U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger heb je de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden.

De dossiers kan je raadplegen in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien je niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag kan je beroepaantekenen tijdens de periode van de aanplakking.

Waar het beroep indienen? Dit hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet je bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vind je hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/03/2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning zijn alle openbare onderzoeken opgeschort, voorlopig tot na 24 april 2020. Dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende was, zullen dus na 24 april opnieuw aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Bezwaarschriften die tussenin worden ingediend zijn wel ontvankelijk en zullen dus worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

Wat betreft de genomen beslissingen wordt de beroepstermijn verlengd met 30 dagen. Dat betekent dus concreet dat voor beslissingen vanaf 24 maart 2020 de beroepstermijn 60 dagen duurt.

Openbare bekendmakingen

21 april 2021

De bevoegde overheid heeft op 19 april 2021 akte genomen van een melding ingediend door de heer Van Keirsbilck Marnix voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Dahlialaan (zn), 8670 Koksijde.

19 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Bouwen van een tuinhuis annex carport, gelegen te Kerkwijk 14, 8670 Koksijde; , vanaf 19-04-2021 tot 18-05-2021.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen, gelegen te Koksijde, Hugo Verriestlaan.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Koksijde Kerkstraat 37, gelegen te Koksijde, Kerkstraat 37.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het rooien van bomen, gelegen te Koksijde, Ter Duinenlaan 55.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van 5 bomen, gelegen te Koksijde, Florislaan 15.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van 2 bomen, gelegen te Koksijde, Polderstraat 150.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen, gelegen te Koksijde, C. Permekelaan.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het regulariseren voorgevel handelsruimte, gelegen te Koksijde, Albert I Laan 76.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, Jan Van Looylaan - Fred Wallecanlaan.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor binnenverbouwing zonder constructieve aanpassingen, gelegen te Koksijde, Avondschemeringspad 3.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Vandevelde: het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Vreugdelaan.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het doorvoeren van interne wijzigingen, gelegen te Koksijde, Zeedijk 232.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor binnenverbouwing zonder constructieve aanpassingen, gelegen te Koksijde, Prins Boudewijnstraat 10.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van functie: van ééngezinswoning naar vakantiewoning, gelegen te Koksijde, Nieuwpoortsteenweg 202.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Kruisdistelstraat 6.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor bouwen van een veranda en uitbreiding tuinhuis, gelegen te Koksijde, Bovalstraat 10.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met handelsgelijkvloers, gelegen te Koksijde, Zeelaan 260.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, gelegen te Koksijde, Venusschelpweg 9.

16 april 2021

Op 12 april 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een koppelwoning, gelegen te Koksijde, Nieuwpoortsteenweg.

16 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Clos Fleuriweg , 8670 Koksijde; , vanaf 16-04-2021 tot 15-05-2021.

16 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een woning, gelegen te Emile Clauslaan , 8670 Koksijde; , vanaf 16-04-2021 tot 15-05-2021.

16 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Bouwen van een overkapping aan tuinhuis, gelegen te Dockaertstraat 19, 8670 Koksijde; , vanaf 16-04-2021 tot 15-05-2021.

16 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor verkavelen van grond, gelegen te Jaak Van Buggenhoutlaan 18, 8670 Koksijde; , vanaf 16-04-2021 tot 15-05-2021.

16 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, gelegen te Majoor Dhooghelaan 20, 8670 Koksijde; , vanaf 16-04-2021 tot 15-05-2021.

15 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Verbouwen van een eengezinswoning Duratec fase II, gelegen te Majoor D'Hooghelaan , 8670 Koksijde; , vanaf 15-04-2021 tot 14-05-2021.

14 april 2021

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat Vereniging van Mede-eigenaars Residentie Artan een aanvraag heeft ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. De aanvraag betreft het exploiteren van een zwembad bij een meergezinswoning op een terrein/perceel gelegen Ijslandplein 12, 8670 Koksijde.

10 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het wijzigen van een meergezinswoning naar een ééngezinswoning en het aanbouwen van een open terras, gelegen te bosquetiastraat 16, 8670 koksijde; , vanaf 10-04-2021 tot 09-05-2021.

10 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een CAB-lokaal, gelegen te ganzestraat , 8670 koksijde; , vanaf 10-04-2021 tot 09-05-2021.

10 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een zwembad en berging, gelegen te Karthuizerstraat 7, 8670 Koksijde; , vanaf 10-04-2021 tot 09-05-2021.

10 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een terrasoverkapping, gelegen te kievitstraat 22, 8670 Koksijde; , vanaf 10-04-2021 tot 09-05-2021.

10 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verkavelen van grond, gelegen te Nieuwpoortsteenweg 135, 8670 Koksijde; , vanaf 10-04-2021 tot 09-05-2021.

9 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor aanleggen van bijkomende parkeerplaats, gelegen te Bugeaudlaan 13, 8670 Koksijde; , vanaf 09-04-2021 tot 08-05-2021.

9 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor plaatsen van een bijbouw 32m2, gelegen te Rozemarijnweg 6, 8670 Koksijde; , vanaf 09-04-2021 tot 08-05-2021.

8 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Bouwen van een garage of carport, gelegen te Kerkwijk 18, 8670 Koksijde; , vanaf 08-04-2021 tot 07-05-2021.

5 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Pharaildelaan 4, 8670 Koksijde; , vanaf 05-04-2021 tot 04-05-2021.

