U bent hier

Werken in uitvoering (onder voorbehoud van impact corona-crisis en weersomstandigheden)

Hinder in kaart weergeven op een grotere kaart

Pylyserlaan

 • 2 mei  : aanleggen van de funderingen van de weg, fietspad en voetpad en gieten van de greppel en borduur. Aanleggen van de klinkers in het fietspad en voetpad, alsook het aanleggen van de veiligheidsstrook in kasseien.
 • 17 mei : asfalteren en belijning aanbrengen
 • 21/05 vermoedelijk einde werken (onder voorbehoud)

 

Heraanleg van de voetpaden op de Zeedijk Koksijde tussen het G.Grardplein en het Zavelplein.

 • Gieten borduur en aanleggen van betonfundering in het gedeelte Scheepjongensstraat tot G. Grardplein en aansluitend de aanleg van de betonblokken.
 • Aanpassen van het gedeelte rijweg tegenaan G. Grardplein

Einde werken op de Zeedijk is voorzien eind mei.
Einde voor de werken in de zijstraten is voorzien eind juni.

 

Heraanleg van de Hagedoornstraat en de Lusthuisjesstraat

De nutsmaatschappijen zijn momenteel volop in uitvoering met hun werken. Deze werken nemen meer tijd in beslag dan voorzien. De meeste overkoppelingen zullen uitgevoerd zijn voor eind mei. Bedoeling is in juni te starten met de aanleg van de fundering in de Hagedoornstraat ondertussen start men met de aanleg van de riolering in de Lusthuisjesstraat en aansluitend de aanleg van de fundering. Na het zomerreces gaat men verder met het gieten van de kantstroken/greppels, afwerken van de fundering, aanleggen van de opritten en als slot asfalteren. Einde werken is voorzien november 2021.

 

Spoorwerken in doortocht Oostduinkerke-Bad

UPDATE 6 mei 2021

In opdracht van VVM De Lijn voert THV Spoor Kust volgende werken uit  : Spoorvernieuwing Oostduinkerke-Bad

Tijdens de periode van zaterdag 8 mei tot vrijdag 18 juni 2021 zal THV Spoor kust en hun onderaannemers werken uitvoeren.
Deze werken moeten ze zowel overdag als gedeeltelijk 's nachts, in het weekend als op feestdagen uitvoeren om het tramverkeer niet te storen en om de werken zo vlot mogelijk te laten doorlopen zodat ze zeker voor de zomer afgewerkt zijn.
We zijn er ons van bewust dat deze werken uw (nacht)rust kunnen verstoren. Daarom hebben wij de werken buiten de kantooruren zo gepland dat deze tot het strikte minimum beperkt blijven.
Wij verontschuldigen ons bij voorbaat voor elke hinder
 

Tijdelijke tramhalte

Er komt een tijdelijke halte ter hoogte van het IJslandplein die de halte Oostduinkerke-Bad zal vervangen, met een beveiligde voetgangerszone en oversteekplaats. Voorzichtigheid is hier ook steeds geboden.  

De vervoersmaatschappij De Lijn heeft laten weten dat er dringend vernieuwing moet gebeuren van de sporen in de doortocht van Oostduinkerke-bad. Deze werken zullen plaatsvinden tussen de Barkenstraat en het Ijslandplein en zullen helaas de nodige hinder met zich meebrengen.

 • Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk.
 • Voetgangers en fietsers zullen wel doorgang hebben, afgeschermd van de zone van de werken met de werfafsluitingen
 • Leveranciers van de handelaars in deze zone dienen in samenspraak met de aannemer een laad- en loszone af te stemmen

Specifiek voor de voetgangers en tramgebruikers nog volgende bijkomende opmerkingen:

 • Het dwarsen van de sporen zal enkel kunnen gebeuren op door de aannemer aangegeven locaties 

