U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger hebt u de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of in voorkomend geval, het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden.

De dossiers zijn raadpleegbaar in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien u niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag is er beroepsmogelijkheid tijdens de periode van de aanplakking.

Waar u het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vindt u hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/03/2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning zijn alle openbare onderzoeken opgeschort, voorlopig tot na 24 april 2020. Dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende was, zullen dus na 24 april opnieuw aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Bezwaarschriften die tussenin worden ingediend zijn wel ontvankelijk en zullen dus worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

Wat betreft de genomen beslissingen wordt de beroepstermijn verlengd met 30 dagen. Dat betekent dus concreet dat voor beslissingen vanaf 24 maart 2020 de beroepstermijn 60 dagen duurt.

Openbare bekendmakingen

22 januari 2021

Op 11 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van 29 appartementen met ondergrondse parkeergarage, gelegen te Koksijde, Schepensstraat 2.

22 januari 2021

Op 18 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Gevaertlaan 8.

22 januari 2021

Op 18 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Zandmannetjesweg 3.

22 januari 2021

Op 18 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien en vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Westhinderstraat 33.

22 januari 2021

Op 18 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Afbraak van de bestaande bebouwing, gelegen te Koksijde, Dorpsstraat 58.

22 januari 2021

Op 18 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een regenwaterput, gelegen te Koksijde, Bekentenissenweg 7.

22 januari 2021

Op 18 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Dahlialaan.

22 januari 2021

Op 18 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Koninginnelaan 106.

22 januari 2021

Op 18 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parking en vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 237.

22 januari 2021

Op 18 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een terrasoverkapping, gelegen te Koksijde, Roelsstraat 35A.

22 januari 2021

Op 18 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bijbouw 32m2, gelegen te Koksijde, Rozemarijnweg 6.

22 januari 2021

Op 18 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor bijstelling van een verkaveling (Groendyk Plage), gelegen te Koksijde, Paardevissersweg 5.

22 januari 2021

Op 18 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een terras, gelegen te Koksijde, Zeelaan 287.

21 januari 2021

De bevoegde overheid heeft op 18 januari 2021 akte genomen van een melding voor een bronbemaling noodzakelijk voor het herstel van een riolering. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen op het kruispunt van de Burgweg – Conterdijk.

19 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Nieuwe Ydelaan 42, 8670 Koksijde; , vanaf 29-01-2021 tot 27-02-2021.

18 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van een ééngezinswoning met zwembad na slopen van bestaande woning, gelegen te Spelleplekkeweg 10, 8670 Koksijde; , vanaf 18-01-2021 tot 16-02-2021.

18 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het aanpassen van garage bij woonst naar hondentrimsalon, gelegen te Galloperstraat 21, 8670 Koksijde; , vanaf 18-01-2021 tot 16-02-2021.

18 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen en uitbreiden van woning, gelegen te Alice Nahonsquare 5, 8670 KOKSIJDE; , vanaf 18-01-2021 tot 16-02-2021.

18 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van een woning, gelegen te Venusschelpweg 9, 8670 Koksijde; , vanaf 18-01-2021 tot 16-02-2021.

18 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor verkavelen van grond, gelegen te honingklaverweg , 8670 koksijde; , vanaf 18-01-2021 tot 16-02-2021.

16 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verkavelen van grond, gelegen te Nieuwpoortsteenweg 135, 8670 Koksijde; , vanaf 16-01-2021 tot 14-02-2021.

16 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van een ééngezinswoning, gelegen te hostenstraat , 8670 koksijde; , vanaf 16-01-2021 tot 14-02-2021.

16 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koninginnelaan 139, 8670 Koksijde; , vanaf 16-01-2021 tot 14-02-2021.

16 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Nieuwpoortsteenweg , 8670 koksijde; , vanaf 16-01-2021 tot 14-02-2021.

15 januari 2021

Op 11 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van populieren, gelegen te Koksijde, Robert Vandammestraat.

