U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger hebt u de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of in voorkomend geval, het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden.

De dossiers zijn raadpleegbaar in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien u niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag is er beroepsmogelijkheid tijdens de periode van de aanplakking.

Waar u het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vindt u hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/03/2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning zijn alle openbare onderzoeken opgeschort, voorlopig tot na 24 april 2020. Dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende was, zullen dus na 24 april opnieuw aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Bezwaarschriften die tussenin worden ingediend zijn wel ontvankelijk en zullen dus worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

Wat betreft de genomen beslissingen wordt de beroepstermijn verlengd met 30 dagen. Dat betekent dus concreet dat voor beslissingen vanaf 24 maart 2020 de beroepstermijn 60 dagen duurt.

Openbare bekendmakingen

23 oktober 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verkavelen van grond, gelegen te , vanaf 23-10-2020 tot 21-11-2020.

23 oktober 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een carport en tuinberging, gelegen te Vissersstraat 45, 8670 Koksijde; , vanaf 23-10-2020 tot 21-11-2020.

22 oktober 2020

Op 19 oktober 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding van GUSTOR BV voor de exploitatie van een slagerij met werkplaats op een terrein/perceel gelegen Zeelaan 205, 8670 Koksijde.

22 oktober 2020

Op 19 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken gelegen te Dorpsstraat 22 en 22 A-B-C, 8670 Koksijde.

16 oktober 2020

Op 12 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Julien Dillenslaan 15.

16 oktober 2020

Op 12 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Nieuwpoortsteenweg 316.

16 oktober 2020

Op 12 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het isoleren en aanbrengen van Ceder op klein stuk gevel, gelegen te Koksijde, Mariastraat 7.

16 oktober 2020

Op 12 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevelbekleding van de voorgevel, gelegen te Koksijde, Weststraat 28.

16 oktober 2020

Op 12 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van terrassen van een reeds vergunde meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Jan Frans Willemsstraat 1A.

16 oktober 2020

Op 12 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport na afbraak bestaande carport, gelegen te Koksijde, Gen. Notermanlaan 34.

16 oktober 2020

Op 12 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een voetpad bij het Visserijmuseum, gelegen te Koksijde, Vrijheidstraat.

16 oktober 2020

Op 12 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het renoveren van de terrassen, gelegen te Koksijde, Vlinderweg 14.

16 oktober 2020

Op 12 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van vakantiewoningen, mobilhomepark en conciërgerie, gelegen te Koksijde, Westhinderstraat 2.

16 oktober 2020

Op 12 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanbrengen van publiciteit voor nieuwbouw veeartsenpraktijk, gelegen te Koksijde, Koksijdesteenweg 64.

16 oktober 2020

Op 12 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport, gelegen te Koksijde, Dwarsstraat 21.

16 oktober 2020

Op 12 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande woning en uitvoeren functiewijziging, gelegen te Koksijde, Albert I Laan 166.

16 oktober 2020

Op 12 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Strandlaan 325.

15 oktober 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verkavelen en slopen bijgebouwen, gelegen te Nieuwpoortsteenweg 67, 8670 Koksijde; Nieuwpoortsteenweg 67, 8670 Koksijde; , vanaf 15-10-2020 tot 13-11-2020.

15 oktober 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het plaatsen van een tuinhuis, gelegen te 11 Novemberstraat 2, 8670 Koksijde; , vanaf 15-10-2020 tot 13-11-2020.

15 oktober 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het voorzien van een tweede padelveld, gelegen te Leopold II Laan, vanaf 15-10-2020 tot 13-11-2020.

15 oktober 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van 29 appartementen met ondergrondse parkeergarage, gelegen te Schepensstraat 2, 8670 Koksijde; Vrijheidstraat 29, 8670 Koksijde; , vanaf 15-10-2020 tot 13-11-2020.

9 oktober 2020

Op 05 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Zeelaan 51.

9 oktober 2020

Op 05 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de Kyc met opbergruimte en lokaal beachmaster, gelegen te Koksijde, Dumontlaan 8.

9 oktober 2020

Op 05 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Hagedoornstraat.

9 oktober 2020

Op 05 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Koksijde, Westdiephelling 1.

9 oktober 2020

Op 05 oktober 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een rijwoning, gelegen te Koksijde, Middenlaan 49.

9 oktober 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het uitbreiden van het wilgenveld, gelegen te Langeleedstraat 14A, 8670 Koksijde; Langeleedstraat 14, 8670 Koksijde; Langeleedstraat 12, 8670 Koksijde; , vanaf 09-10-2020 tot 07-11-2020.

5 oktober 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van carport en tuinhuis, gelegen te Lusthuisjesstraat 22, 8670 Koksijde; , vanaf 05-10-2020 tot 03-11-2020.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad, gelegen te Koksijde, Modest Ghyselenstraat 29.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding voor de overdracht van een omgevingsvergunning (IIOA) voor een terrein voor het africhten van honden gelegen Langeleedstraat 11, 8670 Koksijde.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een alleenstaande woning, gelegen te Koksijde, Prins van Luiklaan 8.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad, gelegen te Koksijde, Pylyserlaan 93.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwemvijver en uitbreiding terras, gelegen te Koksijde, Anjelierenlaan 1.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad, gelegen te Koksijde, Venusschelpweg 7.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Koksijde, Hoge Duinenlaan 42.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining/keermuur, gelegen te Koksijde, Ter Duinenwijk 5.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage of carport en rooien bomen en aanplant nieuwe bomen, gelegen te Koksijde, Veurnelaan 30.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanbrengen van trap tegen rechter zijgevel, gelegen te Koksijde, Konijnepijpweg 5.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Berthastraat 3.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de afbraak en opbouw van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Robert Vandammestraat 246.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden landbouwloods + Uitbreiding klasse 3, gelegen te Koksijde, Conterdijk 2.

30 september 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het isoleren van gevels, gelegen te Konijnstraat 1, 8670 Koksijde; , vanaf 30-09-2020 tot 29-10-2020.

28 september 2020

Op 21 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een raamopening, gelegen te Koksijde, Koninklijke Prinslaan 29.

28 september 2020

Op 21 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een publiciteitsdoek, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 122.

28 september 2020

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het uitvoeren van een functiewijziging van woning naar vakantiewoning, gelegen te Nieuwpoortsteenweg 202, 8670 Koksijde; , vanaf 28-09-2020 tot 27-10-2020.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken gelegen Jan Van Looylaan 84, 8670 Koksijde.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken gelegen Zouterweg 11, 8670 Koksijde.

18 september 2020

Op 14 september 2020 werd akte genomen van de omgevingsmelding voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken op een terrein/perceel gelegen Hof ter Hillestraat 3, 8670 Koksijde.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats achter de bouwlijn, gelegen te Koksijde, Vlaanderenstraat 17.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel, gelegen te Koksijde, Domein Hoge Duinen 1.