U bent hier

Werken in uitvoering

Hinder in kaart weergeven op een grotere kaart

Zeedijk Koksijde

Werken:

 • Gezien het omleggen van de gasleiding langer duurt dan verwacht is het niet meer mogelijk om voor de zomer nog dit deel (deel tussen Albertplein en Zavelplein) van het voetpad heraan te leggen.  Werken worden ingepland vanaf dat de zeedijk terug open is voor het verkeer na de zomer, dus vanaf oktober 2019.


Hogeweg Oostduinkerke

Toplaag asfalt is voorzien in het voorjaar 2019, bij betere temperaturen. 

Polderstraat Oostduinkerke

Aanpassingswerken, vernieuwen van straatkolken, verwijderen van klinkers op de kruispunten en vervangen door asfalt. Deel voor de gemeente is enkel het vernieuwen van de straatkolken en van de asfalt toplaag. Fase 1 is uitgevoerd (tussen de Farazijnstraat, kruispunt inbegrepen en de André Geryllaan), De 2e fase (tussen de A. Geryllaan en de Irène Bauwenslaan, kruispunt inbegrepen) start begin mei en moet klaar zijn tegen juni 2019.

Zie foto 1e fase afgewerkt

Zandzeggelaan Oostduinkerke

Uitgevoerd.

 

Steile Weg en James Ensorlaan Koksijde

(en gedeelte Fazantenparkstraat, tussen beide straten)

Uitgevoerd.

Lalouxlaan Koksijde

Uitgevoerd.

Hortensialaan en Dumareystraat Koksijde

Aanleg van de vuilwater- en regenwaterriolering ven vernieuwen bovenbouw.

 • De werken starten na de paasvakantie met het opbreken van de weg om vervolgens tussen  6/5 en 17/5 over te gaan tot de aanleg van de regenwaterriolering en de huisvuilwaterriolering.
 • De volgende 2 weken worden de huisaansluitingsputjes en straatkolken aangesloten. 
 • Begin juni start men met de aanleg van de fundering van de rijweg. Vervolgens het gieten van de kantstroken en aanleg van de zijstroken. 
 • Eind juni volgt dan het profileren van de rijweg en het aanleggen van de onderlaag asfalt. 
 • Tot aan het zomerreces volgt dan de aanleg van de opritten en de grasbetontegels in de bermen. 
 • Net voor het zomerreces hopen we dan nog de toplaag asfalt aan te brengen.

 

Sportpark Koksijde

De werken door aannemer De Brabandere NV. zijn uitgevoerd. Nu rest de gemeente nog het aanleggen van de groenzones rond de wandelweggetjes en de nodige aanpassingen van de speeltoestellen. 

Verkaveling Kerkwijk/Dorpplaats te Wulpen

Pas na de ruwbouw en afwerking van de woningen zullen de wegeniswerken terug aanvangen. Onder behoud van weersomstandigheden is dit voorzien in het najaar van 2019.

Heraanleg Biedenkopflaan Oostduinkerke

Onder voorbehoud van een gunstige winter, is het einde van de werken voorzien rond begin juni 2019.

Ondertussen zijn de kantstroken gegoten en starten we in de 1e week van april met de aanleg onderasfalt. Vervolgens start men met de aanleg van de voetpaden en parkeerstroken. 

Herinrichting L. Hegerplein - Noordstraat - Zeelaan

Fase 1 : Hegerplein op 5 april is de aanleg van de asfaltlaag voorzien. Openstellen voor het plaatselijk verkeer is voorzien voor het paasverlof van de aannemer (week van 15 april). De doorgang naar de Massartstraat blijft toegankelijk. In de week van 15 april wordt er niet gewerkt (verlof aannemer)

Fase 2 : Zeelaan :

 • In de week van 1en 8 april : start met het opbreken van het voetpad, kant per kant en ineens te voorzien van de fundering, tevens profileren van de rijweg en aanleg van de onderlaag asfalt ook op 5 april
 • Week van 15 april : wordt er niet gewerkt (verlof aannemer)
 • Na de paasvakantie worden de voetpaden en parkeerstroken verder afgewerkt. 

Fase 3 : Zeelaan tussen huisnummer 12 en het kruispunt Massartstraat starten de werken op 23 april 2019 (vroeger dan gepland) met het opbreken van het wegdek en de parkeerstroken, om vervolgens fundering van de rijweg aan te leggen. Afwerking is voorzien tegen bouwverlof van 11 juli 2019.