15 januari 2021

Op 11 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van populieren, gelegen te Koksijde, Albert I Laan 4/4A.

15 januari 2021

Op 11 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor 20.1212_verbouwing van villa, gelegen te Koksijde, Ranonkellaan 9.

15 januari 2021

Op 11 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een HOB, gelegen te Koksijde, Mooi Verblijflaan 1.

15 januari 2021

Op 11 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vernieuwen van 50 jaar oude oprit, gelegen te Koksijde, St. Andréstraat 2.

15 januari 2021

Op 11 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Deconynck Yannic - zwembad, gelegen te Koksijde, Nieuwe Wandeling 20.

15 januari 2021

Op 11 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een fietsenstalling bij politiehuis Zone Westkust, gelegen te Koksijde, Ter Duinenlaan 34A.

15 januari 2021

Op 11 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning bij handelszaak, gelegen te Koksijde, Dorpsstraat 51.

14 januari 2021

Op 04 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van een bakkerij en bouwen van bakkerij met appartementen, gelegen te Koksijde, Leopold II Laan 223.

11 januari 2021

Op 04 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, Houtsaegerlaan 40.

10 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het slopen van bestaande bebouwing en nieuwbouw meergezinswoning, gelegen te zeelaan 23-27, 8670 koksijde; , vanaf 10-01-2021 tot 08-02-2021.

10 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het vernieuwen en uitbreiden van een terras, gelegen te Strandlaan 142, 8670 Koksijde; , vanaf 10-01-2021 tot 08-02-2021.

10 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Aanleg parking en fietsenberging bij nieuwbouw vakantiewoningen, gelegen te Jachtwakersstraat, vanaf 10-01-2021 tot 08-02-2021.

8 januari 2021

Op 04 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het doorvoeren van een functiewijziging, gelegen te Koksijde, Zeelaan 170 Koksijde.

8 januari 2021

Op 04 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Berglaan 21.

8 januari 2021

Op 04 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbouwen van een handelsruimte, gelegen te Koksijde, Strandlaan 260.

8 januari 2021

Op 04 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport en tuinberging, gelegen te Koksijde, Vissersstraat 45.

8 januari 2021

Op 04 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Hofstedeweg 1.

8 januari 2021

Op 04 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een verkaveling, gelegen te Koksijde, Gaupinlaan.

8 januari 2021

Op 04 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen en slopen bijgebouwen, gelegen te Koksijde, Nieuwpoortsteenweg 67.

6 januari 2021

De bevoegde overheid heeft op 4 januari 2021 akte genomen van een melding ingediend door de heer Vanpeperstraete Kris voor een bronbemaling voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Jan Van Looylaan 84, 8670 Koksijde.

6 januari 2021

De bevoegde overheid heeft op 4 januari 2021 akte genomen van een melding ingediend door
BVBA AANNEMINGEN VANLERBERGHE voor een bronbemaling voor het aanleggen van openbare riolering.
De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te kruispunt Albert I Laan – Leopold II Laan, 8670 Koksijde.

3 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor 2385p - bouwen van een villa met zwembad, gelegen te Prins Karelstraat , 8670 Koksijde; , vanaf 03-01-2021 tot 01-02-2021.

3 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het voorzien van 2 autostandplaatsen naast de woning, gelegen te Anemonenlaan 4, 8670 Koksijde; , vanaf 03-01-2021 tot 01-02-2021.

3 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Uitbreiden van een bestaande woning, slopen van een halfopen eengezinswoning en het bouwen van een dokterspraktijk en woning, gelegen te Robert Vandammestraat 25, 8670 Koksijde; Robert Vandammestraat 27, 8670 Koksijde; , vanaf 03-01-2021 tot 01-02-2021.

3 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van een ééngezinswoning, gelegen te Middenlaan 7, 8670 Koksijde; , vanaf 03-01-2021 tot 01-02-2021.

