U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger hebt u de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of in voorkomend geval, het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden.

De dossiers zijn raadpleegbaar in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien u niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag is er beroepsmogelijkheid tijdens de periode van de aanplakking.

Waar u het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vindt u hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/03/2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning zijn alle openbare onderzoeken opgeschort, voorlopig tot na 24 april 2020. Dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende was, zullen dus na 24 april opnieuw aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Bezwaarschriften die tussenin worden ingediend zijn wel ontvankelijk en zullen dus worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

Wat betreft de genomen beslissingen wordt de beroepstermijn verlengd met 30 dagen. Dat betekent dus concreet dat voor beslissingen vanaf 24 maart 2020 de beroepstermijn 60 dagen duurt.

Openbare bekendmakingen

3 augustus 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, gelegen te Koksijde, Houtsaegerlaan 106.

3 augustus 2020

Op 23 juli 2020 werd een beslissing genomen door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen van de IIOA voor een rioolwaterzuiveringsstation op een terrein gelegen Langeleedstraat 14, 8670 Koksijde.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van perceel tot de creatie van 12 loten, gelegen te Koksijde, Polderstraat 86.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats, gelegen te Koksijde, Schepensstraat 15.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het kappen van één boom in tuin, gelegen te Koksijde, Irisstraat 10.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Isidoor Florizoonestraat.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning en functiewijziging naar vakantiewoning, gelegen te Koksijde, School-straat 13.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Goudendalstraat 7.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, Astridlaan.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, Guldenzandstraat 74.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een verkaveling, gelegen te Koksijde, Galjoenweg.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakuitbouw, gelegen te Koksijde, Veurnestraat 22A.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het regulariseren van een tuinhuis, gelegen te Koksijde, Parnassiuskruidstraat 4.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met carport, gelegen te Koksijde, Vissersstraat.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning met B&B, gelegen te Koksijde, Middenlaan 25.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Guldenvlieslaan 14.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitvoeren van binnenverbouwing zonder constructieve aanpassingen, gelegen te Koksijde, Strandlaan 210.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, gelegen te Koksijde, Robert Vandammestraat 218.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelbekleding, gelegen te Koksijde, Zeedijk 510.

31 juli 2020

Op 27 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hoogspanningscabine, gelegen te Koksijde, Wulpendammestraat.

31 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koninginnelaan 108, 8670 Koksijde; , vanaf 31-07-2020 tot 29-08-2020.

31 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Hoge Duinenlaan 42, 8670 Koksijde; , vanaf 31-07-2020 tot 29-08-2020.

31 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor bouwen van vakantiewoningen, mobilhomepark en conciërgerie, gelegen te Westhinderstraat 2, 8670 Koksijde; , vanaf 31-07-2020 tot 29-08-2020.

31 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het wijzigen van het reliëf en plaatsen omheining, gelegen te Dorlodotlaan 39, 8670 Koksijde; , vanaf 31-07-2020 tot 29-08-2020.

31 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het herinrichten parking residentie Solaria Koksijde, gelegen te Koninklijke Baan 228, 8670 Koksijde; Koninginnelaan 2, 8670 Koksijde; Koninklijke Baan 226, 8670 Koksijde; , vanaf 31-07-2020 tot 29-08-2020.

30 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning en bijgebouw, gelegen te Vissersstraat 23, 8670 Koksijde; , vanaf 30-07-2020 tot 28-08-2020.

24 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Berthastraat 3, 8670 Koksijde; , vanaf 24-07-2020 tot 22-08-2020.

24 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het uitbreiden van een bestaande woning en uitvoeren functiewijziging, gelegen te Albert I Laan 166, 8670 Koksijde; , vanaf 24-07-2020 tot 22-08-2020.

24 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een appartementsgebouw (6 woonunits), gelegen te Huldelaan , 8670 Koksijde; , vanaf 24-07-2020 tot 22-08-2020.

24 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor de afbraak en opbouw van een eengezinswoning, gelegen te Robert Vandammestraat 246, 8670 Koksijde; , vanaf 24-07-2020 tot 22-08-2020.

24 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het aanbrengen van trap tegen rechter zijgevel, gelegen te Konijnepijpweg 5, 8670 Koksijde; , vanaf 24-07-2020 tot 22-08-2020.

24 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van nieuwe woning na afbraak van de bestaande, gelegen te Dromerijweg 12, 8670 Koksijde; , vanaf 24-07-2020 tot 22-08-2020.

24 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Het oprichten van een meergezinswoning, gelegen te Strandlaan 325, 8670 Koksijde; H. Christiaenlaan 13, 8670 Koksijde; , vanaf 24-07-2020 tot 22-08-2020.

24 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor NV D.E.D./Koksijde/Bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Cottagelaan 35, 8670 Koksijde; , vanaf 24-07-2020 tot 22-08-2020.

24 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen en uitbreiden van een rijwoning, gelegen te Middenlaan 49, 8670 Koksijde; , vanaf 24-07-2020 tot 22-08-2020.

24 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Het aanbrengen van publiciteit voor nieuwbouw Veeartsenpraktijk, gelegen te Koksijdesteenweg 64A, 8670 Koksijde; , vanaf 24-07-2020 tot 22-08-2020.

24 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een ééngezinswoning (H.O.B.), gelegen te Abdijstraat 15, 8670 Koksijde; , vanaf 24-07-2020 tot 22-08-2020.

