U bent hier

Werken in uitvoering (onder voorbehoud van impact corona-crisis en weersomstandigheden)

Hinder in kaart weergeven op een grotere kaart

Koninklijke Prinslaan

Na de Paasvakantie wordt de bestaande afsfaltlaag afgefreesd en de plantvakken verwijderd om alles te voorzien van een nieuwe asfaltlaag met gemarkeerde fietspaden. Deze werken zullen ongeveer 14 dagen duren. Doorgaand verkeer zal niet meer mogelijk zijn, omleiding volgt nog.

Pylyserlaan

Na de Paasvakantie zullen we de bocht tegenaan de Zeelaan aanpassen zodat we een veiligere fietssituatie creëren.
Vooropgestelde planning

 • 14/04 : aanpassen van privé domeinen bij onteigende percelen (samenkomst voor deze aangelanden op 31/03 tussen 9 uur en 10 uur ter plaatse)
 • 19/04 : opbreken en affrezen van de rijweg
 • 21/04 : verleggen van de nutsleidingen en verplaatsen van aansluitkastjes met overkoppelingen
 • 26/04 : aanleggen van de funderingen van de weg, fietspad en voetpad en gieten van de greppel en borduur. Aanleggen van de klinkers in het fietspad en voetpad, alsook het aanleggen van de veiligheidsstrook in kasseien.
 • 2/05 : asfalteren en belijning aanbrengen
 • 7/05 vermoedelijk einde werken (onder voorbehoud)

 

Middelkerkestraat - Sint-Idesbaldusstraat - Albertplein

Aannemer is Seru uit Veurne. 

Nog uit te voeren in maart 2021

 • Middelkerkestraat

  • nog toplaag op de rijweg en aanbrengen van belijning en beplanting 
 • Sint-Idesbaldusstraat

  • enkel nog toplaag op de rijweg en aanbrengen van belijning
 • Albertplein

  • enkel nog toplaag op de rijweg en aanbrengen van belijning

Heraanleg van de voetpaden op de Zeedijk Koksijde tussen het G.Grardplein en het Zavelplein.

 • Ondertussen zijn de nieuwe nutsleidingen aangelegd tot de Scheepjongensstraat. Het laatste deel tot aan de G. Grardplein is opgebroken. Ondertussen zal men verder de gebouwen overkoppelen op de nieuwe nutsleidingen, na het slopen van de oude. Dan volgt het aanleggen van het voetpad. 
 • Momenteel is het voetpad aangelegd tot Ster der Zee. Van Ster der Zee tot Sloepenlaan is de volgende fase van aanleg van voetpad.
 • De fase tot de Quinten Metsysstraat volgt vanaf begin maart.
 • Na de Paasvakantie is enkel nog het gedeelte tussen Klaprozenstraat en G. Grardplein aan te leggen.

Diverse 19 o.a. Tamarixstraat, Dwarsstraat, Zeemeeuwenstraat, Koninginnelaan, Leopoldine Lejeunestraat 

Nog uit te voeren :

 • Zeemeeuwenstraat: Aanbrengen van een keermuur - voorzien te starten begin maart  2021. 
 • Leopoldine Lejeunestraat: uitgevoerd. Gezien de slechte toestand van de Memlingweg na vervangen van de nutsleidingen zou men dit deeltje ook heraanleggen. Uitvoering gepland half maart 2021. 

Koksijde bouwt openbaar verlichtingspark om naar LED's

Het gemeentebestuur van Koksijde besliste om haar integrale openbaar verlichtingspark tegen 2025 om te bouwen naar ultrazuinigie LEDverlichting. Om dat mogelijk te maken, tekende het een overeenkomst met netbedrijf Fluvius. Via de versnelde ombouw mikt Koksijde vooral op een forse daling van haar energieverbruik, -kosten en CO²-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden.

LEDombouw van Koksijde in cijfers

In Koksijde staan er momenteel 6264 verlichtingstoestellen opgesteld die samen, in 2019, 2.816.372 kilowattuur elektriciteit verbruikten, goed voor een CO²-uitstoot van 653.398 kg. Vandaag staan er reeds 534 LEDtoestellen in Koksijde. Om het volledige lichtpark om te bouwen tegen 2025 moeten we ongeveer 1.000 toestellen per jaar ombouwen. Dankzij die snelle LEDombouw dalen het energieverbruik en de CO²-uitstoot 12 tot 15 keer sneller van via het huidige ombouwprogramma. 