Intussen heeft Lokaal Bestuur Koksijde besloten om ook de voetpaden te vernieuwen, hier en daar de inrichting te optimaliseren en nieuw straatmeubilair te voorzien en wordt in samenwerking met Fluvius en de Vlaamse Overheid nieuwe openbare verlichting geplaatst.  Het studiebureau is hiervoor recent aangesteld en maakt momenteel de nodige plannen en bestekken op.
De werken van De Lijn zullen afgerond worden tegen het begin van de zomervakantie (eind juni) Eerst zal gestart worden met het noordspoor tot ongeveer eind februari, vervolgens komt het zuidspoor aan bod. Na de paasvakantie wordt, indien nodig, het zuidspoor verder afgewerkt en wordt alles verder afgewerkt met ondermeer betonverharding tussen de sporen. Tijdens de Paasvakantie liggen de werken enkel 1 week stil.
De timing van de uitvoering van de werken van de gemeente en Fluvius wordt verder bekeken in functie van de werken De Lijn en toegankelijkheid van de handelszaken en aangelanden.

 

PARKEREN

De openbare parkings zoals op het IJslandplein en het Europaplein blijven tijdens de werken bereikbaar. Het IJslandplein is te bereiken (inrit) via het IJslandplein en afrijden via de Albert I laan, richting Koksijde. Het Europaplein is te bereiken via de N34 Albert I laan uit de richting van Nieuwpoort. Opgelet: om het Europaplein te verlaten wordt er een tijdelijke oversteek voorzien waardoor je kan wegrijden via de N34 Albert I laan richting Nieuwpoort. 

De ondergrondse garages die geen in-of oprit hebben langs de Albert I laan zijn ook bereikbaar. In de meeste gevallen zijn deze te bereiken via de Zeedijk. Opgelet: op de Zeedijk geldt een parkeerverbod, wel kan je er even staan om te laden en te lossen.
Inrit Zeedijk is via het IJslandplein, uitrit via het Europaplein (doorgang is voorzien).

Hieronder vindt u de link om een badge voor toegang tot de zeedijk aan te vragen als eigenaar/huurder van een garage toegankelijk via de zeedijk:

Aanvraag badge werken Zeedijk Oostduinkerke

Om de parkeerrotatie in Oostduinkerke-Bad te behouden werden volgende tijdelijke maatregelen ingevoerd:

 • Blauwe zone (parkeerschijf) in de Leopold II laan tussen de Jacquetlaan en de Albert I laan van maandag t.e.m. vrijdag. Opgelet: tijdens de gebruikelijke periodes is betalend parkeren van toepassing (tijdens het weekend, schoolvakanties, verlengde weekends en dagelijks van 1 juni t.e.m. 30 september)
 • Blauwe zone (parkeerschijf) van maandag t.e.m. zondag langs de zeedijk tussen het IJslandplein en het Europaplein
  Astridplein, Annastraat, T. Faberstraat, Barkenstraat
 • In de Wépionstraat zijn er 5 kortparkeerplaatsen voor 30 minuten. Hier dien je ook je parkeerschijf te leggen. 

OMLEIDINGEN

De Albert I Laan zal volledig afgesloten worden vanaf het Ijslandplein tot aan het Europaplein.

Grote omleiding

Deze is voorzien komende vanaf Nieuwpoort-bad via de Kinderlaan/watertoren/Nieuwpoortsteenweg Oostduinkerke-dorp/Koksijde-dorp/Robert Vandammestraat. Komende vanaf De Panne is dit omgekeerd.

UPDATE 02/02/2021
Naar aanleiding van de werken aan de tramsporen te Oostduinkerke-bad werden uit veiligheidsoverwegingen enkele wijzigingen doorgevoerd in de omleiding en de signalisatie die hiermee gepaard gaat.

Kleine omleiding:
Komende van Nieuwpoort is er een binnenomleiding via de Duinparklaan. Deze is beperkt tot "uitgezonderd plaatselijk verkeer en met een maximaal gewicht van 3,5 ton" in beide richtingen en met een snelheidsbeperking van 30km/u. +3,5 ton moet via de grote omleiding Oostduinkerke-dorp/Koksijde-dorp.

