U bent hier

Werkingssubsidie voor verenigingen mbt. Internationale Samenwerking

Binnen de perken van het budget en de bevoegdheden, willen we het lokale draagvlak voor internationale samenwerking verhogen en wereldburgerschap stimuleren.De gemeente Koksijde beschouwt het als haar taak om plaatselijke 4de pijlerorganisaties te ondersteunen. 

Update corona:
De coronacrisis treft ook de verenigingen. Om de lokale besturen te helpen de verenigingen bij te staan, besloot de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro uit het Vlaams Noodfonds ter beschikking te stellen. De gemeenteraad keurde op 31 augustus 2020 de modaliteiten goed die bepalen welke verenigingen voor een financiële compensatie in aanmerking komen.
Meer info: www.koksijde.be/noodfondsverenigingen