw, gelegen te waterhoenstraat , 8670 koksijde; , vanaf 29-11-2021 tot 28-12-2021.

28 november 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Marie-Joséstraat , 8670 Koksijde; , vanaf 28-11-2021 tot 27-12-2021.

28 november 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van eengezinswoning na afbraak, gelegen te Ten Bogaerdelaan 6, 8670 Koksijde; , vanaf 28-11-2021 tot 27-12-2021.

27 november 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Herinrichten van bestaande plat dak naar tuinterras, gelegen te Zeedijk 429, 8670 Koksijde; , vanaf 27-11-2021 tot 26-12-2021.

27 november 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een halfopen woning en tuinhuis, gelegen te C. Schoolmeesterslaan 61, 8670 Koksijde; , vanaf 27-11-2021 tot 26-12-2021.

26 november 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning, gelegen te Nieuwpoortsteenweg 35, 8670 Koksijde; , vanaf 26-11-2021 tot 25-12-2021.

26 november 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Ijslandvaardersstraat , 8670 Koksijde; , vanaf 26-11-2021 tot 25-12-2021.

24 november 2021

De bevoegde overheid heeft op 22 november 2021 akte genomen van een melding ingediend door
NV Sibomat voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Oscar Jespersstraat (lot 14), 8670 Koksijde - Oostduinkerke.

20 november 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het regulariseren van een garagebox, gelegen te S. Declerckstraat 15, 8670 Koksijde; , vanaf 20/11/2021 tot 19/12/2021.

20 november 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het inrichten van een parkeerplaats, gelegen te Cottagelaan 17A, 8670 Koksijde; , vanaf 20-11-2021 tot 19-12-2021.

19 november 2021

Op 15 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Tijl Uilenspiegelpad.

19 november 2021

Op 15 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Plevierweg.

19 november 2021

Op 15 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor 211235_aanbouwen inkom, keuken en badkamer na afbraak garage, gelegen te Koksijde, Zandmanne-tjesweg 3.

19 november 2021

Op 15 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden van ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Stuifduinenweg 24.

19 november 2021

Op 15 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen te Koksijde, Duinenkranslaan 27.

19 november 2021

Op 15 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinberging, gelegen te Koksijde, Zouterweg 11.

19 november 2021

Op 15 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, gelegen te Koksijde, Veurnestraat.

19 november 2021

Op 08 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een appartementsgebouw Res. Karijoca, gelegen te Koksijde, Joststraat 30.

19 november 2021

Op 08 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van een boom, gelegen te Koksijde, Pharaildelaan 24.

19 november 2021

Op 08 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een verkaveling, gelegen te Koksijde, Ijslandvaardersstraat 26.

19 november 2021

Op 08 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een reeds goedgekeurde vergunning, gelegen te Koksijde, Strandlaan 214.

19 november 2021

Op 08 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een koppelwoning, gelegen te Koksijde, Smeyerslaan - Koninginnelaan.

19 november 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Het slopen van twee woningen en het bouwen van 18 appartementen met 2 ondergrond, gelegen te Pieterlaan 5, 8670 Koksijde; Pieterlaan 7, 8670 Koksijde; , vanaf 19-11-2021 tot 18-12-2021.

19 november 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het slopen van gebouwen, bijgebouwen, vellen van bomen en terrein nivelleren, gelegen te Galloperstraat 56, 8670 Koksijde; Galloperstraat 58, 8670 Koksijde; , vanaf 19-11-2021 tot 18-12-2021.

19 november 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor ruimen van een poel binnen PSN-dossier 20-000220, gelegen te Vissersstraat , 8670 Koksijde; , vanaf 19-11-2021 tot 18-12-2021.

17 november 2021

De bevoegde overheid heeft op 15 november 2021 akte genomen van een melding ingediend door BVBA Polar Bear Company voor het exploiteren van een tijdelijke ijsschaatspiste. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

17 november 2021

Op 08 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Zeepannelaan 36.

17 november 2021

Op 08 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Japans Paviljoenlaan 2.

17 november 2021

Op 08 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een overdekte, open constructie, gelegen te Koksijde, Hagedoornstraat - Gevaertlaan.

17 november 2021

Op 08 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Astridlaan 8.

17 november 2021

Op 08 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Polderstraat.

17 november 2021

Op 08 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vernieuwen dakgebinte eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Zeekruisdoornstraat 14.

17 november 2021

Op 08 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor bouwen van een woning met tuinberging, gelegen te Koksijde, Albert I Laan - Noordzeedreef.

17 november 2021

Op 08 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van twee gekoppelde ééngezinswoningen, gelegen te Koksijde, Viooltjesweg.

17 november 2021

Op 08 november 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen te Koksijde, Hooplaan 17.

12 november 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Bouwen van een garage of carport, gelegen te Polderstraat 145A, 8670 Koksijde; , vanaf 12-11-2021 tot 11-12-2021.

11 november 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor regulariseren van een meergezinswoning, gelegen te Zouavenlaan 6, 8670 Koksijde; , vanaf 11-11-2021 tot 10-12-2021.

11 november 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor verbouwen van ééngezinswoning, gelegen te Jan Van Looylaan 28, 8670 Koksijde; , vanaf 11-11-2021 tot 10-12-2021.

10 november 2021

De bevoegde overheid heeft op 8 november 2021 akte genomen van een melding ingediend door
De heer Haspeslagh Thomas voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Prins Karelstraat (zn), 8670 Koksijde.

10 november 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van een gezinswoning, gelegen te Charles Leyslaan 4, 8670 Koksijde; , vanaf 10-11-2021 tot 09-12-2021.

5 november 2021

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat de gemeente Koksijde een aanvraag heeft ingediend voor de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. De aanvraag betreft de de exploitatie van een kunstacademie "Westhoek Academie Koksijde" op een terrein/perceel gelegen Veurnelaan 109, 8670 Koksijde.

27 oktober 2021

De bevoegde overheid heeft op 25 oktober 2021 akte genomen van een melding ingediend door NV GROEP HUYZENTRUYT voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Strandlaan 214, 8670 Koksijde.

6 oktober 2021

Hoe gezond is uw grond? Die vraag wil de OVAM samen met de Vlaamse gemeenten en steden helpen beantwoorden. De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen de kans om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden.

31 augustus 2021

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.

16 augustus 2021

De OVAM maakte een nieuw beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ voor de periode 2022-2030.

29 juli 2021

Om de twee pijlers van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in gedeeld beheer door Vlaanderen en de Europese Commissie (respectievelijk rechtstreekse betalingen/marktmaatregelen en plattelandsmaatregelen) te realiseren, lanceerde de Europese Commissie op 2/5/2018 haar voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027. In uitvoering van de daaruit voortvloeiende GLB-verordeningen, moet elke lidstaat een GLB Strategisch Plan (GLB-SP) opmaken, dat de twee pijlers omvat. Vlaanderen kan een afzonderlijk GLB SP indienen.

6 juli 2021

Op 07 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het inrichten van handelsruimte tot horecazaak en de oprichting van een nieuwe commerciële uitbouw ter vervanging van bestaande, gelegen te Koksijde, Leopold II Laan 276A.

6 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Aanleg van een zwembad of zwemvijver, gelegen te Ernest Bertrandlaan 43, 8670 Koksijde; , vanaf 15-05-2021 tot 13-06-2021.

19 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Nieuwe Ydelaan 42, 8670 Koksijde; , vanaf 29-01-2021 tot 27-02-2021.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Berthastraat 3.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel, gelegen te Koksijde, Domein Hoge Duinen 1.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats achter de bouwlijn, gelegen te Koksijde, Vlaanderenstraat 17.