U bent hier

Bekendmaking beslissing en openbaar onderzoek

Openbare onderzoeken

​Als burger heb je de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen of bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag in openbaar onderzoek, of het nog niet-goedgekeurd project-MER of nog niet-goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden.

De dossiers kan je raadplegen in de dienst Stedenbouw of Milieu en Duurzame ontwikkeling van Koksijde, Zeelaan 303 of in het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). In het omgevingsloket is enkel het inplantingsplan beschikbaar.

Bekendmaking beslissing

Indien je niet akkoord bent bent de genomen beslissing van de aanvraag kan je beroepaantekenen tijdens de periode van de aanplakking.

Waar het beroep indienen? Dit hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie.

In sommige gevallen moet je bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

Eerste aanleg Laatste (tweede) aanleg Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg
CBS Deputatie Raad voor vergunningenbetwistigen
Deputatie Vlaamse Regering Raad voor vergunningenbetwistingen
Vlaamse regering / Raad voor vergunningen betwisting

De lijst van de lopende openbare onderzoeken en de genomen beslissingen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning vind je hieronder of in het publiek loket van het Vlaams Gewest. De dossiers zijn gedurende de periode van de bekendmaking te raadplegen aan de balie van dienst stedenbouw of milieu en duurzame ontwikkeling.

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/03/2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning zijn alle openbare onderzoeken opgeschort, voorlopig tot na 24 april 2020. Dossiers waarvan het openbaar onderzoek lopende was, zullen dus na 24 april opnieuw aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Bezwaarschriften die tussenin worden ingediend zijn wel ontvankelijk en zullen dus worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.

Wat betreft de genomen beslissingen wordt de beroepstermijn verlengd met 30 dagen. Dat betekent dus concreet dat voor beslissingen vanaf 24 maart 2020 de beroepstermijn 60 dagen duurt.

Openbare bekendmakingen

19 juni 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Relaislaan , 8670 Koksijde; , vanaf 19-06-2021 tot 18-07-2021.

18 juni 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor wijzigen van een omgevingsaanvraag tot het oprichten van een woning, gelegen te Duinparklaan 15, 8670 Koksijde; , vanaf 18-06-2021 tot 17-07-2021.

16 juni 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het samenvoegen van percelen, gelegen te Oscar Jespersstraat 31, 8670 Koksijde; , vanaf 16-06-2021 tot 15-07-2021.

11 juni 2021

Op 31 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden van een woning, gelegen te Koksijde, Marcel Demanlaan 20.

11 juni 2021

Op 31 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Herbouwen van entiteiten voor hoevetoerisme, herbouwen berging, aanleggen buffer, gelegen te Koksijde, Fluithoekweg 2.

11 juni 2021

Op 31 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor bouwen van een woning, gelegen te Koksijde, Molenwal 12.

11 juni 2021

Op 31 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een villa met zwembad, gelegen te Koksijde, Prins Karelstraat.

11 juni 2021

Op 31 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Regularisatie functiewijziging garageboxen, gelegen te Koksijde, Leopold II Laan 52B.

11 juni 2021

Op 31 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor TROUET__Samenvoegen van 2 appartementen, gelegen te Koksijde, Jakobuskruidstraat 2.

11 juni 2021

Op 31 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport en tuinberging, gelegen te Koksijde, Kerkwijk 12.

11 juni 2021

Op 31 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Tulpenlaan .

11 juni 2021

Op 31 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor plaatsen van een bijbouw 32m², gelegen te Koksijde, Rozemarijnweg 6.

11 juni 2021

Op 31 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats, gelegen te Koksijde, Roelsstraat 41.

11 juni 2021

Op 31 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Gaupinlaan.

11 juni 2021

Op 31 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Pharaildelaan 4.

11 juni 2021

Op 31 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor functiewijziging zonder constructieve aanpassingen, gelegen te Koksijde, Leopold II Laan 7.

11 juni 2021

Op 31 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op een gebouw, gelegen te Koksijde, Marie-Joséstraat 31.

11 juni 2021

Op 31 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, 't Zandkasteeltje 18 en 19.

11 juni 2021

Op 31 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande woning, gelegen te Koksijde, Middenlaan 29.

11 juni 2021

Op 07 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het doorvoeren van interne wijzigingen, gelegen te Koksijde, Koninklijke Baan 149.

11 juni 2021

Op 07 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond, gelegen te Koksijde, Grensstraat 4.

11 juni 2021

Op 07 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Duinenkranslaan 25.

11 juni 2021

Op 07 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen en exploiteren van een distributiecabine met transformator (Sangatte Koksijde nr.21798), gelegen te Koksijde, Gulden Vlieslaan zn (t.h.v. woning Dorlodotlaan 40).

11 juni 2021

Op 07 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Vuurkruisenlaan 8.

11 juni 2021

Op 07 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Vlinderweg 9.