Minimale hinder voor buurtbewoners

Zoals altijd tracht Fluvius alle hinder voor bewoners en verkeer tot een minimum te beperken. Zo loopt de plaatsing van de nieuwe verlichtingsarmaturen gespreid in de tijd. Wie wil weten welke starten in 2020 voorzien worden van LED-verlichting kan op het verleddingsplan de stand van zaken volgen: waar is er reeds LED-verlichting aanwezig en waar voorzien we dit jaar LED-verlichting?

 

Heraanleg van de Hagedoornstraat en de Lusthuisjesstraat

De nutsmaatschappijen zijn momenteel volop in uitvoering met hun werken. Deze werken zouden tegen half april 2021 moeten afgerond zijn, aansluitend starten we met de aanleg van de riolering.

 

Spoorwerken in doortocht Oostduinkerke-Bad

Tijdelijke tramhalte

Er komt een tijdelijke halte ter hoogte van het IJslandplein die de halte Oostduinkerke-Bad zal vervangen, met een beveiligde voetgangerszone en oversteekplaats. Voorzichtigheid is hier ook steeds geboden.  

De vervoersmaatschappij De Lijn heeft laten weten dat er dringend vernieuwing moet gebeuren van de sporen in de doortocht van Oostduinkerke-bad. Deze werken zullen plaatsvinden tussen de Barkenstraat en het Ijslandplein en zullen helaas de nodige hinder met zich meebrengen.

 • Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk.
 • Voetgangers en fietsers zullen wel doorgang hebben, afgeschermd van de zone van de werken met de werfafsluitingen
 • Leveranciers van de handelaars in deze zone dienen in samenspraak met de aannemer een laad- en loszone af te stemmen

Specifiek voor de voetgangers en tramgebruikers nog volgende bijkomende opmerkingen:

 • Het dwarsen van de sporen zal enkel kunnen gebeuren op door de aannemer aangegeven locaties 

Intussen heeft Lokaal Bestuur Koksijde besloten om ook de voetpaden te vernieuwen, hier en daar de inrichting te optimaliseren en nieuw straatmeubilair te voorzien en wordt in samenwerking met Fluvius en de Vlaamse Overheid nieuwe openbare verlichting geplaatst.  Het studiebureau is hiervoor recent aangesteld en maakt momenteel de nodige plannen en bestekken op.
De werken van De Lijn zullen afgerond worden tegen het begin van de zomervakantie (eind juni) Eerst zal gestart worden met het noordspoor tot ongeveer eind februari, vervolgens komt het zuidspoor aan bod. Na de paasvakantie wordt, indien nodig, het zuidspoor verder afgewerkt en wordt alles verder afgewerkt met ondermeer betonverharding tussen de sporen. Tijdens de Paasvakantie liggen de werken enkel 1 week stil.
De timing van de uitvoering van de werken van de gemeente en Fluvius wordt verder bekeken in functie van de werken De Lijn en toegankelijkheid van de handelszaken en aangelanden.

 

PARKEREN

De openbare parkings zoals op het IJslandplein en het Europaplein blijven tijdens de werken bereikbaar. Het IJslandplein is te bereiken (inrit) via het IJslandplein en afrijden via de Albert I laan, richting Koksijde. Het Europaplein is te bereiken via de N34 Albert I laan uit de richting van Nieuwpoort. Opgelet: om het Europaplein te verlaten wordt er een tijdelijke oversteek voorzien waardoor je kan wegrijden via de N34 Albert I laan richting Nieuwpoort. 

De ondergrondse garages die geen in-of oprit hebben langs de Albert I laan zijn ook bereikbaar. In de meeste gevallen zijn deze te bereiken via de Zeedijk. Opgelet: op de Zeedijk geldt een parkeerverbod, wel kan je er even staan om te laden en te lossen.
Inrit Zeedijk is via het IJslandplein, uitrit via het Europaplein (doorgang is voorzien).

