U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger hebt u de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of in voorkomend geval, het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden. 

De dossiers zijn raadpleegbaar in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien u niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag is er beroepsmogelijkheid tijdens de periode van de aanplakking.

Waar u het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg

Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

 

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vindt u hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest . De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

Openbare bekendmakingen

18 januari 2019

Op 14 januari 2019 werd een beslissing genomen voor de omgevingsmelding voor een bronbemaling op een perceel gelegen te Strandlaan 199, 8670 Koksijde.

14 januari 2019

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor het plaatsen van een afsluiting, gelegen te Polderstraat 71, 8670 Koksijde; , vanaf 2019-01-14 tot 2019-02-12.

14 januari 2019

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor het bouwen van een woning, gelegen te Resedaslaan, vanaf 2019-01-14 tot 2019-02-12.

14 januari 2019

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor het bouwen van een meergezinswoning , gelegen te Albert Bliecklaan 13, 8670 Koksijde; Albert Bliecklaan 13A, 8670 Koksijde; Jaak Van Buggenhoutlaan 14, 8670 Koksijde; , vanaf 2019-01-14 tot 2019-02-12.

11 januari 2019

Openbaar onderzoek: wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het ‘Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’ goed. Dat plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid naar concrete doelstellingen, verplichtingen en mogelijkheden op het terrein en legt de focus op het lokale niveau.
Actualisatie
Het uitvoeringsplan bevat o.a. doelstellingen voor de maximale hoeveelheid restafval per cluster van gemeenten. Die clustering gebeurde op basis van de toen geldende Belfius-indeling (2007).
Op 14 maart 2018 werd een actualisatie van deze indeling van gemeenten gepubliceerd. De impact van deze nieuwe indeling op de doelstellingen is voor een aantal gemeenten significant. In voorliggende wijziging worden daarom nieuwe doelstellingen voor de nieuwe clusters van gemeenten geformuleerd.

Daarnaast wordt in het voorliggend ontwerp:
- melding gemaakt van de invoering van een selectieve inzameling van alle plastic van huishoudelijke verpakkingen (harde plastics en folies), ofwel via een inzameling aan huis ofwel via de recyclageparken,
- het absolute streefcijfer van de totale hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen in 2022 bijgestuurd, met name maximaal 16.340 ton i.p.v. 14.000 ton zwerfvuil zoals eerder opgenomen in het huidige plan.
Hebt u opmerkingen of bezwaren?
Van 14 januari 2019 tot en met 13 maart 2019 loopt een openbaar onderzoek in het kader van de wijzigingen. Geïnteresseerden kunnen het ontwerp met de wijzigingen raadplegen bij de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling in het gemeentehuis (Zeelaan 303, 8670 Koksijde) of downloaden via de website van OVAM.
(https://www.ovam.be/afval-materialen/wetgeving-en-beleidsplannen-of-programmas/ontwerp-van-wijziging-van-uitvoeringsplan-huishoudelijk-afval-en-gelijkaardig-bedrijfsafval)
Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bezwaren of opmerkingen overgemaakt worden via plan@ovam.be of per post naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

9 januari 2019

Nog tot 18 juni 2019 loopt het openbaar onderzoek voor het ontwerp van waterbeleidsnota 2020 - 2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen

3 januari 2019

Op 27 december 2018 werd een beslissing genomen voor de omgevingsmelding voor een bronbemaling op een perceel gelegen te Leopold II Laan 47-49 , 8670 Koksijde.

3 januari 2019

Op 27 december 2018 werd een beslissing genomen voor de omgevingsmelding voor een bronbemaling op een perceel gelegen te Albert I Laan 185, 8670 Koksijde.

28 december 2018

Op 2018-12-27 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van een ééngezinswoning, gelegen te Oostlaan 5, 8670 Koksijde.

28 december 2018

Op 2018-12-27 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van een gebouw, gelegen te Oostlaan 7, 8670 Koksijde.

28 december 2018

Op 2018-12-27 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, gelegen te H. Christiaenlaan 72, 8670 Koksijde.

28 december 2018

Op 2018-12-27 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het renoveren van de gevels, gelegen te Koninklijke Baan 157-157A, 8670 Koksijde.

28 december 2018

Op 2018-12-27 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van een abeel, gelegen te Pylyserlaan 11 bus a, 8670 Koksijde.

