U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger hebt u de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of in voorkomend geval, het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden. 

De dossiers zijn raadpleegbaar in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien u niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag is er beroepsmogelijkheid tijdens de periode van de aanplakking.

Waar u het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg

Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

 

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vindt u hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest . De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

Openbare bekendmakingen

20 augustus 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor Het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Fabiolaplein , 8670 Koksijde; , vanaf 20-08-2018 tot 18-09-2018.

20 augustus 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor Het bouwen van een meergezinswoning na slopen woning, gelegen te Mooi Verblijflaan 4, 8670 Koksijde; , vanaf 20-08-2018 tot 18-09-2018.

17 augustus 2018

Op 13-08-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van twee sparren, gelegen te Hofstedeweg 5, 8670 Koksijde.

17 augustus 2018

Op 13-08-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het rooien van drie afgestorven bomen, gelegen te Visserspark 45, 8670 Koksijde.

17 augustus 2018

Op 13-08-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats in de zijtuin, gelegen te Cottagelaan 8, 8670 Koksijde.

17 augustus 2018

Op 13-08-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de leuningen op het dakverdiep, gelegen te Cesar Gezellestraat 4, 8670 Koksijde.

17 augustus 2018

Op 13-08-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad, gelegen te Hooplaan 6, 8670 Koksijde.

17 augustus 2018

Op 13-08-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een alleenstaande woning, gelegen te Nieuwpoortsteenweg 123, 8670 Koksijde.

16 augustus 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor Het bouwen van een nieuw clubhuis na slopen bestaand clubhuis, gelegen Hazebeekstraat , vanaf 16-08-2018 tot 14-09-2018.

16 augustus 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor het verbouwen van een bestaande winkel bij een tankstation, het hernieuwen en veranderen van de IIOA, gelegen te Koninklijke Baan 216, 8670 Koksijde; , vanaf 16-08-2018 tot 14-09-2018.

16 augustus 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor Het plaatsen van nieuwe veranda na afbraak bestaande veranda, gelegen te Hofstedeweg 5, 8670 Koksijde; , vanaf 16-08-2018 tot
14-09-2018.

16 augustus 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor Het renoveren van de achtergevel Res. Marie-Jose, gelegen te Fabiolaplein 8, 8670 Koksijde, vanaf 16-08-2018 tot 14-09-2018.

16 augustus 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor Het wijzigen van bestemming van handelspand naar appartement, gelegen te Zeedijk 310, vanaf 16-08-2018 tot 14-09-2018.

16 augustus 2018

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones. Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

10 augustus 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor het verbouwen van een woning, gelegen te H. Christiaenlaan 49, 8670 Koksijde; , vanaf 10-08-2018 tot 08-09-2018.

10 augustus 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor het bouwen van 3 koppelwoningen en vrijstaande woning, gelegen te Koksijde, Houtsaegerlaan , vanaf 10-08-2018 tot
08-09-2018.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Het verbouwen van een woning, gelegen te Florislaan 4, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Het plaatsen van een nieuwe afsluiting, gelegen te Lejeunelaan 24, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een electrische poort, gelegen te Honigklaverweg 4, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het regulariseren van een keermuur, gelegen te Stuifduinenweg 23, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Het aanleggen van een zwembad, gelegen te Mereldreef 14, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een poolhouse en het regulariseren van een zwembad, gelegen te Dorpsstraat 38, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het niveleren van een terrein, gelegen te Labeurhoek *, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Karel Vanneckestraat 5, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een voorbouwconstructie bij een vergunde meergezinswoning, gelegen te Koninklijke Baan 136, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een clubhuis na afbraak voor de WAC, gelegen te Ten Bogaerdelaan 15, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanpassen berging voor bedrijfswagens + uitbreiding klasse 3, gelegen te Conterdijk 2, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van een eengezinswoning, gelegen te Kluislaan 11, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een handelszaak, gelegen te Leopold II laan 239 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning en kantoor, gelegen te Zeelaan 195, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Jan Van Looylaan 34, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, bouwen van een zwembad en tuinhuis, gelegen te Stuifduinenweg 21, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een koppelwoning, gelegen te Dorpsplaats 16, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met garages, gelegen te Leopold II Laan 49, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Op 30 juli 2018 nam het college van burgemeester en schepenen akte van een melding voor het exploiteren van een warenhuis te Leopold II Laan 275, 8670 Koksijde.

3 augustus 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor Zuiderduin, gelegen te Veurnelaan 61, 8670 Koksijde; , vanaf 03-08-2018 tot 01-09-2018.

2 augustus 2018

Op 30 juli 2018 nam het college van burgemeester en schepenen akte van een melding voor een overname van een tankstation gelegen Koninklijke Baan 216, 8670 Koksijde.

2 augustus 2018

Op 30 juli 2018 nam het college van burgemeester en schepenen akte van een melding voor een gedeeltelijke stopzetting van een garagebedrijf met tankstation gelegen Koninklijke Baan 216, 8670 Koksijde.

31 juli 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor Het plaatsen van een veranda, gelegen te Galloperstraat 27, 8670 Koksijde; , vanaf 31-07-2018 tot 29-08-2018.

31 juli 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor Het aanleggen van een zwembad, gelegen te Prins Karelstraat 7A, 8670 Koksijde; , vanaf 31-07-2018 tot 29-08-2018.

23 juli 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor Het bouwen van 2 meergezinswoningen, gelegen te Jaak Van Buggenhoutlaan 14, 8670 Koksijde; Albert Bliecklaan 13, 8670 Koksijde; Albert Bliecklaan 13A, 8670 Koksijde; , vanaf 23-07-2018 tot 21-08-2018.

23 juli 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor Het verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen te Jasmijnweg 2, 8670 Koksijde; , vanaf 23-07-2018 tot 21-08-2018.

16 juli 2018

Op 10 juli 2018 werd een beslissing genomen door de Vlaamse minister voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning voor het openbaar waterleidingnet gelegen Doornpannestraat 1, 8670 Koksijde - Oostduinkerke.

10 juli 2018

Er wordt door de gemeente Koksijde een openbaar onderzoek georganiseerd voor Het egaliseren van akkerland, gelegen te Allaertshuizenstraat, vanaf 13-07-2018 tot 11-08-2018.

5 juli 2018

Op 02-07-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een erker in de voortuinstrook, gelegen te Noordduinen 17A, 8670 Koksijde.

6 juni 2018

Op 04-06-2018 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad, gelegen te Goudendalstraat 4, 8670 Koksijde.