U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger hebt u de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of in voorkomend geval, het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden. 

De dossiers zijn raadpleegbaar in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien u niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag is er beroepsmogelijkheid tijdens de periode van de aanplakking.

Waar u het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vindt u hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/03/2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning zijn alle openbare onderzoeken opgeschort, voorlopig tot na 24 april 2020. Dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende was, zullen dus na 24 april opnieuw aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Bezwaarschriften die tussenin worden ingediend zijn wel ontvankelijk en zullen dus worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

Wat betreft de genomen beslissingen wordt de beroepstermijn verlengd met 30 dagen. Dat betekent dus concreet dat voor beslissingen vanaf 24 maart 2020 de beroepstermijn 60 dagen duurt.

Openbare bekendmakingen

30 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van eengezinswoning, gelegen te Onagrastraat 1, 8670 Koksijde; , vanaf 30-05-2020 tot 28-06-2020.

30 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het uitvoeren van reliëfwijziging en plaatsen tuinhuis, gelegen te Vogelzangstraat 5, 8670 Koksijde; , vanaf 30-05-2020 tot 28-06-2020.

30 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een dakuitbouw, gelegen te Veurnestraat 22A, 8670 Koksijde; , vanaf 30-05-2020 tot 28-06-2020.

30 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Sys Magda - Uitbreiden landbouwloods + Uitbreiding klasse 3, gelegen te Conterdijk 2, 8670 Koksijde; , vanaf 30-05-2020 tot 28-06-2020.

30 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Burgondiestraat 10, 8670 Koksijde; , vanaf 30-05-2020 tot 28-06-2020.

29 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het aanbouwen van een veranda, gelegen te Zeekruisdoornstraat 20, 8670 Koksijde; , vanaf 29-05-2020 tot 27-06-2020.

25 mei 2020

Op 12 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van tuinberging, zonnetent, zwembad en keermuren, gelegen te Koksijde, Koksijdesteenweg 9.

25 mei 2020

Op 18 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 211.

25 mei 2020

Op 18 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining, gelegen te Koksijde, Karel Vanneckestraat 20.

25 mei 2020

Op 18 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een lokaal voor beachmaster, gelegen te Koksijde, Alfred Devoslaan 50.

25 mei 2020

Op 18 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van gevelbekleding en uitbreiden terrassen, gelegen te Koksijde, Lejeunelaan 8-10.

25 mei 2020

Op 18 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het omvormen van een ééngezinswoning tot vakantiewoning, gelegen te Koksijde, Abdijstraat 61.

25 mei 2020

Op 18 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het renoveren van gevels, balkons en daken residentie Sea Wolf, gelegen te Koksijde, Zoauvenplein 19.

23 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een tuinkamer, gelegen te Guldenzandstraat 77, 8670 Koksijde; , vanaf 23-05-2020 tot 21-06-2020.

23 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van eengezinswoning, gelegen te Veurnelaan 70, 8670 Koksijde; , vanaf 23-05-2020 tot 21-06-2020.

23 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Bouwen van een nieuw tuinhuis en afbreken oud tuinhuis, gelegen te Dockaertstraat 20, 8670 Koksijde; , vanaf 23-05-2020 tot 21-06-2020.

22 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor bouwen van aangebouwd en vrijstaand bijgebouw, gelegen te Nieuwpoortsteenweg 93, 8670 Koksijde; , vanaf 22-05-2020 tot 20-06-2020.

22 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Cottagelaan , 8670 Koksijde; , vanaf 22-05-2020 tot 20-06-2020.

22 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het aanleggen van 6 poelen, gelegen te Karthuizerstraat 13, 8670 Koksijde; , vanaf 22-05-2020 tot 20-06-2020.

22 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verkavelen van grond, gelegen te Veurnelaan 13, 8670 Koksijde; , vanaf 22-05-2020 tot 20-06-2020.

22 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Afbraak bestaande volumes en bouwen van 8 nieuwe vakantiewoningen, gelegen te Jachtwakersstraat 2+, 8670 Koksijde; , vanaf 22-05-2020 tot 20-06-2020.

19 mei 2020

Op 18 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de omgevingsmelding voor een bronbemaling voor het bouwen van een clubhuis en aanleggen van een hockeyterrein op een perceel gelegen Hazebeekstraat 8, 8670 Koksijde.

15 mei 2020

Op 12 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het inrichten van een conciërgewoning, gelegen te Koksijde, Ter Duinenlaan 51.

15 mei 2020

Op 12 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het doorvoeren van een functiewijziging, gelegen te Koksijde, Felicien Ropsweg 5.

15 mei 2020

Op 12 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Goffinlaan 8.

15 mei 2020

Op 12 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Veurnelaan 73-75 en Jan Van Looylaan 39.

