U bent hier

Inname openbaar domein - verhuis/levering met lift/werven

Wanneer

Voor alle innames op openbaar domein heb je toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Hou zeker rekening met de opgegeven aanvraagperiode, U dient voor dat de inname plaatsvindt in het bezit te zijn van een vergunning inname openbaar domein. Laattijdige aanvragen zullen geweigerd worden.

Wat is er toegelaten?

In het algemeen politiereglement staat nauwkeuring beschreven wat wel en niet kan. (zie Titel 2, afdeling 8: bouwwerven):

Opgelet: voor sommige straten/pleinen geldt er een aanvullend politiereglement:
https://www.koksijde.be/politiereglementen

Procedure

Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks. Bovendien zijn meestal (externe) adviezen vereist.

Aanvragen inname openbaar domein langer dan 1 dag: aanvraagperiode: minstens 20 dagen vooraf (Type: IOD - Bouwwerf (meerdere dagen))

Inname openbaar domein met een maximum van 1 dag: aanvraagperiode: minstens 10 dagen vooraf (Type: IOD - Bouwwerf (1 dag))

Inname openbaar domein voor verhuis of levering (1 dag) : type IOD Verhuis/Levering (met plaatsing parkeerverbodsborden) 
(kostprijs: 70 EUR)

Een inname gaat veelal gepaard met wegsignalisatie. Hiervoor is een signalisatiemachtiging vereist, die bij je vergunning wordt gevoegd. Voor de signalisatie dien je zelf in te staan.

Opgelet: Wanneer de aanvrager zelf het parkeerverbod dient te plaatsen, dient u de nummerplaten van de reeds geparkeerde voertuigen te melden via uw aanvraag in EagleBe (nummerplaten ingeven). Staan er geen voertuigen op het moment van de plaatsing van de parkeerverbodsborden, dient u dit alsnog te melden via uw aanvraag in EagleBe. (Zonder deze melding kan de politie niet ingrijpen wanneer er voertuigen geparkeerd staan.)


Indien je voor een voertuig een openbare parkeerplaats inneemt in een zone waar betalend parkeren geldt kan je hiervoor een werfkaart aanvragen bij koksijde [at] rauwers.be.
De Zeedijk is slechts sporadisch toegankelijk. Je dient te beschikken over een badge voor leveringen of werken op de Zeedijk. Deze badge kan je bekomen via de aanvraag op onze website : via de volgende link :  Toegang Zeedijk
Vraag je inname tijdig aan en wees duidelijk bij het formuleren van je aanvraag. De gemeente behandelt geen dubbelzinnige en/of onvolledige aanvragen.

Opgelet: sinds oktober 2019 gebeurt de afhandeling volledig digitaal. De afzender van het e-mailverkeer is "EagleBeVergunningenbeheer".

Kostprijs

De kostprijs voor de inname openbaar domein bedraagt:

  • 0,50 euro per vierkante meter per kalenderdag inname van de openbare ruimte.
    De belastbare oppervlakte is deze van een polygoon waarbinnen alle voorwerpen (inclusief het rollend materieel) dienen geplaatst te worden. De totale oppervlakte wordt naar boven afgerond tot een volle vierkante meter. Een begonnen kalenderdag wordt aangerekend als een volledige kalenderdag. De breedte van het werkelijke gebruikte gedeelte van de openbare ruimte wordt steeds in aanmerking genomen, de ingangen worden niet afgetrokken. Buiten de vergunde oppervlakte mogen geen voorwerpen worden geplaatst (bv. vlaggenmasten).
    De minimale aanslag per aanslagjaar bedraagt 25 euro.

  • 500 euro per vierkante meter en per aanslagjaar, zonder minimum van de gebruikstijd, voor het plaatsen van verkoopburelen (ook deze gevestigd in caravans) buiten de rooilijn in de openbare ruimte op bv. voetpad, berm, fietspad, rijweg, plein of park, …

Signalisatiemachtiging

Voor inname van openbaar domein moet correct signalisatie worden geplaatst. Hiervoor is een machtiging van de gemeente nodig. De mobiliteitambtenaar behandelt dit binnen de procedure van jouw aanvraag.

Hinder in kaart (vergunde innames openbaar domein)

Indien u wil weten of er een inname/werken/evenementen zijn op welk bepaald moment.

https://app.eaglebe.com/nl-be/map/koksijde