11 juni 2021

Op 07 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, gelegen te Koksijde, Nieuwe Ydelaan 6.

11 juni 2021

Op 07 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Zeekruisdoornstraat 5.

11 juni 2021

Op 07 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Koksijde, Jan Van Looylaan 69.

11 juni 2021

Op 07 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een overkapping aan tuinhuis, gelegen te Koksijde, Dockaertstraat 19.

11 juni 2021

Op 07 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een terras, gelegen te Koksijde, Nieuwpoorsteenweg 184.

11 juni 2021

Op 07 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Verbouwen van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Majoor Dhooghelaan 20 .

11 juni 2021

Op 07 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Majoor Dhooghelaan 20.

11 juni 2021

Op 07 juni 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor verkavelen van de grond, gelegen te Koksijde, Generaal Umélaan 4.

11 juni 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een poolhouse + verharding in voortuinstrook, gelegen te Kruierstraat 2, 8670 Oostduinkerke; , vanaf 11-06-2021 tot 10-07-2021.

11 juni 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een woning na afbraak van een woning, gelegen te Victor Demeyerelaan 9, 8670 Koksijde; , vanaf 11-06-2021 tot 10-07-2021.

11 juni 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van een ééngezinswoning met dokterspraktijk., gelegen te Vuurkruisenlaan 15, 8670 Koksijde; , vanaf 11-06-2021 tot 10-07-2021.

9 juni 2021

De bevoegde overheid heeft op 7 juni 2021 akte genomen van een melding ingediend door NV ING BELGIE voor exploiteren van een airconditioningsinstallatie. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Strandlaan 230-232, 8670 Koksijde.

9 juni 2021

De bevoegde overheid heeft op 7 juni 2021 akte genomen van een melding ingediend door ORANGE BELGIUM NV voor het exploiteren van een batterij bij een zendinstallatie voor mobiele communicatie. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Zeedijk 58-59, 8670 Koksijde.

9 juni 2021

De bevoegde overheid heeft op 7 juni 2021 akte genomen van een melding ingediend door ORANGE BELGIUM NV voor het exploiteren van een batterij bij een zendinstallatie voor mobiele communicatie. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Leopold II Laan 85, 8670 Koksijde.

9 juni 2021

De bevoegde overheid heeft op 7 juni 2021 akte genomen van een melding ingediend door ORANGE BELGIUM NV voor het exploiteren van een batterij bij een zendinstallatie voor mobiele communicatie. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Europaplein 28, 8670 Koksijde.

7 juni 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor behouden van terrasuitbouw bij een vergunde gelijkvloerse woonentiteit, gelegen te Zeedijk 310A, 8670 Koksijde; Zeedijk 310, 8670 Koksijde; , vanaf 07-06-2021 tot 06-07-2021.

6 juni 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Leeuwerikstraat 14, 8670 Koksijde; , vanaf 06-06-2021 tot 05-07-2021.

4 juni 2021

Op 17 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, H. Deweertlaan.

2 juni 2021

De bevoegde overheid heeft op 31 mei 2021 akte genomen van een melding ingediend door de heer Momerency Sebastien voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Karthuizerstraat 7, 8670 Koksijde.

2 juni 2021

De bevoegde overheid heeft op 31 mei 2021 een vergunning verleend voor een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door NV POLLET voor de exploitatie van een tankstation. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Albert I Laan 142, 8670 Koksijde.

2 juni 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van 2 meergezinswoningen, gelegen te Strandlaan 213, 8670 Koksijde; Strandlaan 215, 8670 Koksijde; Strandlaan 211, 8670 Koksijde; Strandlaan 209, 8670 Koksijde; , vanaf 02-06-2021 tot 01-07-2021.

31 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het oprichten van meergezinswoning + stapelwoningen, gelegen te Leopold II Laan 100, 8670 Koksijde; Leopold II Laan 98, 8670 Koksijde; , vanaf 31-05-2021 tot 29-06-2021.

31 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Torrelestraat 12, 8670 Koksijde; Torrelestraat 10, 8670 Koksijde; , vanaf 31-05-2021 tot 29-06-2021.

31 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen van een woning, gelegen te Smeyerslaan 16, 8670 Koksijde; , vanaf 31-05-2021 tot 29-06-2021.

31 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Taludversteviging gracht, gelegen te Kerkwijk 10, 8670 Koksijde; Kerkwijk 8, 8670 Koksijde; , vanaf 31-05-2021 tot 29-06-2021.

29 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Renovatie voorgevel en voortuinstrook residentie Splendid, gelegen te Zeedijk 356, 8670 Koksijde; , vanaf 29-05-2021 tot 27-06-2021.

29 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor bouwen van een meergezinswoning na sloping bestaande bebouwing, gelegen te Jaak Van Buggenhoutlaan 14, 8670 Koksijde; Albert Bliecklaan 13A, 8670 Koksijde; Albert Bliecklaan 13, 8670 Koksijde; , vanaf 29-05-2021 tot 27-06-2021.

