U bent hier

Werken in uitvoering

Zeedijk Koksijde

Werken: Na de zomer zijn er nog enkele resterende werken uit te voeren zoals:

 • De resterende leuningen zijn ondertussen gemaakt en men is ze nu aan het polijsten. In de week van 5 november 2018 plaatsen we ze op de zeedijk.
 • De aanleg nieuwe trap en afwerking van de overige trappen is verder nog niet concreet gepland. We verwachten eerstdaags meer nieuws hierover.
 • Het voetpad tegenaan de woningen tussen het Albertplein en het Zavelplein wordt pas afgewerkt, na de omlegging en buitendienststelling van de middendrukgasleiding die onder de borduur ligt. De omlegging van de gasleiding via Kursaallaan, Albertplein, St Idusbaldusstraat en Middelkerkestraat starten half oktober. Het is de bedoeling dat de voetpaden en een stukje weg opgebroken worden en tijdelijk hersteld worden tot de eigenlijke wegeniswerken kunnen aanvatten eind januari 2019. Het studiebureau is volop bezig aan het finaliseren van het ontwerp en dit wordt voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad. 
 • Vorige week werd om dringende reden, zijnde het doorroesten van een aantal armatuurhouders, verschillende armaturen verwijderd. Op 27 september is men bezig met het verdelen van de verlichting over de volledige zeedijk, waarbij men minimum 1 armatuur per paal voorziet. Ondertussen werd de opdracht aan Eandis gegeven om 60 nieuwe LED armaturen te voorzien ter vervanging van de oude armaturen. In de toekomst komen er dus opnieuw 2 armaturen per verlichtingspaal. Deze ingreep zal eveneens zorgen voor een forse besparing van het stroomverbruik. 


 


N34 Albert I-laan - Kinderlaan: veilige fietspaden

Nu is men bezig met de aanleg van de bovenbouw o.a. fundering van de rijweg, plaatsen van waterontvangers, voetpaden in klinkers leggen en als laatste zal men asfalteren en groen aanleggen.

In de loop van de maand november 2018 start men aan het kruispunt Kinderlaan en Spreeuwenberg : aanpassen verkeerslichten en heraanleg afslag richting Nieuwpoort.


Diverse werken in Oostduinkerke

 • Hogeweg: rioleringswerken. UItvoering voorzien vanaf 18 oktober 2018. We starten met het opbreken van het wegdek, het vernieuwen van de nutsleidingen om dan de eigenlijke aanleg van de riolering uit te voeren.
 • Polderstraat: aanpassingswerken, vernieuwen van straatkolken, verwijderen van klinkers op de kruispunten en vervangen door asfalt. Deel voor de gemeente is enkel het vernieuwen van de straatkolken en van de asfalt toplaag. Aanvang 1e fase is voorzien begin februari 2019 en moet klaar zijn tegen de paasvakantie van 2019. De 2e fase start na de paasvakantie en moet klaar zijn tegen juni 2019.   
 • Zandzeggelaan: aanleg voetpad. Uitvoering voorzien eind oktober 2018. Na het verplaatsen van de helmgrassen zullen de nutsmaatschappijen de nodige nieuwe kabels aanleggen. Nadien start de aanleg van de fundering en voetpaden.
 • Langeleedstraat (ter hoogte van munitiedepot): aanpassen enkele kruispunten. Start van de werken is voorzien op 11 september. Het eerste kruispunt dat we vernieuwen is het kruispunt nabij woning/elektriciteitscabine. De omleiding is voorzien op het domein. In een later stadium vernieuwen we het ander kruispunt waarbij we de omleiding via de Burgweg voorzien. 
 • Zouavenpad: herstel wegenis met beton en vernieuwing van de waterleiding. Ondertussen worden de zijkanten en de uitwijkstroken aangelegd. Het einde van deze werken is voorzien tegen de herfstvakantie. Dit betekent dat er dan opnieuw toegang is.

Kosten: € 738 967,33 (incl. btw)

Diverse wegenis-en rioleringswerken

 • Steile Weg en James Ensorlaan (en gedeelte Fazantenparkstraat, tussen beide straten): werken omvatten aanleg riolering met heraanleg bovenbouw. Eerst zal de watermaatschappij hun leiding vernieuwen om vervolgens over te gaan tot het volledig opbreken van de weg om de riolering aan te leggen. Voor de James Ensorlaan en de Steile Weg is de onderfundering reeds aangelegd en is reeds toegankelijk. Voor de Fazentenparkstraat is de onderfundering voorzien op 26 oktober en voor de Hoge Blekkerlaan op 9 november. De onderlaag asfalt is voorzien vanaf 16 november 2018.

