Koksijde

Vrije tijd

Bibliotheek, zwembaden, activiteitenkalender, sport, c.c. CasinoKoksijde, zelf organiseren, kinderen en jongeren, …

Afval en milieu

Milieupark, huisvuilophaling, zwerfkatten, containers voor tijdelijke verblijven, …

Bouwen en wonen

Adreswijzigingen, premies en subsidies, vergunningen, teruggave waarborg bouwwerken, …

Rijbewijzen

Voorlopig rijbewijs, internationaal rijbewijs, vernieuwen van rijbewijzen, …

Geboorte en overlijden

Adoptie, euthanasie, orgaantransplantatie, begraafplaatsen, …

Mobiliteit en wegenwerken

Plannen van aanleg, speelstraten, parkeerkaart voor personen met handicap, …

Welzijn en gezondheid

Seniorenloket, wachtdiensten, diensten aan huis, sociale tarieven, serviceflats & zorgcentra

Identiteit, nationaliteit en reizen

Reispas, uittreksel strafregister, reistoelating minderjarigen, legaliseren handtekeningen, …

Ondernemen

Ambulante handel, vergunningen, bizLocator, KoksijdeBon, subsidies, begeleiding, bedrijfsafval

Scholen en opvang

Kleuter- en lager onderwijs, kinderdagverblijf, onthaalouders, muziek - woord - dans en beeld

Trouwen en samenwonen

Huwelijk, echtscheiding, wettelijk samenwonen, jubilea, …

Veiligheid en hulpdiensten

Politie, brandweer, vakantietoezicht op woningen, premie voor inbraakbeveiliging, …

Inburgering

Tenlasteneming van een vreemdeling, verblijf voor korte duur, …

Gemeente en bestuur

Gemeente Koksijde

Agenda en verslagen van college van burgemeesters en schepenen, gemeenteraad, volg de gemeenteraad live, adviesraden, beleidsplannen

Vacatures

Sollicitatie en selectie, jobstudenten, stages, gidsen, vrijwilligerswerk, …

Over Koksijde

Fotoalbum, geschiedenis, bevolkingscijfers, oude straatnaamborden, Koksijde in kaart, …

Gemeentehuis Koksijde