24 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een ééngezinswoning na afbraak bestaande woning, gelegen te Duinparklaan 75, 8670 Koksijde; , vanaf 24-07-2020 tot 22-08-2020.

24 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Westdiephelling 1, 8670 Koksijde; , vanaf 24-07-2020 tot 22-08-2020.

24 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Hagedoornstraat , 8670 Koksijde; , vanaf 24-07-2020 tot 22-08-2020.

20 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, gelegen te Robert Buylestraat 1, 8670 Koksijde; , vanaf 20-07-2020 tot 18-08-2020.

20 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Bouwen van een garage of carport en rooien bomen en aanplant nieuwe bomen, gelegen te Veurnelaan 30, 8670 Koksijde; , vanaf 20-07-2020 tot 18-08-2020.

20 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een omheining/keermuur, gelegen te Ter Duinenwijk 5, 8670 Koksijde; , vanaf 20-07-2020 tot 18-08-2020.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding voor een grondwaterwinning uit een geboorde put op een terrein/perceel gelegen te Hazebeekstraat 8, 8670 Koksijde.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Zeepannelaan 15.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een halfopen woning, gelegen te Koksijde, Dijk 13, 8670 Koksijde .

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een terras, gelegen te Koksijde, Zeelaan 276.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwevend terras, gelegen te Koksijde, Vogelzangstraat 21.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor slopen en zetten nieuwe electriciteitscabine, gelegen te Koksijde, Resedaslaan.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel, gelegen te Koksijde, Domein Hoge Duinen 1.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een reeds vergunde woning, gelegen te Koksijde, Robert Vandammestraat 216.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Lehoucklaan.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats achter de bouwlijn, gelegen te Koksijde, Vlaanderenstraat 17.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande kinepraktijk., gelegen te Koksijde, Jorisstraat 3.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het herinrichten van een bestaand handelspand tot interieurzaak met beperkte drankgelegenheid, gelegen te Koksijde, Duinparklaan 2.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het omvormen van een bestaande ééngezinswoning naar een vakantiewoning, gelegen te Koksijde, Pirschlaan 7.

13 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Het bouwen van een ééngezinswoning met carport en zwembad., gelegen te Bitterzoetlaan , 8670 Koksijde; , vanaf 13-07-2020 tot 11-08-2020.

13 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van een woning, gelegen te Witte Burg 80, 8670 Koksijde; , vanaf 13-07-2020 tot 11-08-2020.

13 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te G. Scottlaan 24, 8670 Koksijde; , vanaf 13-07-2020 tot 11-08-2020.

13 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor B.20.130 Koksijde (Oostduinkerke) - Ganzestraat - 30029634, gelegen te , vanaf 13-07-2020 tot 11-08-2020.

13 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen woning, gelegen te Pylyserlaan 69, 8670 Koksijde; , vanaf 13-07-2020 tot 11-08-2020.

13 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van een woning en berging, gelegen te Nieuwpoortsteenweg 169, 8670 Koksijde; , vanaf 13-07-2020 tot 11-08-2020.

12 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Het plaatsen van een reclamepaneel, gelegen te Strandlaan 93, 8670 Koksijde; , vanaf 12-07-2020 tot 10-08-2020.

12 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het regulariseren van de inplanting van een woning in opbouw, het regulariseren van het terreinniveau en de bijhorende keermuren, gelegen te Veurnelaan 37, 8670 Koksijde; , vanaf 12-07-2020 tot 10-08-2020.

12 juli 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een ééngezinswoning met zwemvijver, gelegen te Prins Karelstraat 4+, 8670 Koksijde; Prins Karelstraat 8, 8670 Koksijde; , vanaf 12-07-2020 tot 10-08-2020.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een meergezinswoning met bijhorend restaurant, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 326.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van 2 woningen en bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 280.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met handelsgelijkvloers, gelegen te Koksijde, Zeelaan 258.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbinden van 2 appartementen door voorzien doorgang, gelegen te Koksijde, Europaplein 4.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het samenvoegen van 2 appartementen, gelegen te Koksijde, Herman Teirlincklaan 2.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinkamer, gelegen te Koksijde, Guldenzandstraat 77.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Cornelis Devoslaan.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Duplicaat van 2020043482 LAUR, gelegen te Koksijde, Elzendreef.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanpassen van verharding en implementatie van een zwembad bij een vergunde woning, gelegen te Koksijde, Duinparklaan.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van airco op een gebouw, gelegen te Koksijde, Zeedijk 108.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ondergrondse parkeergarage, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 368.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Hoge Duinenlaan 19.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor verkavelen van grond, gelegen te Koksijde, Ranonkellaan.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport met berging, gelegen te Koksijde, Parnassiusstraat 4.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakuitbouw, gelegen te Koksijde, Ammanswallestraat 38.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een overdekte terras, gelegen te Koksijde, Charles Leyslaan 1.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een houten ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Kerkhofstraat.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Karel Loppenslaan - Zonstraat.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanpassen terreinprofiel voortuinstrook, gelegen te Koksijde, Nieuwpoortsesteenweg 195.

10 juli 2020

Op 03 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden terras, gelegen te Koksijde, Lijsterpad 3.

24 juni 2020

Op 22 juni 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding voor een bronbemaling op een perceel gelegen Strandlaan 137, 8670 Koksijde.