Naar aanleiding van de werken aan de tramsporen te Oostduinkerke - bad heeft het gemeentebestuur een evaluatie gemaakt van de omleiding die via de Egelantierlaan en de Gaupinlaan/Georgeslaan/Kluislaan verliep.
Als resultaat van deze evaluatie werd geopteerd om, in beide straten opnieuw tweerichtingsverkeer toe te laten.
Uit veiligheidsoverwegingen blijft het parkeerverbod en snelheidsbeperking van 30km/u behouden evenals het uitgezonderd plaatselijk verkeer voor voertuigen van meer dan 3,5 ton.

Wie er niet echt moet zijn neemt opnieuw de grote omleiding via Oostduinkerke Dorp.
Ook het zwaar verkeer +3,5 ton moet de grote omleiding via Oostduinkerke-dorp/Koksijde-dorp gebruiken.

Zeedijk
De Zeedijk is toegankelijk via het Ijslandplein via een versmalde doorgang en enkel bedoeld voor "Uitzonderlijk plaatselijk verkeer" en geldt er ook een snelheidsbeperking van 30km/u. Dit is dus geen omleidingsweg.

Het afrijden van de Zeedijk gaat via het Europaplein.
Net zoals gewoonlijk wordt de Zeedijk in het weekend en schoolvakanties afgesloten voor alle verkeer.
Voor wie enkel via de Zeedijk toegang heeft tot zijn garage, kan een badge aanvragen bij de gemeente via bovenstaande link bij onderdeel 'parkeren'
Het Ijslandplein verlaten kan wel richting Koksijde via een versmalde doorgang.
De Zandzeggelaan die tot nu toe als omleidingsweg naar de Zeedijk gebruikt kon worden, zal terug afgesloten worden zoals voorheen.

Fietsers
Fietsers die onze kustbaan willen volgen worden in beide richtingen omgeleid naar de Zeedijk via de F. Timmermanslaan en de Zandzeggelaan.


Dienstregeling De Lijn 

Buslijn 69 zal tijdens de werken in Oosduinkerke-Bad de omleiding volgen via de Nieuwpoortsteenweg. Volgende haltes zullen ze tijdens de werken dus niet bedienen:

 • Sunparks Kinderlaan
 • Louisweg
 • Spreeuwenberg
 • Groenendijk-Bad (de tramhalte bedient De Lijn hier wel)
 • Duinpark
 • Oostduinkerke-Bad (de tramhalte bedient De Lijn hier wel)
 • Halfwege
 • Witte Burg
 • Oostduinkerke-Dorp

Zie plan hieronder: 

Meer info is terug te vinden via de site van De Lijn: www.delijn.beNieuwsbrieven - bewonersbrieven

U kan zich ook inschrijven op de nieuwsbrief van de ‘spoorwerken doortocht Oostduinkerke-bad’, zodat u steeds de recente info in de mailbox ontvangt. Inschrijven kan op de pagina Wegenwerken

Nieuwsbrief n°1 - 2 december 2020
Nieuwsbrief n°2 - 7 december 2020
Nieuwsbrief n°3 - 18 december 2020
Nieuwsbrief n°4 - 24 december 2020
Nieuwsbrief n°5 - 21 januari 2021
Nieuwsbrief n°6 - 22 januari 2021
Nieuwsbrief n°7 - 30 maart 2021

Nieuwsbrief n°8 - 6 mei 2021

via de volgende link vindt u onze bewonersbrieven


Persberichten

Nieuwe verkeerssituatie door werken tram aan doortocht Oostduinkerke-Bad:
persbericht 05/01/2021
persbericht 08/01/2021
persbericht 11/01/2021
persbericht 13/01/2021
persbericht 30/03/2021

 

Duinbergenstraat e.a.

Heraanleg van deze straat met voetpaden en groenvoorzieningen, aan de kant van de even huisnummers is er een parkeerstrook. Op de hoeken met de Koninklijke Baan en de Pierre Sorellaan komt er een zithoekje.  

Kruispunt Duinbergenstraat/Pierre Sorrellaan en Schoonzichtstraat blijft tot na de zomer toegankeljk.

Duinbergenstraat tussen Pierre Sorellaan en Westendestraat:

 • Vanaf mei start de aanleg van voetpaden
 • Eind juni is afwerking voorzien en de aanleg van asfalt.

