U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger heb je de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden.

De dossiers kan je raadplegen in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien je niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag kan je beroepaantekenen tijdens de periode van de aanplakking.

Waar het beroep indienen? Dit hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet je bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vind je hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/03/2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning zijn alle openbare onderzoeken opgeschort, voorlopig tot na 24 april 2020. Dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende was, zullen dus na 24 april opnieuw aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Bezwaarschriften die tussenin worden ingediend zijn wel ontvankelijk en zullen dus worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

Wat betreft de genomen beslissingen wordt de beroepstermijn verlengd met 30 dagen. Dat betekent dus concreet dat voor beslissingen vanaf 24 maart 2020 de beroepstermijn 60 dagen duurt.

Openbare bekendmakingen

20 september 2021

Op 30 augustus 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad, gelegen te Koksijde, Gaupinlaan 31.

20 september 2021

Op 30 augustus 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de materiaalkeuze van een bestaande oprit, gelegen te Koksijde, Piet Verhaertstraat 44.

20 september 2021

Op 30 augustus 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Zoauvenplein 15.

20 september 2021

Op 30 augustus 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Robert Vandammestraat 196B.

20 september 2021

Op 30 augustus 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Veurnelaan.

20 september 2021

Op 30 augustus 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning, gelegen te Koksijde, Duinpanweg 4.

20 september 2021

Op 30 augustus 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van 2 meergezinswoningen, gelegen te Koksijde, Strandlaan 209-215.

20 september 2021

Op 30 augustus 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Leeuwerikstraat 14.

20 september 2021

Op 13 september 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Marcel Demanlaan 23.

20 september 2021

Op 13 september 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Hugo Verriestlaan.

20 september 2021

Op 13 september 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het dierenasiel, gelegen te Koksijde, Langeleedstraat 12.

20 september 2021

Op 13 september 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor bouwen nieuwe tuinberging na afbraak bestaande, gelegen te Koksijde, Koksijdesteenweg 21.

20 september 2021

Op 13 september 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Veurnelaan 2.

20 september 2021

Op 13 september 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het doorvoeren van een functiewijziging en bouwen van een aangebouwd bijgebouw, gelegen te Koksijde, Toekomstlaan 3.

20 september 2021

Op 13 september 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor verbouwen woning en regularisatie terreinniveau, gelegen te Koksijde, Veurnelaan 37.

20 september 2021

Op 13 september 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Waterhoenstraat.

20 september 2021

Op 13 september 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, gelegen te Koksijde, Waterhoenstraat lot 3.

20 september 2021

Op 13 september 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor bouwen van een meergezinswoning na sloping bestaande bebouwing, gelegen te Koksijde, A. Bliecklaan 13 - Jaak Van Buggenhoutlaan.

20 september 2021

Op 23 augustus 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor taludversteviging gracht, gelegen te Koksijde, Kerkwijk 10, 12, 14, 16 en 18.

16 september 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het wijzigen van een verkaveling, gelegen te Zouterweg 9, 8670 Koksijde; , vanaf 16-09-2021 tot 15-10-2021.

16 september 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Chanzylaan , 8670 Koksijde; , vanaf 16-09-2021 tot 15-10-2021.

16 september 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Het slopen van een woning en het bouwen van een ééngezinswoning met zwembad, gelegen te Elzendreef 7, 8670 Koksijde; , vanaf 16-09-2021 tot 15-

13 september 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een meergezinswoning met handelsfunctie en het bouwen van gestapelde woningen ten behoeve van andersvaliden, gelegen te Leopold II Laan 98, 8670 Koksijde; Leopold II Laan 100, 8670 Koksijde; , vanaf 13-09-2021 tot 12-10-2021.

4 september 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Reyn - Oostduinkerke, gelegen te Stuifduinenweg 24, 8670 Koksijde; , vanaf 04-09-2021 tot 03-10-2021.

4 september 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen te Duinenkranslaan 27, 8670 Koksijde; , vanaf 04-09-2021 tot 03-10-2021.

