U bent hier

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Wat?

Is een zorgbudget voor 65+ 'ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.
Heette vroeger de ‘’tegemoetkoming hulp aan bejaarden’’

Voorwaarde

  • 65 jaar of ouder zijn
  • voldoende punten scoren op schaal van zelfredzaamheid, bepaling door de artsen van FOD Directie-Generaal Personen met een Handicap
  • Inkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden
  • Aangesloten zijn bij een zorgkas
  • Wonen in Vlaanderen

Procedure

De aanvraag kan gebeuren bij de dienst sociale zaken van het Sociaal Huis Koksijde. Breng je elektronische identiteitskaart mee.

Meer info op www.vlaamsesocialebescherming.be