U bent hier

Werken in uitvoering - Update : Vanaf 20/04/20 worden de werken terug opgestart, weliswaar gefaseerd en als de 'social distance' gegarandeerd kan worden.

Hinder in kaart weergeven op een grotere kaart

Zeedijk Koksijde

Werken:

 • update 28/04/20 : Vanaf mei start dan de aannemer van de wegenbouw die instaat voor :
  • gieten van de boordstenen over de volledige lengte, Albertplein en Zavelplein inbegrepen
  • als laatste volgt het aanleggen van de betonklinkers 


 

Verkaveling Kerkwijk/Dorpplaats te Wulpen

De wegeniswerken herstarten rond half mei. Dit omvat vooral de aanleg van klinkerverharding en betonverharding voor straten en voetpaden. Aansluitend volgt nog het aanplanten van hagen en inzaaien van de groenzones. 

 

Herinrichting L. Hegerplein - Noordstraat - Zeelaan

 • Werken nog uit te voeren voor de zomer 2020 
  • aanleg groenzone gronden waar Woonhuis NieKo gelegen was 
  • plaatsen boomspiegels Hegerplein
  • planten bomen in boomspiegels Hegerplein
  • paaltjes Hegerplein
  • fietsbeugels en beveiligingenbeugels aan kruispunt
  • aanleg fietssuggestiestroken Zeelaan vanaf kruispunt en Noordstraat
  • kleuren mindervaliden parkeerplaatsen
  • voegen metselwerk groenpleintje hoek Hegerplein en Noordstraat (verlagen muren)
  • zwarte asfalt aan Tennis vervangen door rode asfalt (fietspad)
  • herstel en aanleg parking achter kazerne/Colruyt
  • beplanting onder de bomen, struiken en grassen
  • aanbrengen van de geluidsboxen op de openbare verlichtingspalen
  • beplanting voor de groenzones en aanpassen beplanting hoek Heger en Noordstraat

vorige nieuwsbrieven : 


Hierna vindt u enkele 3D beelden hoe het er zal uitzien na de werken.

 

De diavoorstelling van de infovergadering van 4 september 2018 vindt u hier terug:

Middelkerkestraat - Sint-Idesbaldusstraat - Albertplein

Aannemer is Seru uit Veurne. 

De werken lopen momenteel vertraging op. Update 28/04/20

 • Middelkerkestraat
  • momenteel is men bezig met de aanleg van de fundering van de rijweg. 
  • Daarna  volgt dan de aanleg van de fundering van de voetpaden en parkeerstroken.
  • Daarnaast zal men ook de greppel gieten.
  • Nadien volgt dan de aanleg van voetpaden en parkeerstroken.
 • Sint-Idesbaldusstraat
  • vanaf mei start men met de aanleg van de riolering.
  • Daarna start men dan met de aanleg van de fundering in de rijweg om vervolgens de fundering van de parkeerstroken en voetpaden aan te leggen. 
 • Albertplein
  • deze werken stellen we vermoedelijk, wegens de opgelopen vertraging, uit naar september 2020.

Heraanleg van de voetpaden op de Zeedijk Koksijde tussen het G.Grardplein en het Zavelplein.

Eerste coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen heeft plaatsgevonden.  Start van de uitvoering is vermoedelijk oktober 2020, onder voorbehoud.

Diverse 19 o.a. Tamarixstraat, Dwarsstraat, Resedaslaan, Zeemeeuwenstraat, Koninginnelaan, Leopoldine Lejeunestraat 

 • Tamarixstraat : aanleg zijstraat/Middenlaan
 • Dwarsstraat : aanleg riolen. Werken starten vanaf 4 mei 2020.
 • Resedaslaan : Heraanleg asfalt toplaag
 • Zeemeeuwenstraat : Aangrengen nieuwe L-profielen
 • Koinginnelaan : aanleg bushaltes tussen Koninklijke Baan en Majoor D'Hoogelaan. Werken starten vanaf 4 mei 2020
 • Leopoldine Lejeunestraat : heraanleg van de straat 
Koksijde bouwt openbaar verlichtingspark om naar LED's

Het gemeentebestuur van Koksijde besliste om haar integrale openbaar verlichtingspark tegen 2025 om te bouwen naar ultrazuinigie LEDverlichting. Om dat mogelijk te maken, tekende het een overeenkomst met netbedrijf Fluvius. Via de versnelde ombouw mikt Koksijde vooral op een forse daling van haar energieverbruik, -kosten en CO²-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden.

LEDombouw van Koksijde in cijfers

In Koksijde staan er momenteel 6264 verlichtingstoestellen opgesteld die samen, in 2019, 2.816.372 kilowattuur elektriciteit verbruikten, goed voor een CO²-uitstoot van 653.398 kg. Vandaag staan er reeds 534 LEDtoestellen in Koksijde. Om het volledige lichtpark om te bouwen tegen 2025 moeten we ongeveer 1.000 toestellen per jaar ombouwen. Dankzij die snelle LEDombouw dalen het energieverbruik en de CO²-uitstoot 12 tot 15 keer sneller van via het huidige ombouwprogramma. 

Minimale hinder voor buurtbewoners

Zoals altijd tracht Fluvius alle hinder voor bewoners en verkeer tot een minimum te beperken. Zo loopt de plaatsing van de nieuwe verlichtingsarmaturen gespreid in de tijd. Wie wil weten welke starten in 2020 voorzien worden van LED-verlichting kan op het verleddingsplan de stand van zaken volgen: waar is er reeds LED-verlichting aanwezig en waar voorzien we dit jaar LED-verlichting?

Aanleg persleiding pompstation Torrele (IWVA) en de Golf 

Vanaf 4 mei start een eerste fase van de werkzaamheden. Deze fase situeert zich in de Langeleedstraat tussen het munitiedepot en de Wulpenbrug.  In deze eerste fase breken we de straat op. De aansluiting met het landhoofd van de brug verplaatsen we ook. De nieuwe rijweg zal bestaan uit een betonverharding, die we nog voor de zomer plaatsen. Na de uitharding geven we dez rijweg terug vrij voor gebruik. Deze uithardingsperiode kan wel tot 4 weken duren.