27 mei 2021

Op 17 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen te Koksijde, Zeedijk 452 - 453.

27 mei 2021

Op 17 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het voorzien van een voorbouwconstructie op openbaar domein, gelegen te Koksijde, Albert I Laan 85.

27 mei 2021

Op 17 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van handelspand en appartement (nummer 85) en de heropbouw van een meergezinswoning met toegang via nummer 81-83, gelegen te Koksijde, Albert I Laan 81-83-85.

27 mei 2021

Op 17 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van boom en egaliseren terrein, gelegen te Koksijde, Vissersstraat 4.

27 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor bouwen van een halfopen woning, gelegen te Nieuwpoortsteenweg 73A, 8670 Koksijde; , vanaf 27-05-2021 tot 25-06-2021.

25 mei 2021

Op 17 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats, gelegen te Koksijde, Hyacintenlaan 8.

25 mei 2021

Op 17 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Albert I Laan 135.

25 mei 2021

Op 17 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vellen van een boom, gelegen te Koksijde, Middenlaan 79-81.

25 mei 2021

Op 17 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het afbreken van de bestaande bebouwing en bouwen nieuwe eengezinswoning, gelegen te Koksijde, Piet Verhaertstraat 26.

25 mei 2021

Op 17 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een terrasoverkapping, gelegen te Koksijde, Kievitstraat 22.

25 mei 2021

Op 17 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad, gelegen te Koksijde, Witte Burg 35.

25 mei 2021

Op 17 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport, gelegen te Koksijde, Zonstraat 9.

25 mei 2021

Op 17 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor plaatsen van een windscherm, gelegen te Koksijde, Albert Bliecklaan 6.

25 mei 2021

Op 17 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een brandweg bij residentie Gray d'Albion, gelegen te Koksijde, F. Timmermanslaan 16.

25 mei 2021

Op 17 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, gelegen te Koksijde, Robert Vandammestraat 29.

25 mei 2021

Op 17 mei 2021 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanbrengen van isolatie, gelegen te Koksijde, Zilvermeeuwstraat 11.

22 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Viooltjesstraat 2, 8670 Koksijde; , vanaf 22-05-2021 tot 20-06-2021.

22 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen te Pylyserlaan 18, 8670 Koksijde; , vanaf 22-05-2021 tot 20-06-2021.

22 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Niko Maes: Het bouwen van een meergezinswoning na afbraak 2 ééngezinswoningen, gelegen te Strandlaan 173, 8670 Koksijde; Strandlaan 175, 8670 Koksijde; , vanaf 22-05-2021 tot 20-06-2021.

22 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het renoveren van de gevel van een appartementsgebouw, gelegen te Zeedijk 270, 8670 Koksijde; , vanaf 22-05-2021 tot 20-06-2021.

22 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het aanleggen van parkeerplaatsen, gelegen te Abdijstraat 46, 8670 Koksijde; , vanaf 22-05-2021 tot 20-06-2021.

22 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een poolhouse, gelegen te C. Permekelaan 31, 8670 Koksijde; , vanaf 22-05-2021 tot 20-06-2021.

19 mei 2021

De bevoegde overheid heeft op 17 mei 2021 akte genomen van een melding ingediend door de heer PIETERS Leopold voor het exploiteren van een bovengrondse propaangastank met een inhoud van 1600 liter. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Nieuwpoortsteenweg 75, 8670 Koksijde.

19 mei 2021

De bevoegde overheid heeft op 17 mei 2021 akte genomen van een melding ingediend door BV YPSILON CONSTRUCT voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Nieuwpoortsteenweg 1 – Dorpsstraat 2.

6 mei 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor Aanleg van een zwembad of zwemvijver, gelegen te Ernest Bertrandlaan 43, 8670 Koksijde; , vanaf 15-05-2021 tot 13-06-2021.

4 mei 2021

De bevoegde overheid heeft op 3 mei 2021 akte genomen van een melding ingediend door de heer De Marez Lieven voor een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Dahlialaan (zn), 8670 Koksijde.

4 mei 2021

De bevoegde overheid heeft op 3 mei 2021 akte genomen van een melding ingediend door mevrouw Crevits Sylvie voor het exploiteren van een fruit- en groentenwinkel. De geplande werken/ingedeelde inrichting zijn/is gelegen te Zeelaan 263, 8670 Koksijde.

19 januari 2021

De gemeente Koksijde organiseert een openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Nieuwe Ydelaan 42, 8670 Koksijde; , vanaf 29-01-2021 tot 27-02-2021.

2 oktober 2020

Op 28 september 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Koksijde, Berthastraat 3.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats achter de bouwlijn, gelegen te Koksijde, Vlaanderenstraat 17.

15 juli 2020

Op 13 juli 2020 werd een beslissing genomen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel, gelegen te Koksijde, Domein Hoge Duinen 1.