Fase 4 : kruispunt Zeelaan - Houtsaegerlaan - Robert Vandammestraat : blijft gepland op 1 september 2019 aan te vangen. De voorsorteringszones werden toegevoegd aan deze fase.

Fase 5 : Noordstraat : starten de werken op 23 april 2019 (vroeger dan gepland) met het opbreken van het wegdek en de parkeerstroken, om vervolgens fundering van de rijweg aan te leggen. Men wil toegankelijk voor dit deel tegen het weekend van 9 juni 2019 (rommelmarkt).

Fase 5 bis : deel Kerkstraat. Omwille dat we in dit stuk nog rioleringen moeten vernieuwen en regenwaterriolering bijleggen, stellen we dit deel uit naar september 2019 (periode van laagste waterstand)

Alle fases (op uitzondering van fase 4 en fase 5 bis) zullen uitgevoerd zijn tegen het bouwverlof van 11 juli 2019.

De timing van uitvoering van het kruispunt tussen fase 3 en fase 5 zal in overleg met de hotelschool en de brandweer gebeuren.

vorige nieuwsbrieven : 


Hierna vindt u enkele 3D beelden hoe het er zal uitzien na de werken.

 

De diavoorstelling van de infovergadering van 4 september 2018 vindt u hier terug:

Parnassiusstraat

Wegenbouw De Brabandere NV uit Veurne is gestart met de aanleg van de riolering in de Parnassiusstraat tussen de Middenlaan en de Gevaertlaan. Naast de aanleg van een vuilwaterriolering wordt ook een regenwaterafvoer-riolering voorzien en wordt ook de bovenbouw volledig vernieuwd. Aan één zijde wordt een voetpad voorzien in waterdoorlatende materialen. Aan de andere zijde blijft de groenzone behouden. Naar aanleiding van deze werken wordt ook de Lusthuisjesstraat tussen de Zeekruisdoornstraat en de Parnassiusstraat voorzien van riolering en aangelegd. Het einde van de werken is voorzien rond het bouwverlof zomer 2019. Naar aanleiding van deze werken worden ook aanpassingen uitgevoerd aan de nutsvoorzieningen. Deze werken zijn reeds van start gegaan in de omgeving. Ook de openbare verlichting zal vernieuwd worden en vervangen door LED-verlichting.
Parkeren is mogelijk op het Kerkplein en langs de Middenlaan. De Zeekruisdoornstraat wordt éénrichtingsverkeer waarbij het verkeer mag rijden van de Middenlaan naar de Jaak Van Buggenhoutlaan. Vanuit de Jaak Van Buggenhoutlaan kan je de Zeekruisdoornstraat niet in.

Fase 1 : 7/1/19 - 30/06/19

Na de paasvakantie :

 • aanleg voetpaden : afwerking
 • signalisatie
 • aanleg van parkeerstroken
 • einde voorzien eind juni

Fase 2: 1/07/19 - 30/08/19 - werken in de Middenlaan

 • ondergrond brengen van de netten
 • riolen middenlagen
 • aanleg van een klein stukje voetpad

Ten Bogaerdelaan/N8

Nieuwe DWA (huisvuilwater) riolen zullen na overleg met administratie wegen en verkeer worden aangelegd onder de bestaande regenwaterriool of onder de gracht. Hierdoor is er hinder voor de fietsers. 

Kosten: € 526 018,74 (incl. btw)

Planning:

 • Voor de paasvakantie zal de onderpersing ter hoogte van de Fluithoekweg uitgevoerd worden. Hiervoor zal de aannemer aan de kant van De Panne in de berm reeds een put maken om later de rioleringspomp in te plaatsen. 
 • Tijdens de paasvakantie liggen de werken stil.
 • Na de paasvakantie leggen we de riolen aan de kant De Panne, hiervoor moeten we het fietspad openbreken en zullen de woningen tijdens die uitvoering niet met een voertuig toegankelijk zijn.
 • Na de heraanleg an het fietspad en het bijkomend voetpad vatten we met de kant Koksijde aan.
 • Als laatste komt de Fluithoekweg aan de beurt.

Middelkerkestraat - Sint-Idesbaldusstraat - Albertplein

De heraanleg van deze straten is momenteel in aanbesteding, uitvoering is voorzien in dit najaar. Na de coördinatievergadering volgt de planning.