Opvangtarief

 

Ouderbijdrages:

Voor en naschools: € 0.85 per begonnen halfuur

Op woensdagnamiddag, snipperdagen, zaterdagen en vakanties worden volgende tarieven gehanteerd:

 • Tarief 1: voor opvang van minder dan 3 uren: € 4.00
 • Tarief 2:          voor opvang tussen 3 en 6 uur:  € 6.00
 • Tarief 3:      voor opvang van 6 uren en meer:  € 10.50

Bij aanwezigheid van 2 of meer kinderen uit hetzelfde gezin op een zelfde dag krijg je 25% korting.

 

Extra kosten:

 • Maaltijd: € 2.85
 • Yoghurt, pudding, stuk fruit, koek, boterham: € 0.50
 • Drankje of frisdrank: € 0.50 (gewoon water is gratis)
 • Soep: € 0.50
 • Pamper: € 0.30
 • Inningskosten bij wanbetaling: € 6,00 bij laatste aanmaning + kosten eventuele kosten gerechtsdeurwaarder
 • Extra kost gelinkt aan een uitstap of activiteit

 

10-uurtje

 

middagmaal

 

 

16-uurtje

 

 

Naschools op ma-di-do en vr

 

/

 

/

 

Enkel iets van thuis kan

Woensdagnamiddag

 

/

 

Warm eten of soep mogelijk (of boterhammen van thuis)

Belegde boterham (of iets van thuis)

Zaterdag

 

Fruit/pudding/yoghurt + water

(of iets van thuis)

Warm eten of soep mogelijk

(of boterhammen van thuis)

Koek (of iets van thuis)

Snipperdag, pedagogische studiedag en brugdag

Fruit/pudding/yoghurt + water

(of iets van thuis)

Enkel boterhammen van thuis

 

Belegde boterham (of iets van thuis)

vakantiedag

 

 

Fruit/pudding/yoghurt + water

(of iets van thuis)

Warm eten of soep mogelijk

(of boterhammen van thuis)

Belegde boterham (of iets van thuis)

 

Inzetten jokers:

Jokers worden automatisch ingezet bij de eerste annulaties.

Per schooljaar (1 sept tot 31 aug) worden per kind automatisch door het systeem 10 jokers ingezet voor een annulatie (per dagdeel) die niet kan gerechtvaardigd worden met een attest van de dokter.

Let wel: geldt enkel voor alle opvangmomenten (vakantie, snipperdagen, woensdag, zaterdag) uitgezonderd de voor- en naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
(Bijvoorbeeld: verjaardagsfeestje, onverwachte sportdeelname, dagje bij grootouders, …)

 

Boetes:

 • Te laat annuleren: € 3 per dagdeel (= halve dag) - volledige dag € 6
 • Niet annuleren: € 5 per dagdeel (= halve dag) - volledige dag € 10 of € 1.5 voor naschoolse opvang
 • Niet reserveren: € 5 per dagdeel (= halve dag) - volledige dag € 10 of € 1.5 voor naschoolse opvang
 • Boete te laat afhalen na sluitingsuur: € 8 per begonnen kwartier

Wat is verminderd tarief kinderopvang?

Mensen die het moeilijk hebben om de kinderopvang te betalen, kunnen bij het Sociaal Huis het verminderd tarief kinderopvang aanvragen. Na grondig sociaal onderzoek kan het Sociaal Huis een verminderd tarief kinderopvang toekennen. Bij toekenning is deze een jaar geldig.

Wie kan het verminderd tarief kinderopvang Koksijde aanvragen?

 • Woonachtig in Koksijde
 • Recht op verhoogde tegemoetkoming (vroegere Omnio-statuut)
 • Laag gezinsinkomen
 • Schulden of financieel moeilijke situatie

Indien je denkt in aanmerking te komen voor dit verminderd tarief, dan neem je best contact op met de verantwoordelijke van de opvang die je verder helpt in deze procedure.

Fiscaal attest

De betaalde kosten voor kinderopvang tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. De Speelplekke geeft je na het verlopen jaar een fiscaal attest. Je ontvangt dat in het tweede trimester van het volgende jaar. Het bedrag op het fiscaal attest kan je fiscaal aftrekken, extra kosten niet.

Het fiscaal attest wordt enkel afgeleverd indien alle facturen van het voorgaande jaar werden betaald.