U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger hebt u de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of in voorkomend geval, het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden. 

De dossiers zijn raadpleegbaar in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien u niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag is er beroepsmogelijkheid tijdens de periode van de aanplakking.

Waar u het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg

Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vindt u hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

Openbare bekendmakingen

21 februari 2020

Op 17 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Guldenzandstraat 27.

21 februari 2020

Op 17 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor plaatsen van voorzetluiken aan een woning in opbouw, gelegen te Koksijde, Modest Ghyselenstraat (lot 1).

21 februari 2020

Op 17 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelbekleding, gelegen te Koksijde, Dijk 34.

21 februari 2020

Op 17 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het renoveren van de gevels van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Strandlaan 286.

21 februari 2020

Op 17 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport en geïntegreerd tuinhuis, gelegen te Koksijde, Parnassuisstraat 4.

21 februari 2020

Op 17 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleine tuinserre, gelegen te Koksijde, Veurnestraat 33.

21 februari 2020

Op 17 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande autoberging, gelegen te Koksijde, Veurnelaan 30.

21 februari 2020

Op 17 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het regulariseren van een bestaande parking, gelegen te Koksijde, Koksijdesteenweg 72.

21 februari 2020

Op 17 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Nieuwpoortsteenweg.

21 februari 2020

Op 17 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een uitkijktoren, gelegen te Koksijde, Hoge Blekker - Panoramalaan.

21 februari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van een meergezinswoning met bijhorend restaurant, gelegen te Koninklijke Baan 326, 8670 Koksijde; , vanaf 21-02-2020 tot 21-03-2020.

20 februari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor de omgevingsaanvraag ingediend door de heer Jos Depotter voor een ingedeelde inrichting gelegen Veurnekeiweg 20, 8670 Koksijde.

15 februari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Nachtegaalweg 6A, 8670 Koksijde; , vanaf 15-02-2020 tot 15-03-2020.

14 februari 2020

Op 10 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Oostduinstrandlaan 30.

14 februari 2020

Op 10 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het samenvoegen van twee woonentiteiten, gelegen te Koksijde, Jacquetlaan 5 bus 501, 8670 Oostduinker-ke.

14 februari 2020

Op 10 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Karel Loppenslaan.

14 februari 2020

Op 10 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een vakantiewoning en oprichten tuinberging, gelegen te Koksijde, Domein Hoge Duinen 1.

14 februari 2020

Op 10 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het regulariseren en verbouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Middenlaan 25.

14 februari 2020

Op 10 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van autostandplaatsen en wijzigen bestemming bestaand bijgebouw, gelegen te Koksijde, Dijk 1.

14 februari 2020

Op 10 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Tulpendreef 13.

14 februari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het slopen van bestaande ééngezinswoning en bouwen nieuwe ééngezinswoning, gelegen te Rozemarijnweg 10, 8670 Koksijde; , vanaf 14-02-2020 tot 14-03-2020.

14 februari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Renovatie gevels, balkons en daken residentie Sea Wolf, gelegen te Zouavenplein 19, 8670 Koksijde; , vanaf 14-02-2020 tot 14-03-2020.

14 februari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van tuinberging, zonnetent, zwembad en keermuren, gelegen te Koksijdesteenweg 9, 8670 Koksijde; , vanaf 14-02-2020 tot 14-03-2020.

14 februari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een carport , gelegen te Noordduinen 18, 8670 Koksijde; , vanaf 14-02-2020 tot 14-03-2020.

14 februari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, gelegen te Helvetiastraat 27, 8670 Koksijde; , vanaf 14-02-2020 tot 14-03-2020.

14 februari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van een woning tot meergezinswoning, gelegen te Vrijheidstraat 4, 8670 Koksijde; , vanaf 14-02-2020 tot 14-03-2020.

13 februari 2020

Op 10 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen zicht voorgevel dakappartement, gelegen te Koksijde, Trumelet Faberstraat 9.

13 februari 2020

Op 03 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor herinrichting bestaande manege, gelegen te Koksijde, Fluithoekweg 11A.

10 februari 2020

Op 03 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een loods nv garage marrannes oktober 2019, gelegen te Koksijde, Dorpsplaats 46.

10 februari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor RRR-SLOEP, gelegen te Sloepenlaan 20, 8670 Koksijde; , vanaf 10-02-2020 tot 10-03-2020.

10 februari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het slopen van 2 woningen en bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koninklijke Baan 280, 8670 Koksijde; Koninklijke Baan 282, 8670 Koksijde; , vanaf 10-02-2020 tot 10-03-2020.

10 februari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van een meergezinswoning, gelegen te Zeedijk 63, 8670 Koksijde; , vanaf 10-02-2020 tot 10-03-2020.

10 februari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Zeepannelaan 15, 8670 Koksijde; Myriamweg 10, 8670 Koksijde; Zeepannelaan 17, 8670 Koksijde;

10 februari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een ééngezinswoning met zwemvijver, gelegen te Prins Karelstraat , 8670 Koksijde; , vanaf 10-02-2020 tot 10-03-2020.

10 februari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport en tuinhuis, gelegen te Parnassiusstraat 3, 8670 Koksijde; , vanaf 10-02-2020 tot 10-03-2020.

10 februari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het renoveren en uitbreiden van een vrijstaande woning, gelegen te Uitkijkweg 1A, 8670 Koksijde; , vanaf 10-02-2020 tot 10-03-2020.

7 februari 2020

Op 03 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Zouterweg 8.

7 februari 2020

Op 03 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vervangen van een bestaande commerciële uitbouw , gelegen te Koksijde, Albert I Laan 74.