2 september 2021

De omgevingsmelding ingediend door FMCI BVBA voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken wordt geacht te zijn geakteerd na het verstrijken van de termijn van 20 dagen. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Koninklijke Baan 344, 8670 Koksijde.

2 september 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor 19 809 - SCHERPEREEL - Duplicaat van 2021006177, gelegen te Emile Clauslaan 9, 8670 Koksijde, vanaf 02-09-2021 tot 01-10-2021.

2 september 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van 60 vakantiehuizen en het afbreken van de bestaande bebouwing, gelegen te Westhinderstraat 2, 8670 Koksijde, vanaf 02-09-2021 tot 01-10-2021.

31 augustus 2021

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.

28 augustus 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, gelegen te Yvonnelaan zn, 8670 Koksijde; , vanaf 28-08-2021 tot 26-09-2021.

27 augustus 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van een meergezinswoning, gelegen te Zandzeggelaan 20, 8670 Koksijde; Zandzeggelaan 22, 8670 Koksijde; , vanaf 27-08-2021 tot 25-09-2021.

27 augustus 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinberging, gelegen te Zouterweg 11, 8670 Koksijde; , vanaf 27-08-2021 tot 25-09-2021.

26 augustus 2021

Op 23 augustus 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor omvormen van B&B tot ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Bauwenslaan 2.

26 augustus 2021

Op 23 augustus 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel van het Bpost gebouw, gelegen te Koksijde, Guido Gezelleplein 7.

26 augustus 2021

Op 23 augustus 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor isoleren van buitengevels en het aanbrengen van een pleisterlaag, gelegen te Koksijde, van Maldeghemstraat 24A.

26 augustus 2021

Op 23 augustus 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor bouwen van een vakantiewoning, gelegen te Koksijde, Jan Pootlaan 14.

26 augustus 2021

Op 23 augustus 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Relaislaan.

26 augustus 2021

Op 23 augustus 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning na afbraak van een woning, gelegen te Koksijde, Victor Demeyerelaan 9.

26 augustus 2021

Op 23 augustus 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het samenvoegen van percelen, gelegen te Koksijde, Oscar Jespersstraat 31.

22 augustus 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het wijzigen van een reeds goedgekeurde vergunning, gelegen te Strandlaan 220, 8670 Koksijde; Strandlaan 218, 8670 Koksijde; Strandlaan 216, 8670 Koksijde; Strandlaan 222, 8670 Koksijde; Strandlaan 214, 8670 Koksijde; , vanaf 22-08-2021 tot 20-09-2021.

16 augustus 2021

De OVAM maakte een nieuw beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ voor de periode 2022-2030.

29 juli 2021

Om de twee pijlers van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in gedeeld beheer door Vlaanderen en de Europese Commissie (respectievelijk rechtstreekse betalingen/marktmaatregelen en plattelandsmaatregelen) te realiseren, lanceerde de Europese Commissie op 2/5/2018 haar voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027. In uitvoering van de daaruit voortvloeiende GLB-verordeningen, moet elke lidstaat een GLB Strategisch Plan (GLB-SP) opmaken, dat de twee pijlers omvat. Vlaanderen kan een afzonderlijk GLB SP indienen.

6 juli 2021

Op 07 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het inrichten van handelsruimte tot horecazaak en de oprichting van een nieuwe commerciële uitbouw ter vervanging van bestaande, gelegen te Koksijde, Leopold II Laan 276A.

6 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Aanleg van een zwembad of zwemvijver, gelegen te Ernest Bertrandlaan 43, 8670 Koksijde; , vanaf 15-05-2021 tot 13-06-2021.

19 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Nieuwe Ydelaan 42, 8670 Koksijde; , vanaf 29-01-2021 tot 27-02-2021.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Berthastraat 3.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats achter de bouwlijn, gelegen te Koksijde, Vlaanderenstraat 17.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel, gelegen te Koksijde, Domein Hoge Duinen 1.