U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger hebt u de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of in voorkomend geval, het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden.

De dossiers zijn raadpleegbaar in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien u niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag is er beroepsmogelijkheid tijdens de periode van de aanplakking.

Waar u het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vindt u hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/03/2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning zijn alle openbare onderzoeken opgeschort, voorlopig tot na 24 april 2020. Dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende was, zullen dus na 24 april opnieuw aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Bezwaarschriften die tussenin worden ingediend zijn wel ontvankelijk en zullen dus worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

Wat betreft de genomen beslissingen wordt de beroepstermijn verlengd met 30 dagen. Dat betekent dus concreet dat voor beslissingen vanaf 24 maart 2020 de beroepstermijn 60 dagen duurt.

Openbare bekendmakingen

26 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een woning na afbraak bestaande bebouwing, gelegen te Lehoucklaan 19, 8670 Koksijde; , vanaf 26-02-2021 tot 27-03-2021.

26 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een poolhouse, gelegen te ROBERT BUYLESTRAAT 25, 8670 Koksijde; , vanaf 26-02-2021 tot 27-03-2021.

26 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een voorbouwconstructie, gelegen te Leopold II Laan 260, 8670 Koksijde; , vanaf 26-02-2021 tot 27-03-2021.

26 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Kruisdistelstraat 6, 8670 Koksijde; , vanaf 26-02-2021 tot 27-03-2021.

26 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor verbouwen van een woning, gelegen te Robert Vandammestraat 29, 8670 Koksijde; , vanaf 26-02-2021 tot 27-03-2021.

25 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Wijzigen van functie: van ééngezinswoning naar vakantiewoning, gelegen te Nieuwpoortsteenweg 202, 8670 Koksijde; , vanaf 25-02-2021 tot 26-03-2021.

24 februari 2021

De bevoegde overheid heeft op 22 februari 2021 akte genomen van een melding ingediend door
NV VASTGOED BAERT voor een bronbemaling noodzakelijk voor het plaatsen van privé-riolering. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Nieuwpoortsteenweg 169, 8670 Koksijde.

22 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van meergezinswoning na sloop handelspand en appartementen, gelegen te Albert I Laan 81, 8670 Koksijde; Albert I Laan 85, 8670 Koksijde; Albert I Laan 83, 8670 Koksijde; , vanaf 22-02-2021 tot 23-03-2021.

22 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Marie Josestraat, vanaf 22-02-2021 tot 23-03-2021.

19 februari 2021

Op 15 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van vrijstaande woning, gelegen te Koksijde, Uitkijkweg.

19 februari 2021

Op 15 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor bouwen van een betonnen keermuur bestaande uit prefab-elementen met houten omheining, gelegen te Koksijde, Henri Christiaenlaan 72.

19 februari 2021

Op 15 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van parkeerplaatsen, gelegen te Koksijde, Hostenstraat 14.

19 februari 2021

Op 15 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Leopold III Laan.

19 februari 2021

Op 15 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, C. Permekelaan zn.

19 februari 2021

Op 15 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het renoveren van de gevelbekleding, gelegen te Koksijde, Orchideestraat 6.

19 februari 2021

Op 15 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Pylyserlaan 106.

19 februari 2021

Op 15 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Dahlialaan.

19 februari 2021

Op 15 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden bestaande kelderverdieping ééngezinswoning+Tuinaanlegwerken, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 203.

19 februari 2021

Op 15 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden woning, gelegen te Koksijde, Polderstraat 49.

19 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen terras op openbaar domein, gelegen te Albert I Laan 85, 8670 Koksijde; , vanaf 19-02-2021 tot 20-03-2021.

19 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van een meergezinswoning, gelegen te H. Deweertlaan , 8670 Koksijde; , vanaf 19-02-2021 tot 20-03-2021.

19 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het wijzigen van de perceelsgrens tussen 2 loten, gelegen te Zeelaan 131, 8670 Koksijde; Zeelaan 129, 8670 Koksijde; , vanaf 19-02-2021 tot 20-03-2021.

19 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een meergezinswoning met 12 eenheden en ondergrondse parkeergarage na sloop woning, gelegen te Zeeraketstraat 18, 8670 Koksijde; , vanaf 19-02-2021 tot 20-03-2021.

19 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Hugo Verriestlaan 12A, 8670 Koksijde; , vanaf 19-02-2021 tot 20-03-2021.

19 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Bouwen van een meergezinswoning met handel Res Deauville, gelegen te Zeelaan 270, 8670 Koksijde; , vanaf 19-02-2021 tot 20-03-2021.

19 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Zeedijk 453, 8670 Koksijde; Zeedijk 452, 8670 Koksijde; , vanaf 19-02-2021 tot 20-03-2021.

18 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Duinparklaan , Koksijde; , vanaf 18-02-2021 tot 19-03-2021.

