U bent hier

Werken in uitvoering - Wegens uitzonderlijke omstandigheden met deze corona crisis zijn de werken uitgesteld tot nader order.

Hinder in kaart weergeven op een grotere kaart

Zeedijk Koksijde

Werken:

 • update 20/02/20 : Alle overkoppelingen naar de appartementsgebouwen toe zijn uitgevoerd. Het verwijderen van de oude gasbuis en het nivilleren van de zandfundering voeren we vanaf volgende week uit.  
  Vanaf maart start dan de aannemer van de wegenbouw die instaat voor :
  • fundering van het voetpad. Op die fundering is dan opnieuw toegankelijkheid.
  • gieten van de boordstenen over de volledige lengte, Albertplein en Zavelplein inbegrepen
  • als laatste volgt het aanleggen van de betonklinkers (vermoedelijk na de Paasvakantie)


 

Verkaveling Kerkwijk/Dorpplaats te Wulpen

Pas na de ruwbouw en afwerking van de woningen zullen de wegeniswerken terug aanvangen. Deze wegeniswerken zijn ondertussen aangevat. Dit omvat vooral de aanleg van klinkerverharding en betonverharding voor straten en voetpaden. Aansluitend volgt nog het aanplanten van hagen en inzaaien van de groenzones. 

 

Herinrichting L. Hegerplein - Noordstraat - Zeelaan

 • Werken nog uit te voeren voorjaar 2020 
  • aanleg groenzone gronden waar Woonhuis NieKo gelegen was 
  • plaatsen boomspiegels Hegerplein
  • planten bomen in boomspiegels Hegerplein
  • paaltjes Hegerplein
  • fietsbeugels en beveiligingenbeugels aan kruispunt
  • aanleg fietssuggestiestroken Zeelaan vanaf kruispunt en Noordstraat
  • kleuren mindervaliden parkeerplaatsen
  • voegen metselwerk groenpleintje hoek Hegerplein en Noordstraat (verlagen muren)
  • zwarte asfalt aan Tennis vervangen door rode asfalt (fietspad)
  • herstel en aanleg parking achter kazerne/Colruyt
  • beplanting onder de bomen, struiken en grassen
  • aanbrengen van de geluidsboxen op de openbare verlichtingspalen
  • beplanting voor de groenzones en aanpassen beplanting hoek Heger en Noordstraat

vorige nieuwsbrieven : 


Hierna vindt u enkele 3D beelden hoe het er zal uitzien na de werken.

 

De diavoorstelling van de infovergadering van 4 september 2018 vindt u hier terug:

 

Ten Bogaerdelaan/N8

De  DWA (huisvuilwater) rioleringen werden volledig aangelegd langs de Ten Bogaerdelaan, er rest enkel nog de technische inrichting (pompinstallaties, elektriciteit,...) af te werken.  Het breed fietspad en de hagen tussen het fietspad en de rijweg zijn ook aangelegd.  

Kosten: € 526 018,74 (incl. btw)

fietspad_ten_bogaerdelaan_sof-2880.jpg

Fietspad Ten Bogaerdelaan

Middelkerkestraat - Sint-Idesbaldusstraat - Albertplein

Aannemer is Seru uit Veurne. 

De werken lopen momenteel vertraging op.

 • Middelkerkestraat
  •  ondertussen is men volop bezig met de aanleg van de rioleren en start men vanaf 9 maart met de aanleg van de fundering van de rijweg. 
  • Vanaf 23 maart volgt dan de aanleg van de fundering van de voetpaden en parkeerstroken. Dit blijft zo na de Paasvakantie.
  • Planning werken na de Paasvakantie volgt later.
 • Sint-Idesbaldusstraat
  • vanaf 16 maart t.e.m. 27 april is de aanleg van de riolering voorzien.
  • Pas vanaf 27 april start men dan met de aanleg van de fundering in de rijweg om vervolgens 14 dagen later de fundering van de parkeerstroken en voetpaden aan te leggen. 
 • Albertplein
  • deze werken stellen we vermoedelijk, wegens de opgelopen vertraging, uit naar september 2020.

Heraanleg van de voetpaden op de Zeedijk Koksijde tussen het G.Grardplein en het Zavelplein.

Eerst coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen heeft plaatsgevonden. De coördinatievergadering met de aannemer is gepland op 26 maart 2020. Start van de uitvoering is vermoedelijk oktober 2020.

Diverse 19 o.a. Tamarixstraat, Dwarsstraat, Resedaslaan, Zeemeeuwenstraat, Koninginnelaan, Leopoldine Lejeunestraat 

 • Tamarixstraat : aanleg zijstraat/Middenlaan
 • Dwarsstraat : aanleg riolen
 • Resedaslaan : Heraanleg asfalt toplaag
 • Zeemeeuwenstraat : Aangrengen nieuwe L-profielen
 • Koinginnelaan : aanleg bushaltes tussen Koninklijke Baan en Majoor D'Hoogelaan
 • Leopoldine Lejeunestraat : heraanleg van de straat 
Koksijde bouwt openbaar verlichtingspark om naar LED's

Het gemeentebestuur van Koksijde besliste om haar integrale openbaar verlichtingspark tegen 2025 om te bouwen naar ultrazuinigie LEDverlichting. Om dat mogelijk te maken, tekende het een overeenkomst met netbedrijf Fluvius. Via de versnelde ombouw mikt Koksijde vooral op een forse daling van haar energieverbruik, -kosten en CO²-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden.

LEDombouw van Koksijde in cijfers

In Koksijde staan er momenteel 6264 verlichtingstoestellen opgesteld die samen, in 2019, 2.816.372 kilowattuur elektriciteit verbruikten, goed voor een CO²-uitstoot van 653.398 kg. Vandaag staan er reeds 534 LEDtoestellen in Koksijde. Om het volledige lichtpark om te bouwen tegen 2025 moeten we ongeveer 1.000 toestellen per jaar ombouwen. Dankzij die snelle LEDombouw dalen het energieverbruik en de CO²-uitstoot 12 tot 15 keer sneller van via het huidige ombouwprogramma. 

Minimale hinder voor buurtbewoners

Zoals altijd tracht Fluvius alle hinder voor bewoners en verkeer tot een minimum te beperken. Zo loopt de plaatsing van de nieuwe verlichtingsarmaturen gespreid in de tijd. Wie wil weten welke starten in 2020 voorzien worden van LED-verlichting kan op het verleddingsplan de stand van zaken volgen: waar is er reeds LED-verlichting aanwezig en waar voorzien we dit jaar LED-verlichting?