Opvangtarief

 

Ouderbijdrages:

Voor -en naschools: € 0.85 per begonnen halfuur

Op woensdagnamiddag, snipperdagen, zaterdagen en vakanties worden volgende tarieven gehanteerd:

 • Tarief 1: voor opvang van minder dan 3 uren: € 4.00
 • Tarief 2:          voor opvang tussen 3 en 6 uur:  € 6.00
 • Tarief 3:      voor opvang van 6 uren en meer:  € 10.50

Bij aanwezigheid van 2 of meer kinderen uit hetzelfde gezin op een zelfde dag is er 25% korting.

Eventuele extra kosten:

 • Maaltijd: € 2.85
 • Yoghurt, pudding, stuk fruit, koek: € 0.50
 • Soep: € 0.50
 • Pamper: € 0.30
 • Inningskosten bij wanbetaling: € 6,00 bij laatste aanmaning + kosten eventuele kosten gerechtsdeurwaarder
 • Extra kost gelinkt aan een uitstap of activiteit

 

  10-uurtje middagmaal 16-uurtje

Naschools op ma-di-do-vr

 

/

 

/

 

Enkel iets van thuis kan

Woensdagnamiddag

 

/

 

Warm eten of soep mogelijk (mits reservatie in i-active) of boterhammen van thuis

fruit/koek van thuis

Zaterdag

 

fruit/koek van thuis

Enkel boterhammen van thuis

fruit/koek van thuis

Snipperdag, pedagogische studiedag en brugdag

fruit/koek van thuis

Enkel boterhammen van thuis (behalve als die dag op woensdag valt waarop er wel warme maaltijd is)

 

fruit/koek van thuis

vakantiedag

 

 

fruit/koek van thuis

Warm eten of soep mogelijk (mits reservatie in i-active) of boterhammen van thuis

fruit/koek van thuis

JJ

Jokers:

Per schooljaar worden per kind automatisch door het systeem 10 jokers ingezet voor een tijdige annulatie die niet kan gerechtvaardigd worden met een attest van de dokter (bv: verjaardagsfeestje, onverwachte sportdeelname, dagje bij grootouders, …). Jokers worden automatisch ingezet bij de eerste annulaties (systeem vermeldt steeds wel annulatiekost maar wordt wel degelijk ingezet). 

Het aantal jokers is steeds te raadplegen via i-active onder het luikje 'mijn gegevens'.

Let wel: geldt enkel voor alle opvangmomenten (vakantie, snipperdagen, woensdag, zaterdag) uitgezonderd de voor- en naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
(Bijvoorbeeld: verjaardagsfeestje, onverwachte sportdeelname, dagje bij grootouders, …)

 

Boetes:

 • Te laat annuleren: € 3 per dagdeel (= halve dag) - volledige dag € 6
 • Niet annuleren: € 5 per dagdeel (= halve dag) - volledige dag € 10 of € 1.5 voor naschoolse opvang
 • Niet reserveren: € 5 per dagdeel (= halve dag) - volledige dag € 10 of € 1.5 voor naschoolse opvang
 • Boete te laat afhalen na sluitingsuur: € 8 per begonnen kwartier

 

Verminderd tarief kinderopvang

Mensen die het moeilijk hebben om de kinderopvang te betalen, kunnen bij het Sociaal Huis het verminderd tarief kinderopvang aanvragen. Na grondig sociaal onderzoek kan het Sociaal Huis een verminderd tarief kinderopvang toekennen. Bij toekenning is deze een jaar geldig.  Aanvragen gebeuren jaarlijks voor 1 september.

Wie kan het verminderd tarief kinderopvang Koksijde aanvragen?

 • Woonachtig in Koksijde
 • Recht op verhoogde tegemoetkoming (vroegere Omnio-statuut)
 • Laag gezinsinkomen
 • Schulden of financieel moeilijke situatie

Indien je denkt in aanmerking te komen voor dit verminderd tarief, dan neem je best contact op met de verantwoordelijke van de opvang die je verder helpt in deze procedure.

 

Fiscaal attest

De betaalde kosten voor kinderopvang tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. De Speelplekke geeft je na het verlopen jaar een fiscaal attest. Je ontvangt dat in het tweede trimester van het volgende jaar. Het bedrag op het fiscaal attest kan je fiscaal aftrekken, extra kosten niet.

Het fiscaal attest wordt enkel afgeleverd indien alle facturen van het voorgaande jaar werden betaald.