4 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het uitbreiden van een bestaande woning met een bijkomend volume, gelegen te Cottagelaan 6, 8670 Koksijde; , vanaf 04-04-2021 tot 03-05-2021.

4 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor herbestemmen handelsgelijkvloers meergezinswoning, gelegen te Strandlaan 247, 8670 Koksijde; , vanaf 04-04-2021 tot 03-05-2021.

4 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor verbouwen van een eengezinswoning, gelegen te Vinkeweg 2, 8670 Koksijde; , vanaf 04-04-2021 tot 03-05-2021.

2 april 2021

Op 29 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Ter Duinenwijk 27.

2 april 2021

Op 29 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van boom, gelegen te Koksijde, Zonstraat 28.

2 april 2021

Op 29 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, C. Schoolmeesterslaan 47.

2 april 2021

Op 29 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad, gelegen te Koksijde, Meridiaanstraat 8.

2 april 2021

Op 29 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel en twee dakvlakvensters in een bestaande dakconstructie van een woning, gelegen te Koksijde, Galjoenweg 32 .

2 april 2021

Op 29 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe voorbouwconstructie, gelegen te Koksijde, Zeelaan 263.

2 april 2021

Op 29 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, gelegen te Koksijde, Hoge Duinenlaan 54.

2 april 2021

Op 29 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Koksijde, Witte Burg 44.

2 april 2021

Op 29 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het doorvoeren van een functiewijziging, gelegen te Koksijde, Zeelaan 198.

2 april 2021

Op 29 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinberging, gelegen te Koksijde, IJslandvaardersstraat 25.

2 april 2021

Op 29 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen te Koksijde, Vrijheidstraat 9.

2 april 2021

Op 29 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terras, gelegen te Koksijde, E. Vanlangenhovestraat 10.

2 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het wijzigen van een verkaveling, gelegen te Kerkhofstraat, vanaf 02-04-2021 tot 01-05-2021.

2 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het wijzigen van een verkaveling, gelegen te Galjoenweg , 8670 Koksijde; Nieuwe Ydelaan 38, 8670 Koksijde; , vanaf 02-04-2021 tot 01-05-2021.

2 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verkavelen van grond, gelegen te Galloperstraat , 8670 Koksijde; , vanaf 02-04-2021 tot 01-05-2021.

2 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het doorvoeren van interne wijzigingen, gelegen te Koninklijke Baan 149, 8670 Koksijde; , vanaf 02-04-2021 tot 01-05-2021.

2 april 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning, gelegen te Wielewaleweg 4, 8670 koksijde; , vanaf 02-04-2021 tot 01-05-2021.

31 maart 2021

De bevoegde overheid heeft op 29 maart 2021 akte genomen van een melding ingediend door de heer Tanghe Olivier voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Zonstraat 23, 8670 Koksijde.

31 maart 2021

De bevoegde overheid heeft op 29 maart 2021 akte genomen van een melding ingediend door AANNEMINGEN VANLERBERGHE BVBA voor bronbemaling noodzakelijk voor het aanleggen van riolering. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Kerkstraat 35, 8670 Koksijde.

27 maart 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van zonnepanelen op een gebouw, gelegen te Marie-Joséstraat 31, 8670 Koksijde; , vanaf 27-03-2021 tot 25-04-2021.

27 maart 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van zonnepanelen op een eengezinswoning, gelegen te 't Zandkasteeltje 19, 8670 Koksijde; 't Zandkasteeltje 18, 8670 Koksijde; , vanaf 27-03-2021 tot 25-04-2021.

26 maart 2021

Op 22 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Bosquetiastraat - Lalouxlaan.

26 maart 2021

Op 22 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van een boom, gelegen te Koksijde, Tennislaan 17.

26 maart 2021

Op 22 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het afbreken van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Albert I Laan 80.

26 maart 2021

Op 22 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor plaatsen van een nieuwe trap en tuinmuur, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 308.

26 maart 2021

Op 22 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport, gelegen te Koksijde, Gen. Notermanlaan 34.

26 maart 2021

Op 22 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Verkavelen van grond in twee loten, gelegen te Koksijde, Viooltjesweg.

26 maart 2021

Op 22 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen woning, gelegen te Koksijde, C. Schoolmeesterslaan 59.

26 maart 2021

Op 22 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, gelegen te Koksijde, Bitterzoetlaan.

26 maart 2021

Op 22 maart 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Tulpenlaan - Begonialaan.

25 maart 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor inrichten van handelsruimte tot horecazaak en de oprichting van een nieuwe commerciële uitbouw ter vervanging van bestaande, gelegen te Leopold II Laan 276A, 8670 Koksijde; Leopold II Laan 276, 8670 Koksijde; , vanaf 25-03-2021 tot 23-04-2021.

25 maart 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het heraanleggen van de tuin, gelegen te Galjoenweg 29, 8670 Koksijde; , vanaf 25-03-2021 tot 23-04-2021.

25 maart 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het uitbreiden en verbouwen van een bestaande ééngezinswoning, gelegen te Prinses Charlottestraat 24, 8670 Koksijde; , vanaf 25-03-2021 tot 23-04-2021.

19 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Nieuwe Ydelaan 42, 8670 Koksijde; , vanaf 29-01-2021 tot 27-02-2021.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Berthastraat 3.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats achter de bouwlijn, gelegen te Koksijde, Vlaanderenstraat 17.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel, gelegen te Koksijde, Domein Hoge Duinen 1.