U bent hier

Werking van de Dienst voor Onthaalouders (DVO)

De Dienst voor Onthaalouders staat onder toezicht van Kind en Gezin en stelt zijn dienstverlening open voor alle kinderen.

Voor wie

De dienst voor onthaalouders biedt opvang aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wij richten ons hierbij vooral naar kinderen die nog niet naar de basisschool gaan en in de overgangsperiode zitten tussen de opvang en de basisschool.
In Oostduinkerke, Koksijde en St-Idesbald zijn er een 30-tal onthaalouders die dit soort opvang aanbieden. Iedere onthaalouder voldoet aan de minimale eisen die Kind en Gezin oplegt om deze job te mogen uitoefenen. Ze worden ook ondersteund door de dienstverantwoordelijke die er meerdere malen op huisbezoek gaat.
Elk van hen heeft echter zijn/haar eigen stijl en manier van werken. Het is aan de ouder om tijdens een bezoek aan te voelen welke onthaalouder het best binnen de verwachtingen ligt.

De onthaalouders kiezen zelf tot welke leeftijd de kindjes kunnen blijven. Sommigen stoppen met de opvang vanaf het moment dat het kind naar school vertrekt, bij anderen gaat de opvang door en kunnen kinderen er eventueel in de namiddag hun middagslaapje doen. Het is belangrijk u vanaf het begin van de opvang daarover te informeren!

Ouders zorgen echter zelf voor het vervoer, eventueel kan er wel een regeling getroffen worden met de busdienst van de verschillende scholen.

Voor voor- en naschoolse opvang kunt u ook terecht in alle scholen van Koksijde en Oostduinkerke. Ook in de buitenschoolse kinderopvang wordt deze dienst aangeboden.

Gezinsopvang

De meeste onthaalouders werken in hun eigen woning en bieden opvang in een geborgen en huiselijke sfeer. Zij mogen maximaal 8 kindjes gelijktijdig opvangen.

Groepsopvang

De dienst beschikt over 4 samenwerkende initiatieven. In zo'n initiatief werken 2 à 3 aangesloten onthaalouders samen met als doel kinderen van 0 tot 3 jaar op te vangen tijdens de werkuren van de ouders. De opvang van deze initiatieven gaat door in een andere locatie dan hun eigen woning. De locatie's werden volledig aangepast en voldoen aan alle voorwaarden om een kwaliteitsvolle opvang te kunnen garanderen.

Samenwerkende onthaalouders mogen tot 18 kindjes per dag opvangen. Dit is echter afhankelijk van de beschikbare ruimte en hun draagkracht. De dienst bepaalt in samenspraak met Kind en Gezin én de onthaalouders de juiste bezetting per initiatief.

Samenwerkende onthaalouders Koksijde:

  • De Kleine Ark
  • De Dunevoetjes
  • 't Kakkernestje
  • De Zeesterretjes
  • De Speelfabriek

Namiddagslapen

Uw kindje is klaar voor de kleuterschool, maar een hele dag is nog even teveel van het goede?
Uw kindje heeft nog nood aan wat slaap en/of rust overdag?
Uw kindje gaat naar school in Oostduinkerke of Koksijde?
Dan is namiddagslapen dé oplossing voor u!

Aangesloten onthaalouders, vangen met veel zorg en toewijding kleutertjes op die in de namiddag nog eventjes willen wegdommelen en wil voor de jongste kleuters de overgang van dagopvang naar een voltijdse schooldag vlotter laten verlopen

Hoe?

Een onthaalouder haalt de kindjes om 12.30 uur uit de eetzaal en brengt hen naar het slaaplokaal, waar zij lekker kunnen indommelen onder haar toeziend oog. De onthaalouder maakt de kindjes om 15.30 uur (op vrijdag om 14.45 uur) klaar en brengt hen terug naar de klas waar ze de dag met de kleuterleerkracht kunnen afronden.

Kostprijs?

Voor dit peuterslapen betaalt u een bijdrage (1/3de dagdeel) aan de Dienst voor Onthaalouders. De prijs wordt bepaald aan de hand van uw inkomen.

Waar?

  • De droomkajuit bevindt zich in een lokaal van de Vrije Basisschool De Ark in Koksijde-dorp.
  • De Sterrenhoek bevindt zich in een lokaal op het domein van de gemeentelijke basischool van Koksijde.

Meer info over onze werking kunt u vinden in ons huishoudelijk reglement: