U bent hier

Inname openbaar domein werven

Wanneer

Voor alle innames op openbaar domein heb je toelating nodig van het College van Burgemeester en Schepenen.

Procedure

Het College van Burgemeester en Schepenen vergadert slechts wekelijks. Bovendien zijn meestal (externe) adviezen vereist. Aanvragen moeten minstens 20 dagen voor de inname worden ingediend.

Een inname gaat veelal gepaard met wegsignalisatie. Hiervoor is een signalisatiemachtiging vereist, die bij je vergunning wordt gevoegd. Voor de signalisatie dien je zelf in te staan.

Indien je voor een voertuig een openbare parkeerplaats inneemt in een zone waar betalend parkeren geldt kan je hiervoor een werfkaart aanvragen bij koksijde [at] rauwers.be

De Zeedijk is slechts sporadisch toegankelijk. Je dient te beschikken over een badge voor leveringen of werken op de Zeedijk. Deze badge kan je bekomen op de dienst Stedenbouw.

Vraag je inname tijdig aan en wees duidelijk bij het formuleren van uw aanvraag. De gemeente behandelt geen dubbelzinnige en/of onvolledige aanvragen.

Kostprijs

De kostprijs voor de inname openbaar domein bedraagt:

  • 0.25€/m/dag voor de strook van 0.50m breed tegenaan de rooilijn (voorste perceelgrens van het perceel van de betreffende werf);
  • 0.25/m²/dag voor een inname buiten bovenvermelde zone.

Signalisatiemachtiging

Voor inname van openbaar domein moet correct signalisatie worden geplaatst. Hiervoor is een machtiging van de gemeente nodig. De mobiliteitambtenaar behandelt dit binnen de procedure van jouw aanvraag.