U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger hebt u de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of in voorkomend geval, het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden. 

De dossiers zijn raadpleegbaar in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien u niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag is er beroepsmogelijkheid tijdens de periode van de aanplakking.

Waar u het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vindt u hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/03/2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning zijn alle openbare onderzoeken opgeschort, voorlopig tot na 24 april 2020. Dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende was, zullen dus na 24 april opnieuw aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Bezwaarschriften die tussenin worden ingediend zijn wel ontvankelijk en zullen dus worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

Wat betreft de genomen beslissingen wordt de beroepstermijn verlengd met 30 dagen. Dat betekent dus concreet dat voor beslissingen vanaf 24 maart 2020 de beroepstermijn 60 dagen duurt.

Openbare bekendmakingen

27 maart 2020

Op 23 maart 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het snoeien van een boom, gelegen te Koksijde, Arthurlaan 9.

27 maart 2020

Op 23 maart 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Tennislaan.

27 maart 2020

Op 23 maart 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Dorpsstraat 34A.

27 maart 2020

Op 23 maart 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verfraaien van een bestaand handelspand, gelegen te Koksijde, Zeelaan 286.

27 maart 2020

Op 23 maart 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de functie van handel naar horeca, gelegen te Koksijde, Albert I Laan 100.

27 maart 2020

Op 23 maart 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Relaislaan.

27 maart 2020

Op 23 maart 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van 5 gestapelde en afzonderlijk functionerende woongelegenheden, gelegen te Koksijde, Weg der Hoop - Vreugdelaan.

27 maart 2020

Op 23 maart 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van 12 appartementen met ondergrondse parkeerkelder, gelegen te Koksijde, Doornlaan 18.

27 maart 2020

Op 23 maart 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor verkavelen van gronden, gelegen te Koksijde, Karel Vanneckestraat.