3 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor OMGEVINGSAANLEG DE VLEUGELS OOSTDUINKERKE, gelegen te Duinparklaan 1, 8670 Koksijde; , vanaf 03-01-2021 tot 01-02-2021.

2 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een woning, gelegen te Lijsterstraat 14, 8670 koksijde; , vanaf 02-01-2021 tot 31-01-2021.

30 december 2020

Aankondiging openbaar onderzoek over de ontwerplijst zwemwateren

29 december 2020

Op 21 december 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het doorvoeren van een functiewijziging, gelegen te Koksijde, Strandlaan 273.

29 december 2020

Op 21 december 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Jan Van Looylaan 49.

29 december 2020

Op 21 december 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van één boom thv kmp. 150,999 RA, gelegen te Koksijde, Leopold III Laan.

29 december 2020

Op 21 december 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen en snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, Chanzylaan 18 - 18A - 18B.

29 december 2020

Op 21 december 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Noordduinen 7.

28 december 2020

Op 21 december 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het samenvoegen van 2 appartementen, gelegen te Koksijde, Zeelaan 240.

28 december 2020

Op 21 december 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor B.V.B.A. CUBE INVEST, gelegen te Koksijde, Hostenstraat 14.

28 december 2020

Op 21 december 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining, gelegen te Koksijde, Toekomstlaan 2.

28 december 2020

Op 21 december 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het regulariseren van de parking residentie Solaria Koksijde, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 228.

28 december 2020

Op 21 december 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Robert Vandammestraat 218.

28 december 2020

Op 21 december 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad, gelegen te Koksijde, Koninklijke Prinslaan 29.

28 december 2020

Op 21 december 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het voorzien van een tweede padelveld, gelegen te Koksijde, Leopold II Laan.

28 december 2020

Op 21 december 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 woningen en meergezinswoning (16 appartementen), gelegen te Koksijde, Dorpsstraat 2.

26 december 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het voorzien van verharding in functie van nieuwe standplaats, gelegen te Koksijdesteenweg , 8670 Koksijde; , vanaf 26-12-2020 tot 24-01-2021.

26 december 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor plaatsen van crepi en aanleggen terras, gelegen te Tijl Uilenspiegelpad 5, 8670 Koksijde; , vanaf 26-12-2020 tot 24-01-2021.

25 december 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een tuinhuis, gelegen te D.Brassinnestraat 5, 8670 Koksijde; , vanaf 25-12-2020 tot 23-01-2021.

23 december 2020

De bevoegde overheid heeft op 21 december 2020 een vergunning verleend voor een bronbemaling met infiltratiesleuf noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken ingediend door de heer Degrieck Steve. De geplande werken - ingedeelde inrichting - stedenbouwkundige handelingen zijn/is gelegen te Witte Burg 40, 8670 Koksijde.

16 december 2020

De bevoegde overheid heeft op 14 december 2020 akte genomen van een melding ingediend door BV Proxy De Meyer Koksijde voor de exploitatie van een Proxy Delhaize winkel in Koksijde. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Koninklijke Baan 163 - 165 - 167, 8670 Koksijde.

9 december 2020

De bevoegde overheid heeft op 7 december 2020 akte genomen van een melding ingediend de heer Rossey Erik voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken gelegen Blauwe Reigerstraat (zn), 8670 Koksijde, kadastraal bekend als: Afdeling KOKSIJDE 5 AFD (OOSTDUINKERKE1), sectie A, 0273 F.

9 december 2020

De bevoegde overheid heeft op 7 december 2020 akte genomen van een melding ingediend door
de heer Tallieu Peter voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Nieuwpoortsteenweg 376 B, 8670 Koksijde.

9 december 2020

Op 7 december 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken en de opslag van mazout op een terrein/perceel gelegen Piet Verhaertstraat 44, 8670 Koksijde.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Berthastraat 3.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel, gelegen te Koksijde, Domein Hoge Duinen 1.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats achter de bouwlijn, gelegen te Koksijde, Vlaanderenstraat 17.