28 december 2018

Op 2018-12-27 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande woning, gelegen te Oostendelaan 8, 8670 Koksijde.

27 december 2018

Op 2018-12-17 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het ophogen van een bestaande veranda, gelegen te Hofstedeweg 5, 8670 Koksijde.

27 december 2018

Op 2018-12-17 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een zieke es, gelegen te Jagerspad 1, 8670 Koksijde.

27 december 2018

Op 2018-12-17 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van 3 bomen, gelegen te Ten Bogaerdelaan 1, 8660 Koksijde.

27 december 2018

Op 2018-12-17 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van 3 bomen, gelegen te Begonialaan 2, 8670 Koksijde.

27 december 2018

Op 2018-12-17 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinpoort, gelegen te Duinbergenstraat 28, 8670 Koksijde.

27 december 2018

Op 17-12-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, gelegen te Pastoor Pypestraat 13, 8670 Koksijde.

27 december 2018

Op 17-12-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning in half open bebouwing, gelegen te Pylyserlaan 47, 8670 Koksijde.

27 december 2018

Op 2018-12-17 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen bestemming van woning naar vakantiewoning, gelegen te Anemonenlaan 4, 8670 Koksijde.

27 december 2018

Op 17-12-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning met gastenverblijf, gelegen te Kol. D'Haenenlaan 21, 8670 Koksijde - Kol. D'Haenenlaan 19, 8670 Koksijde

27 december 2018

Op 2018-12-17 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het herinrichten van de omgeving bezoekerscentrum De Doornpanne, gelegen te Doornpannestraat 1, 8670 Koksijde.

27 december 2018

Op 17-12-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van 17 ééngezinswoningen, gelegen te Modest Ghyselenstraat , 8670 Koksijde.

27 december 2018

Op 17-12-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 sociale rijwoningen, gelegen te Dorpsplaats 24, 8670 Koksijde.

27 december 2018

Op 17-12-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een verkaveling, gelegen te Zeelaan 97A, 8670 Koksijde-Abdijstraat 7, 8670 Koksijde-Abdijstraat 3, 8670 Koksijde-Abdijstraat 1, 8670 Koksijde-Zeelaan 95, 8670 Koksijde-Abdijstraat 5, 8670 Koksijde-Zeelaan 97, 8670 Koksijde.

27 december 2018

Op 17-12-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bijgebouw, gelegen te Vissersstraat 59, 8670 Koksijde.

21 december 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor het verbouwen van een hoeve met bijgebouwen en de aanleg van een zwembad, gelegen te Pylyserlaan 93, 8670 Koksijde; , vanaf 21-12-2018 tot 19-01-2019.

21 december 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koninklijke Baan 122, 8670 Koksijde; , vanaf 21-12-2018 tot 19-01-2019.

21 december 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor het verbouwen en uitbreiden van een rijwoning, gelegen te Hagedoornstraat 23, 8670 Koksijde; , vanaf 21-12-2018 tot 19-01-2019.

14 december 2018

Op 10-12-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van oud gemeentehuis, oud brandweerarsenaal en woonhuis Niko en aanpalend gebouw, gelegen te Zeelaan 24, 8670 Koksijde - Zeelaan 44, 8670 Koksijde.

14 december 2018

Op 10-12-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het renoveren van de gevel, gelegen te Zeedijk 350, 8670 Koksijde.

23 oktober 2018

Op 22-10-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Het renoveren van de achtergevel Res. Marie-Jose, gelegen te Fabiolaplein 8, 8670 Koksijde.

11 oktober 2018

Op 08-10-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor regularisatie verbouwen en uitbreiden woning, gelegen te Leopold II Laan 22, 8670 Koksijde.

4 oktober 2018

Op 01-10-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw clubhuis na slopen bestaand clubhuis, gelegen te Toekomstlaan --, 8670 Koksijde.

25 september 2018

Op 24-09-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen te Jasmijnweg 2, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een koppelwoning, gelegen te Dorpsplaats 16, 8670 Koksijde.

10 juli 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor Het egaliseren van akkerland, gelegen te Allaertshuizenstraat, vanaf 13-07-2018 tot 11-08-2018.

6 juni 2018

Op 04-06-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad, gelegen te Goudendalstraat 4, 8670 Koksijde.