U bent hier

Werfcoördinator

Hou je van een technische job waarbij er afwisseling is tussen administratief werk en werfopvolging? Sta je stevig in je schoenen om aannemers de juiste weg te wijzen? Wil jij met jouw glimlach het aanspreekpunt zijn van de burger?

De dienst technisch bureau staat in voor het onderhoud en beheer van het openbaar domein en het gemeentelijk patrimonium (gebouwen,…). Als dienst initiëren we in nauw overleg met het beleid nieuwe projecten en volgen deze op van ontwerp tot en met de uitvoering ervan. Nadien volgen we eveneens het onderhoud op in samenwerking met de uitvoerende diensten en/of externen.

De dienst technisch bureau organiseert de meeste overheidsopdrachten in opdracht van Lokaal Bestuur Koksijde in samenwerking met de betrokken diensten.

Om onze opdracht degelijk en professioneel te kunnen uitvoeren zijn uiteenlopende expertises aanwezig binnen ons team, zoals mobiliteitsexpert, landmeter, tekenaar  en GIS-cel, die ook ondersteunend kunnen ingezet worden in andere beleidsdomeinen.

De dienst technisch bureau is tevens hét aanspreekpunt voor de burger voor allerhande zaken; alles rond beheer en onderhoud van het patrimonium en openbaar domein, materiaalaanvragen voor feestelijkheden, verhuizen, rioolaansluitingen, wegenwerken… .

Doel van de functie

De werfcoördinator slaat enerzijds de brug tussen het bestuur en het studiebureau of de aannemer en anderzijds tussen de burger en het bestuur.

Hij adviseert met zijn technische ervaring het bestuur, hij werkt mee aan de ontwerpen zodat deze volgens de visie van het bestuur ontworpen worden. Hij doet nazicht op de aangestelde aannemer zodat de werken technische correct en veilig uitgevoerd worden. Dit rekening houdend met de vooropgestelde planning en het budget.

De werfcoördinator is het aanspreekpunt van de burger. Met de glimlach houdt hij toezicht op het terrein en zorgt dat er communicatie naar de burger is. Hij maakt moeilijkheden bij wegeniswerken bespreekbaar met de burger en zorgt voor een oplossing waar zowel burger als aannemer zich in kunnen vinden.

Aanbod

Voltijds (38/38) ● contractuele tewerkstelling met contract voor onbepaalde duur ● salarisschaal B1- B3 (min. bruto beginwedde: € 2.509,94 bruto per maand) ● extralegale voordelen ● relevante beroepservaring kan in aanmerking genomen worden voor toekenning van geldelijke anciënniteit ● anciënniteit openbare sector wordt volledig toegekend  ● wervingsreserve voor 1 jaar 

Je kan je tot en met woensdag 13 oktober 2021 kandidaat stellen.

Neem de infobrochure door voor meer informatie over de functiebeschrijving, selectieprocedure, arbeidsvoorwaarden...

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met de dienst Personeel & HR via sollicitaties [at] koksijde.be

 

Contactpersonen

Lotte Ramman

HR Business Partner

Mail: sollicitaties [at] koksijde.be
Tel. 058 53 34 29