Hieronder vindt u de link om een badge voor toegang tot de zeedijk aan te vragen als eigenaar/huurder van een garage toegankelijk via de zeedijk:

Aanvraag badge werken Zeedijk Oostduinkerke

Om de parkeerrotatie in Oostduinkerke-Bad te behouden werden volgende tijdelijke maatregelen ingevoerd:

 • Blauwe zone (parkeerschijf) in de Leopold II laan tussen de Jacquetlaan en de Albert I laan van maandag t.e.m. vrijdag. Opgelet: tijdens de gebruikelijke periodes is betalend parkeren van toepassing (tijdens het weekend, schoolvakanties, verlengde weekends en dagelijks van 1 juni t.e.m. 30 september)
 • Blauwe zone (parkeerschijf) van maandag t.e.m. zondag langs de zeedijk tussen het IJslandplein en het Europaplein
  Astridplein, Annastraat, T. Faberstraat, Barkenstraat
 • In de Wépionstraat zijn er 5 kortparkeerplaatsen voor 30 minuten. Hier dien je ook je parkeerschijf te leggen. 

OMLEIDINGEN

De Albert I Laan zal volledig afgesloten worden vanaf het Ijslandplein tot aan het Europaplein.

Grote omleiding

Deze is voorzien komende vanaf Nieuwpoort-bad via de Kinderlaan/watertoren/Nieuwpoortsteenweg Oostduinkerke-dorp/Koksijde-dorp/Robert Vandammestraat. Komende vanaf De Panne is dit omgekeerd.

UPDATE 02/02/2021
Naar aanleiding van de werken aan de tramsporen te Oostduinkerke-bad werden uit veiligheidsoverwegingen enkele wijzigingen doorgevoerd in de omleiding en de signalisatie die hiermee gepaard gaat.

Kleine omleiding:
Komende van Nieuwpoort is er een binnenomleiding via de Duinparklaan. Deze is beperkt tot "uitgezonderd plaatselijk verkeer en met een maximaal gewicht van 3,5 ton" in beide richtingen en met een snelheidsbeperking van 30km/u. +3,5 ton moet via de grote omleiding Oostduinkerke-dorp/Koksijde-dorp.

Naar aanleiding van de werken aan de tramsporen te Oostduinkerke - bad heeft het gemeentebestuur een evaluatie gemaakt van de omleiding die via de Egelantierlaan en de Gaupinlaan/Georgeslaan/Kluislaan verliep.
Als resultaat van deze evaluatie werd geopteerd om, in beide straten opnieuw tweerichtingsverkeer toe te laten.
Uit veiligheidsoverwegingen blijft het parkeerverbod en snelheidsbeperking van 30km/u behouden evenals het uitgezonderd plaatselijk verkeer voor voertuigen van meer dan 3,5 ton.

Wie er niet echt moet zijn neemt opnieuw de grote omleiding via Oostduinkerke Dorp.
Ook het zwaar verkeer +3,5 ton moet de grote omleiding via Oostduinkerke-dorp/Koksijde-dorp gebruiken.

Zeedijk
De Zeedijk is toegankelijk via het Ijslandplein via een versmalde doorgang en enkel bedoeld voor "Uitzonderlijk plaatselijk verkeer" en geldt er ook een snelheidsbeperking van 30km/u. Dit is dus geen omleidingsweg.

Het afrijden van de Zeedijk gaat via het Europaplein.
Net zoals gewoonlijk wordt de Zeedijk in het weekend en schoolvakanties afgesloten voor alle verkeer.
Voor wie enkel via de Zeedijk toegang heeft tot zijn garage, kan een badge aanvragen bij de gemeente via bovenstaande link bij onderdeel 'parkeren'
Het Ijslandplein verlaten kan wel richting Koksijde via een versmalde doorgang.
De Zandzeggelaan die tot nu toe als omleidingsweg naar de Zeedijk gebruikt kon worden, zal terug afgesloten worden zoals voorheen.

Fietsers
Fietsers die onze kustbaan willen volgen worden in beide richtingen omgeleid naar de Zeedijk via de F. Timmermanslaan en de Zandzeggelaan.


