U bent hier

Werken in uitvoering (onder voorbehoud van impact corona-crisis en weersomstandigheden))

Hinder in kaart weergeven op een grotere kaart

 

Verkaveling Kerkwijk/Dorpplaats te Wulpen

Er rest enkel nog het aanplanten van hagen en inzaaien van de groenzones.  Einde werken is voorzien begin december 2020.

 

Herinrichting L. Hegerplein - Noordstraat - Zeelaan

 • Werken nog uit te voeren in 2020 (voorzien uitvoering december)
  • aanleg groenzone gronden waar Woonhuis NieKo gelegen was 
  • planten bomen in boomspiegels Hegerplein
  • paaltjes Hegerplein
  • fietsbeugels en beveiligingenbeugels aan kruispunt
  • beplanting onder de bomen, struiken en grassen
  • beplanting voor de groenzones en aanpassen beplanting hoek Heger en Noordstraat

 

Middelkerkestraat - Sint-Idesbaldusstraat - Albertplein

Aannemer is Seru uit Veurne. 

Nog uit te voeren in 2020

 • Middelkerkestraat

  • nog toplaag op de rijweg 
 • Sint-Idesbaldusstraat

  • afgewerkt
  • enkel nog toplaag op de rijweg 
 • Albertplein

  • begin december start men met de aanleg van de voetpaden

Heraanleg van de voetpaden op de Zeedijk Koksijde tussen het G.Grardplein en het Zavelplein.

 • Fase 1;  een gedeelte van het voetpad is opgebroken. In dit deel zijn de nutsmaatschappijen ondertussen gestart met de aanleg van nieuwe leidingen. Aansluitend zullen ze overgaan tot het overkoppelen van de woningen op deze nieuwe leidingen. In deze fase streven we ernaar om tegen het Herfstverlof de fundering van de nieuwe voetpadverharding aan te leggen, zodat de toegankelijkheid tot de woningen verbetert.
 • Na de aanleg van leidingen in de Fase 1, start men met de opbraak van een volgende fase en herhaalt men telkens deze werkwijze. De werken evolueren van het Zavelplein richting G. Grardplein.

Diverse 19 o.a. Tamarixstraat, Dwarsstraat, Resedaslaan, Zeemeeuwenstraat, Koninginnelaan, Leopoldine Lejeunestraat 

 • Tamarixstraat : uitgevoerd
 • Dwarsstraat : uitgevoerd
 • Resedaslaan : Heraanleg asfalt toplaag, Fluvius moet hier eerst nog een hoogspanningscabine vernieuwen met inbegrip van aanpassingen en vernieuwen van enkele leidingen. 
 • Zeemeeuwenstraat : Aanbrengen van een keermuur - voorzien te starten voorjaar 2021.
 • Koninginnelaan : uitgevoerd
 • Leopoldine Lejeunestraat : heraanleg van de straat. Deze werken zijn gestart, de nutsmaatschappijen hebben hun werken uitgevoerd. De aannemer zal starten met de aanleg van de RWA riolering. Aansluitend brengt men dan de nieuwe verharding (straat) aan. 


grondplan_zeemeeuwenstraat (404.77 KB)

Koksijde bouwt openbaar verlichtingspark om naar LED's

Het gemeentebestuur van Koksijde besliste om haar integrale openbaar verlichtingspark tegen 2025 om te bouwen naar ultrazuinigie LEDverlichting. Om dat mogelijk te maken, tekende het een overeenkomst met netbedrijf Fluvius. Via de versnelde ombouw mikt Koksijde vooral op een forse daling van haar energieverbruik, -kosten en CO²-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden.

LEDombouw van Koksijde in cijfers

In Koksijde staan er momenteel 6264 verlichtingstoestellen opgesteld die samen, in 2019, 2.816.372 kilowattuur elektriciteit verbruikten, goed voor een CO²-uitstoot van 653.398 kg. Vandaag staan er reeds 534 LEDtoestellen in Koksijde. Om het volledige lichtpark om te bouwen tegen 2025 moeten we ongeveer 1.000 toestellen per jaar ombouwen. Dankzij die snelle LEDombouw dalen het energieverbruik en de CO²-uitstoot 12 tot 15 keer sneller van via het huidige ombouwprogramma. 

Minimale hinder voor buurtbewoners

Zoals altijd tracht Fluvius alle hinder voor bewoners en verkeer tot een minimum te beperken. Zo loopt de plaatsing van de nieuwe verlichtingsarmaturen gespreid in de tijd. Wie wil weten welke starten in 2020 voorzien worden van LED-verlichting kan op het verleddingsplan de stand van zaken volgen: waar is er reeds LED-verlichting aanwezig en waar voorzien we dit jaar LED-verlichting?

 

Heraanleg van de Hagedoornstraat en de Lusthuisjesstraat

De nutsmaatschappijen zijn momenteel volop in uitvoering met hun werken. Deze werken zouden tegen maart 2021 moeten afgerond zijn. Het overkoppelen van de woningen op de nieuwe nutsleiding neemt meer beslag in tijd dan we aanvankelijk dachten. 
Vanaf maart voorzien we te starten met de aanleg van de riolering.

Aanleg parking Ter Duinenlaan (politiehuis)

De aanleg van de verharding is afgerond. Er rest enkel nog het aanplanten van de groenvoorzieningen. Dit wordt nog uitgevoerd dit plantseizoen.

Spoorwerken in doortocht Oostduinkerke-Bad

De vervoersmaatschappij De Lijn heeft laten weten dat er dringend vernieuwing moet gebeuren van de sporen in de doortocht van Oostduinkerke-bad. Deze werken zullen plaatsvinden tussen de Barkenstraat en het Ijslandplein en zullen helaas de nodige hinder met zich meebrengen

- geen autoverkeer meer mogelijk in beide richtingen, voetgangers en fietsers zullen wel door kunnen (de zone van ontoegankelijkheid zal afhangen van de fasering – zie verder)
- dwarsen van de tramsporen zal niet mogelijk zijn
De tram zal gedurende de ganse periode wel blijven rijden. 

Intussen heeft de gemeente besloten om deze werken en hinder aan te grijpen om het openbaar domein op te frissen met nieuwe verharding, nieuwe openbare verlichting, nieuw straatmeubilair en openbaar groen. Het studiebureau is hiervoor recent aangesteld en maakt momenteel de nodige plannen en bestekken op.

De VVM De Lijn en hun betrokken aannemer proberen momenteel de puzzel zodanig te leggen, dat de uitvoeringstermijn zo kort mogelijk wordt gehouden. Van zodra wij over meer recente en definitieve informatie beschikken, zullen wij dit op de website meegeven. Wij kunnen u wel reeds meegeven dat de werken normaalgezien reeds starten op 4 januari 2021. Zodra we een duidelijkere planning doorkrijgen van VVM De Lijn plaatsen we dit op deze website. 

Daarnaast kan u zich ook inschrijven op de nieuwsbrief van de ‘spoorwerken doortocht Oostduinkerke-bad’, zodat u steeds de recente info in de mailbox ontvangt. Inschrijven kan op de pagina Wegenwerken