U bent hier

Inname openbaar domein werven/verhuis met lift

Wanneer

Voor alle innames op openbaar domein heb je toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Wat is er toegelaten?

In het algemeen politiereglement staat nauwkeuring beschreven wat wel en niet kan. (zie Titel 2, afdeling 8: bouwwerven):

Procedure

Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks. Bovendien zijn meestal (externe) adviezen vereist. Aanvragen moeten minstens 20 dagen voor de inname worden ingediend.
Een inname gaat veelal gepaard met wegsignalisatie. Hiervoor is een signalisatiemachtiging vereist, die bij je vergunning wordt gevoegd. Voor de signalisatie dien je zelf in te staan.
Indien je voor een voertuig een openbare parkeerplaats inneemt in een zone waar betalend parkeren geldt kan je hiervoor een werfkaart aanvragen bij koksijde [at] rauwers.be.
De Zeedijk is slechts sporadisch toegankelijk. Je dient te beschikken over een badge voor leveringen of werken op de Zeedijk. Deze badge kan je bekomen op de dienst Technisch Bureau.
Vraag je inname tijdig aan en wees duidelijk bij het formuleren van je aanvraag. De gemeente behandelt geen dubbelzinnige en/of onvolledige aanvragen.

Opgelet: sinds oktober 2019 gebeurt de afhandeling volledig digitaal. De afzender van het e-mailverkeer is "EagleBeVergunningenbeheer".

Kostprijs

De kostprijs voor de inname openbaar domein bedraagt:

  • 0,50 euro per vierkante meter per kalenderdag inname van de openbare ruimte.
    De belastbare oppervlakte is deze van een polygoon waarbinnen alle voorwerpen (inclusief het rollend materieel) dienen geplaatst te worden. De totale oppervlakte wordt naar boven afgerond tot een volle vierkante meter. Een begonnen kalenderdag wordt aangerekend als een volledige kalenderdag. De breedte van het werkelijke gebruikte gedeelte van de openbare ruimte wordt steeds in aanmerking genomen, de ingangen worden niet afgetrokken. Buiten de vergunde oppervlakte mogen geen voorwerpen worden geplaatst (bv. vlaggenmasten).
    De minimale aanslag per aanslagjaar bedraagt 25 euro.

  • 500 euro per vierkante meter en per aanslagjaar, zonder minimum van de gebruikstijd, voor het plaatsen van verkoopburelen (ook deze gevestigd in caravans) buiten de rooilijn in de openbare ruimte op bv. voetpad, berm, fietspad, rijweg, plein of park, …

Signalisatiemachtiging

Voor inname van openbaar domein moet correct signalisatie worden geplaatst. Hiervoor is een machtiging van de gemeente nodig. De mobiliteitambtenaar behandelt dit binnen de procedure van jouw aanvraag.