 • Stuk Lalouxlaan:  Heraanleg van het gedeelte Lalouxlaan tussen de Vlaanderenstraat en de Bosquetiastraat. Begin december starten we in de Struikenstraat met de werken door de nutsmaatschappijen (vernieuwen van de waterleiding en de aanleg van kabels, teneinde het bovengronds net te slopen). Aansluitend volgen de werken door de nutsmaatschappijen in de Lalouxlaan zelf. Vanaf januari 2019 is de start gepland om de Lalouxlaan te vernieuwen. Planning volgt

Uitvoering door aannemer De Brabandere NV. Studiebureau is Plantec
Kostprijs: € 908 164,82 (incl. btw)

Sportpark Koksijde

De werken omvatten heraanleg tussen de tennishal en het zwembad van een parking en wandelweggetjes. 
Uitvoering door aannemer De Brabandere NV. De 2e fase : aanleg wandelweggetjes wordt nu aangevat. Ondertussen worden de groenzones rond de parking verder afgewerkt.

Verkaveling Doornhofstraat/Charles Vanneckestraat

Nieuwe woningen: gebouwd door IJzer en Zee. Werken zijn uitgevoerd door aannemer De Brabandere NV.

Verkaveling Kerkwijk/Dorpplaats te Wulpen

Pas na de ruwbouw en afwerking van de woningen zullen de wegeniswerken terug aanvangen. Onder behoud van weersomstandigheden is dit voorzien in het najaar van 2019.

Heraanleg Biedenkopflaan Oostduinkerke

De start van de werken is voorzien rond 10 januari 2019.
Aannemer is Seru NV uit Veurne

Herinrichting L. Hegerplein - Noordstraat - Zeelaan

Deze opdracht omvat de aanleg van gescheiden rioleringsstelsel en de renovatie van de wegenis in het L. Hegerplein, de Noordstraat en de Zeelaan. De werken starten op 25 november 2018 met de heraanleg van het Hegerplein. Na de winterperiode, zijnde maart 2019, start de 2de fase in de Zeelaan tussen de tennis en vlak voor de verkeerslichten. Deze fase moet beëindigd zijn tegen de zomervakantie van 2019. Verdere fases en informatie zie presentatie van Plantec die u onder de foto's terugvindt.
Kosten: € 1 549 394 (incl btw)
Studiebureau is Plantec. Werken worden uitgevoerd door de TV De Brabandere NV - Vanlerberghe BVBA.

Hierna vindt u enkele 3D beelden hoe het er zal uitzien na de werken.

De diavoorstelling van de infovergadering van 4 september 2018 vindt u hier terug:

Parnassiusstraat

De werken situeren zich tussen de Middenlaan (gedeelte Middenlaan inbegrepen) en de Gevaertlaan. Men start met de aanleg van DWA (droog weder afvoerriool) en een RWA (regenwater afvoerriool) over de volle lengte, alsook een aantal woningen in de Middenlaan. Als afwerking legt men aan één zijde een nieuw wandelpad aan in waterdrainerende betonstraatstenen en aan de overkant behoudt men een groenzone. De rijweg legt men in asfalt.

Ondertussen werden de werken toegewezen. De Coördinatievergadering is voorzien op 3 december 2018. De aangelanden zullen we tijdig verwittigen.

Ten Bogaerdelaan/N8

De aanbesteding is lopende. De aannemer wordt eerstdaags aangesteld.
De werken omvatten:

 • de aanleg van een DWA-riolering in de Ten Bogaerdelaan/N8 en
 • de aansluiting van de sites Ten Bogaerde en WAC op de openbare riolering.
 • Het afvalwater van de N8 en een deel van de Fluithoekweg wordt gravitair verzameld en via een pompstation aangesloten op de bestaande riolering aan het rond punt N8/N396.
 • Het afvalwater van Ten Bogaerde en de WAC wordt door middel van een pompstation/pompunit aangesloten op de nieuwe riolering in de N8.
 • Daar waar de nieuwe riolering onder het fietspad of de rijweg komt, wordt de verharding opgebroken en hersteld met dezelfde materialen als de bestaande toestand.

Kosten: € 526 018,74 (incl. btw)