Duinbergenstraat tussen Westendestraat en Koninklijke Baan

 • Begin mei is de heraanleg van de rioleringen gestart
 • Begin juni start men met de funderingen en de greppel
 • Aansluitend start men met de aanleg van voetpaden
 • Eind juni is afwerking voorzien en aanleg van asfalt.

Pierre Sorrellaan

Aanleg van voetpad is uitgevoerd.
Het kruispunt in de Pierre Sorrellaan zelf met de Schoonzichtstraat wordt pas opgebroken na de zomer.
De planning hiervoor verwachten we begin september.

Mariastraat

Aanleg van voetpad is uitgevoerd. 

De raming bedraagt 750.390,55 euro incl. btw. (voor deze 3 projecten)

Diverse Oostduinkerke

 

 • Vernieuwen persleiding Witte Burg

Uitvoering vindt plaats in het najaar van 2021

 • Herstel Vrijheidsstraat

Uitvoering vindt plaats in het najaar van 2021.

Betaalbaar wonen - verkaveling Karel Vanneckestraat


Deze werken omvatten de aanleg van nieuwe wegen met de nodige nutsvoorzieningen (waaronder riolering), parkeergelegenheid,  groenvoorzieningen met onder andere een ruimte voor een speelterrein. Grenzend aan de Kerkstraat komt een parking voor een 16-tal auto’s. Door deze werken worden een 14-tal loten gecreëerd en bebouwbaar gemaakt in kader van betaalbaar wonen.

2248w_o_grondplan_6-grondplan.pdf

In uitvoering. De riolering is reeds aangelegd. Het is nu wachten op de nutsmaatschappijen voor de aanleg van de nutsleidingen, voorzien juni. Aansluitend aanleg van de fundering. Na het zomerreces gieten van de greppels/kantstroken en asfaltering. Aanleg van de parking wordt eveneens opgestart.

Wil je meer info rond de betaalbare bouwgrond? zie  https://www.koksijde.be/nieuws/lokaal-bestuur-koksijde-zorgt-voor-betaalbare-bouwgrond-koksijde-dorp?utm_source=Nieuwsbrieven+Koksijde&utm_campaign=a610c3f0cf-Algemene+nieuwsbrief+2020-11&utm_medium=email&utm_term=0_ce66025d43-a610c3f0cf-535591237

 

Koksijde bouwt openbaar verlichtingspark om naar LED's

Het gemeentebestuur van Koksijde besliste om haar integrale openbaar verlichtingspark tegen 2025 om te bouwen naar ultrazuinigie LEDverlichting. Om dat mogelijk te maken, tekende het een overeenkomst met netbedrijf Fluvius. Via de versnelde ombouw mikt Koksijde vooral op een forse daling van haar energieverbruik, -kosten en CO²-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden.

LEDombouw van Koksijde in cijfers

In Koksijde staan er momenteel 6461 verlichtingstoestellen opgesteld die samen, in 2019, 2.816.372 kilowattuur elektriciteit verbruikten, goed voor een CO²-uitstoot van 653.398 kg. IN 2020 werden er 712 LEDtoestellen geplaatst in Koksijde. Totaal tot op heden werden er 1558 LED armaturmen vervangen (eerst werden de armaturen met het meeste verbruik aangepast zoals deze langs de gewestwegen) In 2021 voorzien we om 989 LED armaturen te vervangen. Dankzij die snelle LEDombouw dalen het energieverbruik en de CO²-uitstoot 12 tot 15 keer sneller van via het huidige ombouwprogramma. 

Minimale hinder voor buurtbewoners

Zoals altijd tracht Fluvius alle hinder voor bewoners en verkeer tot een minimum te beperken. Zo loopt de plaatsing van de nieuwe verlichtingsarmaturen gespreid in de tijd. Wie wil weten welke starten in 2021 voorzien worden van LED-verlichting kan op het verleddingsplan de stand van zaken volgen: waar is er reeds LED-verlichting aanwezig en waar voorzien we dit jaar LED-verlichting?