7 februari 2020

Op 03 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het regulariseren van een reliëfwijziging, gelegen te Koksijde, A. Boudrystraat 16.

7 februari 2020

Op 03 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Molenwal.

7 februari 2020

Op 03 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het afbreken van 2 bijgebouwen en bouwen van 1 bijgebouw en tuinmuur + 2 staanplaatsen, gelegen te Koksijde, Booitshoekestraat 5.

7 februari 2020

Op 03 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het regulariseren van een carport, pergola, uitbreiding living, dakkapel, oprit en uitbreiding keuken, gelegen te Koksijde, Vissersstraat 38.

7 februari 2020

Op 03 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van twee meergezinswoningen, gelegen te Koksijde, Zeedijk - St-Idesbaldusstraat.

7 februari 2020

Op 03 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het renoveren van een woning, gelegen te Koksijde, Polderstraat 107.

7 februari 2020

Op 03 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van het aantal kamers in een hotel - regularisatie, gelegen te Koksijde, Maurice Blieckstraat 6.

7 februari 2020

Op 03 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Albert I Laan 155.

5 februari 2020

Op 3 februari 2020 werd een beslissing genomen voor de exploitatie van een bronbemaling op een perceel gelegen Robert Buylestraat 21A, 8670 Koksijde.

31 januari 2020

Op 27 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Georgeslaan 10.

31 januari 2020

Op 27 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamepaneel, gelegen te Koksijde, Dumontlaan 8.

31 januari 2020

Op 27 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande ééngezinswoning en nieuwbouw ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Gen. Notermanlaan 14.

31 januari 2020

Op 27 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een functiewijziging van handelsgelijkvloers met woning, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 114.

31 januari 2020

Op 27 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een houten omheining, gelegen te Koksijde, Bloemenstraat 25.

31 januari 2020

Op 27 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een pergola, gelegen te Koksijde, Duinenkranslaan 41.

31 januari 2020

Op 27 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor verbouwing school Oostduinkerke, gelegen te Koksijde, Dorpsstraat 4.

31 januari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een berging, gelegen te Duinparklaan 3, 8670 Koksijde; , vanaf 31-01-2020 tot 29-02-2020.

31 januari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Verkavelingsaanvraag Prins Karelstraat Oostduinkerke Terras-Haspeslagh, gelegen te Prins Karelstraat 8, 8670 Koksijde; , vanaf 31-01-2020 tot 29-02-2020.

27 januari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een omheining, gelegen te Marcel Demanlaan 40, 8670 Koksijde; , vanaf 27-01-2020 tot 25-02-2020.

25 januari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Relaislaan 2, 8670 Koksijde; , vanaf 25-01-2020 tot 23-02-2020.

25 januari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw, gelegen te Farasijnstraat , 8670 Koksijde; , vanaf 25-01-2020 tot 23-02-2020.

25 januari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van een eengezinswoning, gelegen te Ijslandvaardersstraat 6, 8670 Koksijde; , vanaf 25-01-2020 tot 23-02-2020.

25 januari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor aanbrengen van verharding + aanleg van een vijver, gelegen te Labeurhoek 5, 8670 Koksijde; , vanaf 25-01-2020 tot 23-02-2020.

25 januari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van een bestaande woning, gelegen te Guldenzandstraat 21, 8670 Koksijde; Guldenzandstraat 23, 8670 Koksijde; , vanaf 25-01-2020 tot 23-02-2020.

25 januari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koninklijke Baan 344, 8670 Koksijde; , vanaf 25-01-2020 tot 23-02-2020.

25 januari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een meergezinswoning , gelegen te Leopold II Laan 98, 8670 Koksijde; , vanaf 25-01-2020 tot 23-02-2020.

25 januari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het uitbreiden van het Visserijmuseum Oostduinkerke, gelegen te Pastoor Schmitzstraat 1, 8670 Koksijde; Pastoor Schmitzstraat 3, 8670 Koksijde; , vanaf 25-01-2020 tot 23-02-2020.

25 januari 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het herstellen van de gevels van een meergezinswoning, gelegen te Middelkerkestraat 2, 8670 Koksijde; , vanaf 25-01-2020 tot 23-02-2020.

24 januari 2020

Op 20 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport, gelegen te Koksijde, Guldenzandstraat.

24 januari 2020

Op 20 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Groendyk.

24 januari 2020

Op 20 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het regulariseren van verbouwingen, gelegen te Koksijde, Fred Wallecanlaan 21.

24 januari 2020

Op 20 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Leeuwerikenweg 5.

24 januari 2020

Op 20 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, Herman Teirlincklaan 4.

24 januari 2020

Op 20 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen en snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, Dahlialaan 50.

24 januari 2020

Op 20 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinberging, gelegen te Koksijde, Salvialaan 11, 8670 Koksijde.

24 januari 2020

Op 20 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en plaatsen zwembad, gelegen te Koksijde, Groene Spechtstraat 10A.

24 januari 2020

Op 20 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Ter Duinenwijk 2.

24 januari 2020

Op 20 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een fiestenstalling residentie Deauville, gelegen te Koksijde, Tennislaan 49.

22 januari 2020

Op 20 januari 2020 werd een beslissing genomen voor de omgevingsmelding voor de exploitatie van een ambachtelijke (micro)bierbrouwerij met bijhorende maalderij, gelagzaal en polyvalente zaal op een perceel gelegen Ten Bogaerdelaan 10, 8670 Koksijde.

9 januari 2019

Nog tot 18 juni 2019 loopt het openbaar onderzoek voor het ontwerp van waterbeleidsnota 2020 - 2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen