U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger hebt u de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of in voorkomend geval, het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden. 

De dossiers zijn raadpleegbaar in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien u niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag is er beroepsmogelijkheid tijdens de periode van de aanplakking.

Waar u het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg

Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vindt u hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

Openbare bekendmakingen

20 mei 2019

Op 13 mei 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, gelegen te Koksijde, Polderstraat 64.

20 mei 2019

Op 13 mei 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining, gelegen te Koksijde, Maria Vlamijnckstraat 6.

17 mei 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen en uitbreiden van een halfopen

17 mei 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het vervangen van een bestaande veranda door uitbouw, gelegen te Capucijnenlaan 13, 8670 Koksijde; , vanaf 17-05-2019 tot 15-06-2019.

17 mei 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van 2 keerwanden, gelegen te Gaupinlaan, vanaf 17-05-2019 tot 15-06-2019.

10 mei 2019

Op 06 mei 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het renoveren van de gevel van Residentie Idesende, gelegen te Koksijde, Pieterlaan 4.

10 mei 2019

Op 06 mei 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het herinrichten van een immobiliënkantoor & het renoveren van de gevel, gelegen te Koksijde, Zeedijk 249 - Prins Albertplein 17.

10 mei 2019

Op 06 mei 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van 2 witte abelen en het snoeien van 5 witte abelen, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 250.

10 mei 2019

Op 06 mei 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Zeelaan 8.

10 mei 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het aanleggen van een bijkomende autostandplaats, gelegen te Kruisdistelstraat 8, 8670 Koksijde; , vanaf 10-05-2019 tot 08-06-2019.

3 mei 2019

Op 29 april 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis, gelegen te Koksijde, Ammanswallestraat 24.

3 mei 2019

Op 29 april 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van shop bij tankstation, gelegen te Koksijde, Strandlaan 21.

3 mei 2019

Op 29 april 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning , gelegen te Koksijde, Oostlaan 12.

3 mei 2019

Op 29 april 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het het vervangen van de dakdekking en het verwijderen van de dakkapellen aan een woning, gelegen te Koksijde, Duinbergenstraat 28.

3 mei 2019

Op 29 april 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Bouwen van een halfopen eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Van Maldegemstraat.

3 mei 2019

Op 29 april 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een woning met tuinhuis, gelegen te Koksijde, Groene Spechtstraat 14.

3 mei 2019

Op 29 april 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een koppelwoning, gelegen te Koksijde, S. Declerckstraat 15.

3 mei 2019

Op 29 april 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een poolhouse en tuinberging, gelegen te Koksijde, Cornelis Devoslaan 19.

3 mei 2019

Op 29 april 2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het renoveren van de voorgevel, gelegen te Koksijde, Zeedijk 478.

3 mei 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het slopen van bestaande bebouwing en bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Jaakpad 6, 8670 Koksijde; , vanaf 03-05-2019 tot 01-06-2019.

3 mei 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het regulariseren van de KYC beach club, gelegen te Dumontlaan 8, 8670 Koksijde; , vanaf 03-05-2019 tot 01-06-2019.

3 mei 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het regulariseren van voorbouwconstructie, gelegen te Zeedijk 490, 8670 Koksijde; Zeedijk 489, 8670 Koksijde; , vanaf 03-05-2019 tot 01-06-2019.

3 mei 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het omvormen van een handelsruimte naar een appartement voor logies, gelegen te Ijslandplein 11, 8670 Koksijde; , vanaf 03-05-2019 tot 01-06-2019.

26 april 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een berging, gelegen te Duinparklaan 3, 8670 Koksijde; , vanaf 26-04-2019 tot 25-05-2019.

26 april 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het slopen van 2 meergezinswoningen en bouwen van meergezinswoning, gelegen te Zeedijk 230, 8670 Koksijde; Zeedijk 229, 8670 Koksijde; , vanaf 26-04-2019 tot 25-05-2019.

