U bent hier

Werken in uitvoering

Hinder in kaart weergeven op een grotere kaart

Zeedijk Koksijde

Werken:

 • update 3/12/19 :  Fluvius dient de gasleiding te vervangen daar deze in te slechte staat is. Als alles goed verloopt zal Fluvius de nieuwe leiding nog eind dit jaar plaatsen en kunnen wij nog voor het eind van het jaar steenslagfundering aanbrengen Dan zijn we afhankelijk van het goede weer om de borduur te gieten alvorens we defintief het voetpad kunnen aanleggen.


 

Verkaveling Kerkwijk/Dorpplaats te Wulpen

Pas na de ruwbouw en afwerking van de woningen zullen de wegeniswerken terug aanvangen. Deze wegeniswerken zijn ondertussen aangevat. Dit omvat vooral de aanleg van klinkerverharding en betonverharding voor straten en voetpaden. Aansluitend volgt nog het aanplanten van hagen en inzaaien van de groenzones. 

 

Herinrichting L. Hegerplein - Noordstraat - Zeelaan

Fase 1 : Hegerplein  

 • Uitgevoerd.

Fase 2 : Zeelaan :

 • Uitgevoerd.

Fase 3 : Zeelaan tussen huisnummer 12 en het kruispunt Massartstraat :

 • Uitgevoerd.

Fase 4 : kruispunt Zeelaan - Houtsaegerlaan - Robert Vandammestraat : 

 • uitgevoerd.
 • openen kruispunt voor verkeer op 20 december 2019
 • Werken nog uit te voeren voorjaar 2020 vanaf 13 januari 2020 tot ongeveer voor de paasvakantie
  • voetpad Houtsaegerlaan kant en deel ter hoogte van de tellerkasten
  • voetpad afwerken vanaf inrit garage naar Noordstraat kant nieuwbouw
  • aanleg groenzone gronden waar Woonhuis NieKo gelegen was 
  • plaatsen boomroosters Hegerplein
  • planten bomen in boomroosters Hegerplein
  • paaltjes Hegerplein
  • fietsbeugels en beveiligingenbeugels aan kruispunt
  • aanleg fietssuggestiestroken Zeelaan vanaf kruispunt en Noordstraat
  • kleuren mindervaliden parkeerplaatsen
  • voegen metselwerk groenpleintje hoek Hegerplein en Noordstraat (verlagen muren)
  • zwarte asfalt aan Tennis vervangen door rode asfalt (fietspad)
  • vervangen tijdelijke betonverharding aan de Fluithoekweg door asfalt
  • aanleg voetpad richting achtergelegen parking naast oud politiebureau
  • herstel en aanleg parking achter kazerne/Colruyt
  • beplanting onder de bomen, struiken en grassen
  • aanbrengen van de geluidsboxen op de openbare verlichtingspalen
  • beplanting voor de groenzones en aanpassen beplanting hoek Heger en Noordstraat

Fase 5 : Noordstraat :

 • Uitgevoerd.

vorige nieuwsbrieven : 


Hierna vindt u enkele 3D beelden hoe het er zal uitzien na de werken.

 

De diavoorstelling van de infovergadering van 4 september 2018 vindt u hier terug:

 

Ten Bogaerdelaan/N8

De  DWA (huisvuilwater) rioleringen werden volledig aangelegd langs de Ten Bogaerdelaan, er rest enkel nog de technische inrichting (pompinstallaties, elektriciteit,...) af te werken.  Het breed fietspad en de hagen tussen het fietspad en de rijweg zijn ook aangelegd.  

Kosten: € 526 018,74 (incl. btw)

fietspad_ten_bogaerdelaan_sof-2880.jpg

Fietspad Ten Bogaerdelaan

Middelkerkestraat - Sint-Idesbaldusstraat - Albertplein

Aannemer is Seru uit Veurne. Vanaf 6 januari 2020 start men met de aanleg van de nieuwe DWA riolen en bijkomstig RWA riolen. Vervolgens de aanleg van de funderingen van de straat/voetpad en parkeerstroken. Na het gieten van de greppels kan men de onderlaag asfalt gieten. We stellen alles in het werk om tegen de paasvakantie terug toegang te geven tot de gebouwen. 

Na de paasvakantie : opbreken van de voetpaden Albertplein en aanleg RWA riolen. Algemeen verder aanleg van voetpaden. 
En als laatst (juni) toplaag Albertplein, Middelkerkestraat en St Idesbaldusstraat