15 mei 2020

Op 12 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Pastoor Pypestraat 6.

15 mei 2020

Op 12 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Witte Burg.

15 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van 12 appartementen met ondergrondse parkeerkelder, gelegen te Doornlaan 18, 8670 Koksijde; , vanaf 15-05-2020 tot 13-06-2020.

15 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor 1176_aanbouwen van sanitair aan driving range, gelegen te hof ter hillestraat , 8670 koksijde; , vanaf 15-05-2020 tot 13-06-2020.

13 mei 2020

Op 04 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor bestemmingswijziging showroom naar winkelruimte, gelegen te Koksijde, Robert Vandammestraat 21A.

13 mei 2020

Op 04 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verleggen van een gracht Zouavenpad Oostduinkerke, gelegen te Koksijde, Zouavenpad.

13 mei 2020

Op 04 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor herindelen van handelszaak + woonst, gelegen te Koksijde, Dorpsstraat 51.

13 mei 2020

Op 04 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van buitentrap, gelegen te Koksijde, G. Scottlaan 21.

13 mei 2020

Op 04 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van gevelopeningen en wijzigen indeling bestaande ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Hel-vetiastraat 26.

13 mei 2020

Op 04 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Kruinweg.

13 mei 2020

Op 04 mei 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Nachtegaalweg 6A.

12 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Verbouwen woning, gelegen te Conterdijk 7, 8670 Koksijde; , vanaf 12-05-2020 tot 10-06-2020.

11 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van een woning - reorganisatie van een woningbijgebouw, gelegen te Wulpendammestraat 1, 8670 Koksijde; , vanaf 11-05-2020 tot 09-06-2020.

11 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het uitvoeren van binnenverbouwing zonder constructieve aanpassingen, gelegen te Strandlaan 210, 8670 Koksijde; Strandlaan 212, 8670 Koksijde; Strandlaan 208, 8670 Koksijde; , vanaf 11-05-2020 tot 09-06-2020.

8 mei 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een driegevelwoning , gelegen te Bitterzoetlaan , 8670 Koksijde; , vanaf 08-05-2020 tot 06-06-2020.

24 april 2020

Op 20 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het samenvoegen van 2 appartementen F4 van het reeds vergunde project, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 83.

24 april 2020

Op 20 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats, gelegen te Koksijde, Nieuwe Ydelaan 42.

24 april 2020

Op 20 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van bomen, gelegen te Koksijde, Charles Leyslaan 28.

24 april 2020

Op 20 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het kappen van een populier, gelegen te Koksijde, Nieuwe Ydelaan 40.

24 april 2020

Op 20 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport, gelegen te Koksijde, Noordduinen 18.

24 april 2020

Op 20 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden van een vrijstaande woning, gelegen te Koksijde, Uitkijkweg 1A.

24 april 2020

Op 20 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport en tuinhuis, gelegen te Koksijde, Parnassiusstraat 3.

24 april 2020

Op 20 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning met zwemvijver, gelegen te Koksijde, Prins Karelstraat.

22 april 2020

Op 20 april 2020 werd een beslissing genomen voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken gelegen Leopold II Laan 136-140, 8670 Koksijde

17 april 2020

Op 14 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van populier, gelegen te Koksijde, A. Degreeflaan.

17 april 2020

Op 14 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Artanstraat.

17 april 2020

Op 14 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Veurnelaan 15.

17 april 2020

Op 14 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Robert Vandammestraat 197.

17 april 2020

Op 14 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Booitshoekestraat 2.

17 april 2020

Op 14 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het creëren van een zorgwoning binnen een bestaande ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Ten Bogaer-delaan 8.

17 april 2020

Op 14 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Prins Boudewijnstraat 10.

17 april 2020

Op 14 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het Visserijmuseum Oostduinkerke, gelegen te Koksijde, Pastoor Schmitzstraat 1.

17 april 2020

Op 14 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning na sloping van bestaande bebouwing, gelegen te Koksijde, A. Bliecklaan 13 - Jaak Van Buggenhoutlaan.

10 april 2020

Op 06 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van een gebouw, gelegen te Koksijde, Weldadigheidstraat 14.

10 april 2020

Op 06 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van 6 olmen, gelegen te Koksijde, Admiraal Ronarc’h-pad.

10 april 2020

Op 06 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Dockaertstraat 37.

10 april 2020

Op 06 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de inrit garage residentie Eden Roc, gelegen te Koksijde, Oosthelling 1.

10 april 2020

Op 06 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van terrassen bij een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Zandzeggestraat 24.

10 april 2020

Op 06 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging, gelegen te Koksijde, Duinparklaan 3.

10 april 2020

Op 06 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond, gelegen te Koksijde, Prins Karelstraat.

10 april 2020

Op 06 april 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 344.