17 februari 2021

De bevoegde overheid heeft op 15 februari 2021 akte genomen van een melding ingediend door BVBA STEMAT voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Pylyserlaan 93, 8670 Koksijde.

12 februari 2021

Op 08 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande woning, gelegen te Koksijde, Albert Nazylaan 33.

12 februari 2021

Op 08 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van 3 coniferen, gelegen te Koksijde, Tennislaan 8.

12 februari 2021

Op 08 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van een boom, gelegen te Koksijde, Hooplaan 10.

12 februari 2021

Op 08 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Parnassiusstraat 11-13.

12 februari 2021

Op 08 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen en snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, H. Christiaenlaan 32.

12 februari 2021

Op 08 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Julien Grosjean: Het verbouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Albert Fastenaekelslaan 5.

12 februari 2021

Op 08 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Jan Van Looylaan 16.

12 februari 2021

Op 08 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor plaatsen van crepi en aanleggen terras, gelegen te Koksijde, Tijl Uilenspiegelpad 5.

12 februari 2021

Op 08 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het heraanleggen van de voortuin (regularisatie), gelegen te Koksijde, Nieuwpoortsteenweg 197.

12 februari 2021

Op 08 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het voorzien van een tunnel doorheen de duin, gelegen te Koksijde, Dumontlaan/Zeedijk 1.

11 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Dorpsstraat 12, 8670 Koksijde; Dorpsstraat 14, 8670 Koksijde; , vanaf 11-02-2021 tot 12-03-2021.

11 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het doorvoeren van een functiewijziging, gelegen te Zeelaan 198, 8670 Koksijde; , vanaf 11-02-2021 tot 12-03-2021.

11 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Verbouwen en uitbreiden van een meergezinswoning met handelspand (nr 213-215) & verbouwen en opsplitsen van een handelspand met woning (nr 209-211), gelegen te Strandlaan 209, 8670 Koksijde; Strandlaan 215, 8670 Koksijde; Strandlaan 211, 8670 Koksijde; Strandlaan 213, 8670 Koksijde; , vanaf 11-02-2021 tot 12-03-2021.

11 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van een meergezinswoning, gelegen te Karthuizerduinenweg 11, 8670 Koksijde; , vanaf 11-02-2021 tot 12-03-2021.

11 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Van Den Broucke Dries verbouwing, gelegen te Vrijheidstraat 9, 8670 Koksijde; , vanaf 11-02-2021 tot 12-03-2021.

11 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Witte Burg 44, 8670 Koksijde; , vanaf 11-02-2021 tot 12-03-2021.

8 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinberging, gelegen te Ijslandvaardersstraat 25, 8670 Koksijde; , vanaf 08-02-2021 tot 09-03-2021.

7 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van een privaat terras op een uitbouw van de Residentie Duinpark, gelegen te Blighbankhelling 8, 8670 Koksijde; Huldelaan 13, 8670 Koksijde; Blighbankhelling 6, 8670 Koksijde; Fairybankhelling 3, 8670 Koksijde; Fairybankhelling 5, 8670 Koksijde; Huldelaan 11, 8670 Koksijde; Fairybankhelling 1, 8670 Oostduinkerke; Blighbankhelling 4, 8670 Koksijde; Huldelaan 15, 8670 Koksijde; , vanaf 07-02-2021 tot 08-03-2021.

6 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een terras, gelegen te E. Vanlangenhovestraat 10, 8670 Koksijde; , vanaf 06-02-2021 tot 07-03-2021.

6 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van een meergezinswoning, gelegen te Zeedijk 63, 8670 Koksijde; , vanaf 06-02-2021 tot 07-03-2021.

6 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een halfopen woning, gelegen te C. Schoolmeesterslaan 59, 8670 Koksijde; , vanaf 06-02-2021 tot 07-03-2021.

6 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van een meergezinswoning, gelegen te Cactuslaan 2, 8670 Koksijde; , vanaf 06-02-2021 tot 07-03-2021.

6 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een helling en balustrade voor rolstoelgebruikers, gelegen te Boulognestraat 6, 8670 Koksijde; Zeelaan 293, 8670 Koksijde; Zeelaan 291, 8670 Koksijde; Boulognestraat 2, 8670 Koksijde; Boulognestraat 4, 8670 Koksijde; , vanaf 06-02-2021 tot 07-03-2021.

6 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Bouwen van een meergezinswoning met handelsgelijkvloers, gelegen te Astridplein 4, 8670 Koksijde; , vanaf 06-02-2021 tot 07-03-2021.

5 februari 2021

Op 01 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor oprit aanpassen conform "levenslang en aangepast wonen", gelegen te Koksijde, Duinparklaan 55.

5 februari 2021

Op 01 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een vrijstaande woning, gelegen te Koksijde, Lusthuisjesstraat 22.

5 februari 2021

Op 01 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het voorzien van een bijkomende parkeerplaats, gelegen te Koksijde, Lehoucklaan.

5 februari 2021

Op 01 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, Meridiaanstraat 2.

