U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger hebt u de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of in voorkomend geval, het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden.

De dossiers zijn raadpleegbaar in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien u niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag is er beroepsmogelijkheid tijdens de periode van de aanplakking.

Waar u het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vindt u hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/03/2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning zijn alle openbare onderzoeken opgeschort, voorlopig tot na 24 april 2020. Dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende was, zullen dus na 24 april opnieuw aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Bezwaarschriften die tussenin worden ingediend zijn wel ontvankelijk en zullen dus worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

Wat betreft de genomen beslissingen wordt de beroepstermijn verlengd met 30 dagen. Dat betekent dus concreet dat voor beslissingen vanaf 24 maart 2020 de beroepstermijn 60 dagen duurt.

Openbare bekendmakingen

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een vrijstaande woning, gelegen te Koksijde, Jan Van Looylaan 67.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda na afbraak bestaande veranda, gelegen te Koksijde, Piet Verhaertstraat 5.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van nieuwbouw ééngezinswoning na sloop bestaande woning, gelegen te Koksijde, Zouter-weg 11.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Koninginnelaan 108.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning en bijgebouw, gelegen te Koksijde, Vissersstraat 23.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het opsplitsen van handelsgebouw, gelegen te Koksijde, Hertstraat 32.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning (H.O.B.), gelegen te Koksijde, Abdijstraat.

18 september 2020

Op 31 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het heraanleggen van een ventweg, gelegen te Koksijde, Albert I Laan.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport en zwembad, gelegen te Koksijde, Bitterzoetlaan.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamepaneel, gelegen te Koksijde, Strandlaan 93.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning na afbraak van de bestaande, gelegen te Koksijde, Dromerijweg 12.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een fietsenberging en aanleggen van verharding, gelegen te Koksijde, Mooie Bergstraat 14.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Blauwe Reigerstraat.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van slagbomen, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 167.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van een ééngezinswoning en het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, H. Christiaenlaan 59.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanelggen van een terras of andere verharding, gelegen te Koksijde, Marcel Demanlaan 48.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd een beslissing genomen voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor de exploitatie van een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken gelegen Nieuwpoortsteenweg 39, 8670 Koksijde.

18 september 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor 990.2_bouwen van 5 gestapelde en afzonderlijk functionerende woongelegenheden, gelegen te Vreugdelaan , 8670 koksijde; , vanaf 18-09-2020 tot 17-10-2020.

18 september 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Galloperstraat 10, 8670 Koksijde; , vanaf 18-09-2020 tot 17-10-2020.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken op een terrein/perceel gelegen Hof ter Hillestraat 3, 8670 Koksijde.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken gelegen Zouterweg 11, 8670 Koksijde.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken gelegen Jan Van Looylaan 84, 8670 Koksijde.

14 september 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Het bouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande bebouwing, gelegen te Jaakpad 6, 8670 Koksijde; , vanaf 14-09-2020 tot 13-10-2020.

14 september 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een ééngezinswoning na slopen van bestaande bebouwing, gelegen te Pharaildelaan 4, 8670 Koksijde; , vanaf 14-09-2020 tot 13-10-2020.

11 september 2020

Op 31 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Meridiaanstraat 6.

11 september 2020

Op 31 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een terras, gelegen te Koksijde, Conterdijk 28.

11 september 2020

Op 31 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van een naaldboom, gelegen te Koksijde, Elisabethlaan 11.

11 september 2020

Op 31 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbinden van 2 vakantiewoningen, gelegen te Koksijde, De Grote Zeemeeuwen 54.

11 september 2020

Op 31 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van populieren, gelegen te Koksijde, Familiestraat 11.

11 september 2020

Op 31 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 197.

11 september 2020

Op 31 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een veranda, gelegen te Koksijde, Zeekruisdoornstraat 20.

11 september 2020

Op 31 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Koksijde, Dijk 45.

11 september 2020

Op 31 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het doorvoeren van reliëfwijziging, gelegen te Koksijde, Leeuwerikstraat 2A.

11 september 2020

Op 31 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Cottagelaan.