26 april 2019

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het afbreken en bouwen van nieuw bijgebouw binnen bestaand volume + 2 staanplaatsen, gelegen te Booitshoekestraat 5, 8670 Koksijde; , vanaf 26-04-2019 tot 25-05-2019.

18 april 2019

Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

De periode van terinzagelegging loopt van 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019.
Overeenkomstig de plan-m.e.r.-procedure voor plannen en programma’s is de kennisgeving tijdens deze periode raadpleegbaar via de website van de dienst MER, bij de initiatiefnemer, en bij de betrokken gemeenten

16 april 2019

Op 15 april 2019 werd een beslissing genomen voor de omgevingsmelding voor een Bronbemaling ontgraving van Valentijn van Sint-André bronbemaling op een perceel gelegen Ten Bogaerdelaan 10, 8670 Koksijde.

14 april 2019

Op 12/12/2013 werd het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Pylyserlaan en omgeving goedgekeurd door de deputatie van West-Vlaanderen.  Met dit GRUP werd een oplossing gezocht voor de zonevreemde woningen die in het gebied rond de Pylyserlaan binnen zone voor verblijfsrecreatie lagen volgens het gewestplan Veurne-Westkust enerzijds, en werd tegelijk ook en duidelijk kader vastgelegd voor de campings en weekendverblijfparken in dit gebied.  Na goedkeuring bleek een materiële fout in het GRUP te zijn geslopen met name het onbebouwbaar maken van een perceel dat voordien wel nog bebouwbaar was.  Dit was nooit de bedoeling en wordt met deze gedeeltelijke herziening nu rechtgezet.  Het plangebied behelst dan ook maar één perceel waarvoor een aanduiding van bijkomende woning ten opzichte van de vergunde toestand wordt voorzien.

9 april 2019

Op 08 april 2019 werd een beslissing genomen voor de omgevingsmelding voor een bronbemaling op een perceel gelegen te Honigklaverweg 16, 8670 Koksijde

9 april 2019

Op 08 april 2019 werd een beslissing genomen voor de omgevingsmelding voor een bronbemaling op een perceel gelegen te te Nieuwpoortsteenweg 167, 8670 Koksijde.

8 februari 2019

Op 04-02-2019 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Helvetiastraat 15, 8670 Koksijde.

9 januari 2019

Nog tot 18 juni 2019 loopt het openbaar onderzoek voor het ontwerp van waterbeleidsnota 2020 - 2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen

27 december 2018

Op 17-12-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, gelegen te Pastoor Pypestraat 13, 8670 Koksijde.

14 december 2018

Op 10-12-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van oud gemeentehuis, oud brandweerarsenaal en woonhuis Niko en aanpalend gebouw, gelegen te Zeelaan 24, 8670 Koksijde - Zeelaan 44, 8670 Koksijde.

14 december 2018

Op 10-12-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het renoveren van de gevel, gelegen te Zeedijk 350, 8670 Koksijde.

23 oktober 2018

Op 22-10-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Het renoveren van de achtergevel Res. Marie-Jose, gelegen te Fabiolaplein 8, 8670 Koksijde.

11 oktober 2018

Op 08-10-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor regularisatie verbouwen en uitbreiden woning, gelegen te Leopold II Laan 22, 8670 Koksijde.

5 oktober 2018

Lijf & Beeld
In dialoog met George Grard

Sleutelwerken van George Grard in dialoog met kunstwerken van Laure Forêt, Susanna Inglada, Athar Jaber, Enrique Marty, Stefan Papco, Peter Rogiers en Anne Wenzel.

Lijf & Beeld
4 oktober 2018

Op 01-10-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw clubhuis na slopen bestaand clubhuis, gelegen te Toekomstlaan --, 8670 Koksijde.

25 september 2018

Op 24-09-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen te Jasmijnweg 2, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een koppelwoning, gelegen te Dorpsplaats 16, 8670 Koksijde.

10 juli 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor Het egaliseren van akkerland, gelegen te Allaertshuizenstraat, vanaf 13-07-2018 tot 11-08-2018.

6 juni 2018

Op 04-06-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad, gelegen te Goudendalstraat 4, 8670 Koksijde.