5 februari 2021

Op 01 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Beperkt vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Elzendreef 7.

5 februari 2021

Op 01 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande verkaveling, gelegen te Koksijde, Zouterweg.

5 februari 2021

Op 01 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met zwembad, gelegen te Koksijde, Marie-Joséstraat.

5 februari 2021

Op 01 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis, gelegen te Koksijde, D. Brassinnestraat 5.

5 februari 2021

Op 01 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Verbouwen en uitbreiden van bestaande woning, gelegen te Koksijde, Jan Van Looylaan 46.

5 februari 2021

Op 01 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Vandeveldelaan 9 - 11.

5 februari 2021

Op 01 februari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de verkaveling, gelegen te Koksijde, 't Zandkasteeltje.

3 februari 2021

De bevoegde overheid heeft op 1 februari 2021 akte genomen van een melding ingediend door BVBA AANNEMINGEN VANLERBERGHE voor een bronbemaling noodzakelijk voor het herstellen van riolering. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen op openbaar domein (Veurnestraat ter hoogte van huisnummers 18-20).

3 februari 2021

De bevoegde overheid heeft op 1 februari 2021 akte genomen van een melding ingediend door de heer Moerman Peter voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Sloepenlaan 20, 8670 Koksijde.

3 februari 2021

De bevoegde overheid heeft op 1 februari 2021 akte genomen van een melding ingediend door Sand Yacht Club Oostduinkerke voor het exploiteren van een watersportclub. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Alfred Devoslaan 50, 8670 Koksijde.

1 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning, gelegen te Casimirstraat 4, 8670 Koksijde; , vanaf 01-02-2021 tot 02-03-2021.

1 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van KEERWANDEN, gelegen te rozenlaan 21, 8670 Koksijde; , vanaf 01-02-2021 tot 02-03-2021.

1 februari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een woning, gelegen te Bitterzoetlaan , 8670 Koksijde; , vanaf 01-02-2021 tot 02-03-2021.

29 januari 2021

Op 25 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 ééngezinswoningen, gelegen te Koksijde, Polderstraat 86.

29 januari 2021

Op 25 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Julien Dillenslaan 24.

29 januari 2021

Op 25 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Leopold II Laan.

29 januari 2021

Op 25 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Lehoucklaan.

29 januari 2021

Op 25 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het omvormen van handelsruimte met bijhorend appartement naar appartement, gelegen te Koksijde, Strandlaan 375.

29 januari 2021

Op 25 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tijdelijke toegangsweg, gelegen te Koksijde, Albert I Laan.

29 januari 2021

Op 25 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Plaatsen van een omheining, gelegen te Koksijde, Ter Duinenwijk 5.

29 januari 2021

Op 25 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van houten panelen, gelegen te Koksijde, Kerkwijk 19.

29 januari 2021

Op 25 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport, gelegen te Koksijde, Groene Spechtstraat 18A.

29 januari 2021

Op 25 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen woning, gelegen te Koksijde, Pylyserlaan 69.

29 januari 2021

Op 25 januari 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden en renoveren van een woning, gelegen te Koksijde, Veronicaweg 1.

29 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een carport, gelegen te Gen. Notermanlaan 34, 8670 Koksijde; , vanaf 29-01-2021 tot 27-02-2021.

29 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Verkavelen van grond in twee loten, gelegen te Viooltjesweg , 8670 Koksijde; , vanaf 29-01-2021 tot 27-02-2021.

29 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van een woning, gelegen te Svinkxstraat 6, 8670 koksijde; , vanaf 29-01-2021 tot 27-02-2021.

29 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Abdijstraat 13A, 8670; , vanaf 29-01-2021 tot 27-02-2021.

29 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Tulpenlaan , 8670 Koksijde; , vanaf 29-01-2021 tot 27-02-2021.

21 januari 2021

De bevoegde overheid heeft op 18 januari 2021 akte genomen van een melding voor een bronbemaling noodzakelijk voor het herstel van een riolering. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen op het kruispunt van de Burgweg – Conterdijk.

19 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Nieuwe Ydelaan 42, 8670 Koksijde; , vanaf 29-01-2021 tot 27-02-2021.

6 januari 2021

De bevoegde overheid heeft op 4 januari 2021 akte genomen van een melding ingediend door de heer Vanpeperstraete Kris voor een bronbemaling voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Jan Van Looylaan 84, 8670 Koksijde.

6 januari 2021

De bevoegde overheid heeft op 4 januari 2021 akte genomen van een melding ingediend door
BVBA AANNEMINGEN VANLERBERGHE voor een bronbemaling voor het aanleggen van openbare riolering.
De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te kruispunt Albert I Laan – Leopold II Laan, 8670 Koksijde.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Berthastraat 3.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats achter de bouwlijn, gelegen te Koksijde, Vlaanderenstraat 17.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel, gelegen te Koksijde, Domein Hoge Duinen 1.