11 september 2020

Op 31 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het doorvoeren van een reliëfwijziging, het oprichten van een carport en tuinhuisje, gelegen te Koksijde, Tennispad.

11 september 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verkavelen van een perceel, gelegen te Prinses Marie-Joséplein 7, 8670 Koksijde; Prinses Charlottestraat 4, 8670 Koksijde; Prinses Charlottestraat 6, 8670 Koksijde; , vanaf 11-09-2020 tot 10-10-2020.

11 september 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het aanleggen van fiets- en wandelpad Dorpsstraat, gelegen te Dorpsstraat 3, 8670 Koksijde; Dorpsstraat 1, 8670 Koksijde; Dorpsstraat 7, 8670 Koksijde; Dorpsstraat 11, 8670 Koksijde; Dorpsstraat 5, 8670 Koksijde; Dorpsstraat 9, 8670 Koksijde; , vanaf 11-09-2020 tot 10-10-2020.

11 september 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Aanpassen terreinprofiel voortuinstrook, gelegen te Nieuwpoortsteenweg 195, 8670 Koksijde; , vanaf 11-09-2020 tot 10-10-2020.

11 september 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een vaste zonneluifel aan de zijgevel, gelegen te Robert Vandammestraat 216, 8670 Koksijde; , vanaf 11-09-2020 tot 10-10-2020.

7 september 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Dijk 26, vanaf 07-09-2020 tot 06-10-2020.

7 september 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van een bestaande woning, gelegen te Irisstraat 10, 8670 Koksijde; , vanaf 07-09-2020 tot 06-10-2020.

7 september 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Galjoenweg 15, 8670 Koksijde; , vanaf 07-09-2020 tot 06-10-2020.

7 september 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verkavelen van grond, gelegen te Bitterzoetlaan 4, 8670 Koksijde; , vanaf 07-09-2020 tot 06-10-2020.

31 augustus 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Publi Nieuwpoortsesteenweg 104_Heraanvraag, gelegen te Nieuwpoortsteenweg 104, 8670 Koksijde; , vanaf 31-08-2020 tot 29-09-2020.

28 augustus 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Slopen en herbouwen van een woning en bouwen bureelruimte met stockage (BA II), gelegen te Jaak Van Buggenhoutlaan 43, 8670 Koksijde; Emile Clauslaan 1, 8670 Koksijde; , vanaf 28-08-2020 tot 26-09-2020.

28 augustus 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het aanleggen van een oprit, gelegen te Nieuwpoortsteenweg 382, 8670 Koksijde; , vanaf 28-08-2020 tot 26-09-2020.

28 augustus 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een meergezinswoning na sloping van 2 woningen, gelegen te Hertstraat 15, 8670 Koksijde; Zonder Zorgstraat 6, 8670 Koksijde; , vanaf 28-08-2020 tot 26-09-2020.

24 augustus 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verkavelen van grond, gelegen te

22 augustus 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen en uitbreiden van een meergezinswoning, gelegen te Potvisstraat 5, 8670 Koksijde; Potvisstraat 7, 8670 Koksijde; , vanaf 22-08-2020 tot 20-09-2020.

21 augustus 2020

Op 17 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande verharding, gelegen te Koksijde, Vlinderweg 4.

21 augustus 2020

Op 17 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 344.

21 augustus 2020

Op 17 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het omvormen van een meergezinswoning naar eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Elisabethlaan 18.

21 augustus 2020

Op 17 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande woning, gelegen te Koksijde, Nieuwpoortsteenweg 21.

21 augustus 2020

Op 17 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning, gelegen te Koksijde, Piet Verhaertstraat 60.

21 augustus 2020

Op 17 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevels, plaatsen liftkoker en het doorvoeren van interne wijzigingen, gelegen te Koksijde, Weststraat 28.

21 augustus 2020

Op 17 augustus 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van camperplaatsen op bestaande camping, gelegen te Koksijde, Pylyserlaan 43.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats achter de bouwlijn, gelegen te Koksijde, Vlaanderenstraat 17.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel, gelegen te Koksijde, Domein Hoge Duinen 1.