Dienstregeling De Lijn 

Buslijn 69 zal tijdens de werken in Oosduinkerke-Bad de omleiding volgen via de Nieuwpoortsteenweg. Volgende haltes zullen ze tijdens de werken dus niet bedienen:

 • Sunparks Kinderlaan
 • Louisweg
 • Spreeuwenberg
 • Groenendijk-Bad (de tramhalte bedient De Lijn hier wel)
 • Duinpark
 • Oostduinkerke-Bad (de tramhalte bedient De Lijn hier wel)
 • Halfwege
 • Witte Burg
 • Oostduinkerke-Dorp

Zie plan hieronder: 

Meer info is terug te vinden via de site van De Lijn: www.delijn.beNieuwsbrieven - bewonersbrieven

U kan zich ook inschrijven op de nieuwsbrief van de ‘spoorwerken doortocht Oostduinkerke-bad’, zodat u steeds de recente info in de mailbox ontvangt. Inschrijven kan op de pagina Wegenwerken

Nieuwsbrief n°1 - 2 december 2020
Nieuwsbrief n°2 - 7 december 2020
Nieuwsbrief n°3 - 18 december 2020
Nieuwsbrief n°4 - 24 december 2020
Nieuwsbrief n°5 - 21 januari 2021
Nieuwsbrief n°6 - 22 januari 2021

 

via de volgende link vindt u onze bewonersbrieven


Persberichten

Nieuwe verkeerssituatie door werken tram aan doortocht Oostduinkerke-Bad:
persbericht 05/01/2021
persbericht 08/01/2021
persbericht 11/01/2021
persbericht 13/01/2021

 

Duinbergenstraat e.a.

Heraanleg van deze straat met voetpaden en groenvoorzieningen, aan de kant van de even huisnummers is er een parkeerstrook. Op de hoeken met de Koninklijke Baan en de Pierre Sorellaan komt er een zithoekje.  
Momenteel zijn de nutsmaatschappijen volop bezig met de aanleg van de nieuwe nutsleidingen. Aansluitend volgt het overkoppelen van de woningen op het nieuwe net.
Vanaf half maart start dan het opbreken van het wegdek om de droogwaterafvoer riolen te vernieuwen en de regenwaterafvoer riolen aan te leggen. Vanaf dan is er geen toegang meer tot de garages. 

Pierre Sorrellaan

Tussen de Duinbergenstraat en het Bad Schallerbachplein wordt de parkeerstrook aan de kant van de oneven huisnummers opgeheven ten voordele van de aanleg van een comfortabel voetpad met de nodige groenvoorzieningen. Timing volgt nog.

Mariastraat

Langs de kant van de oneven huisnummers leggen we een voetpad aan. De werken starten begin maart 2021 met het opbreken van het voetpad kant Zeelaan. Voor de garages zal er steenslag gelegd worden, zodat de toegang verzekerd blijft. Aansluitend starten de nutsmaatschappijen met de aanleg van nieuwe nutsleidingen en daarna het overkoppelen van de woningen op het nieuwe net. Vanaf half maart kunnen we dan het nieuw voetpad aanleggen. 

De raming bedraagt 750.390,55 euro incl. btw. (voor deze 3 projecten)

Diverse Oostduinkerke

 • Renovatie Polderstraat 

Deze werken zijn gestart op 22 februari en einde werken is voorzien tegen het Paasverlof. Deze werken omhelzen het vervangen van gietijzeren slikkers en het aanbrengen van een nieuwe toplaag. De zone van de werken bevindt zich tussen de Schoolstraat en de Weldadigheidsstraat. Dit is dan ook de tweede en laatste fase van de werken in de Polderstraat. Alle straatkolken zijn dan vernieuwd.
De Oscar Jesperstraat en Ter Weide zijn nog bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Deze aangelanden zullen tijdig verwittigd worden wanneer dit niet meer het geval zal zijn, vb voor de asfalteringswerken.

 • Aanleg fiets-en wandelpad in de Dorpsstraat

Tijdens de 2e week van het Paasverlof zal men de ingreep aan het fietspad t.h.v. de gemeenteschool van Oostduinkerke uitvoeren. Ervoor of erna, afhankelijk van de weersomstandigheden en de toestand van het terrein, zullen we het nieuwe verbindingspad aanleggen.

 • Vernieuwen persleiding Witte Burg

Deze werkzaamheden staan nog niet concreet ingepland. Maar het is wel de bedoeling dat we de zaken kunnen afronden voor de zomervakantie.

 • Herstel Vrijheidsstraat

Deze kleine plaatselijke herstelling nemen we mee met de werken in de Polderstraat. De voorbereidende werken zouden starten, kort voor men de nieuwe toplaag zal aanleggen in de Polderstraat en samen terug vrijgegeven worden.