U bent hier

Welzijnswijzer regio Koksijde-Veurne

Zit je met een dip waar je zelf niet uit komt?
Een moeilijke periode in je leven?
Dan kunnen deze contacten je helpen.

Je kan de infowijzer ook downloaden:

Telefonische en online

Awel.be

Lijn voor kinderen en jongeren in nood
 102
 www.awel.be

Gezondheid

 www.gezondheid.be

Holebifoon

 0800 995 3 3
 www.holebifoon.be

Partnergeweld en kindermishandeling

 1712
 www.1712.be

Teleblok

 0800 13 14 4
 www.teleblok.be
(examenperiode januari en juni tussen 18 en 23 uur)

Tele-onthaal

 106
 www.tele-onthaal.be

Zelfhulpgroepen

 www.zelfhulp.be

Zelfmoordlijn

 1813
 www.zelfmoord1813.be

Acute hulp

az West - Algemeen Ziekenhuis Veurne

 058 33 31 11
 www.azwest.be

Huisartsen met wachtdienst

 070 24 65 55   1733
 www.hijw.be
Overzicht huisartsen

Ambulante hulpverlening

CAW - Centrum Algemeen Welzijnswerk

 058 28 00 21
 www.caw.be

CGG Largo - Centrum Geestelijke Gezondheid Largo

 058 31 23 47
 www.cgglargo.be

Psychologen en orthopedagogen aan een verlaagd tarief

 www.elpen.be

JAC - Jongeren Advies Centrum

 058 28 00 21
 www.jac.be

Therapie

 www.vindeentherapeut.be

Ouders Steunen In Opvoeden (OSIO)

 www.votjeugdhulp.be/contactformulier-pedagogisch-adviesgesprek

Psychiatrische opname

PAAZ | Afdeling psychiatrie az West Veurne

 058 33 32 57

Verslaving

AA - Anonieme Alcoholisten

 03 239 14 15
 www.aavlaanderen.org

De druglijn

 078 15 10 20
 www.druglijn.be

Gokhulp

 0800 35 777
 www.gokhulp.be

De Sleutel – Antenne Veurne

 058 33 56 11
 www.desleutel.be

Denk ook aan

Ambulance

 112

Vrij CLB - Centrum voor Leerlingenbegeleiding

 058 31 16 14
 www.vclb-west.be

Centra voor Leerlingenbegeleiding van het GO!

 058 31 10 75
 www.clbwesthoek.be

Gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding

 0491 356 289
 nazelfdoding.koksijde [at] werkgroepverder.be
 www.werkgroepverder.be

Politie

 101
 www.politie.be

Sociaal huis

 058 53 43 10
 www.sociaalhuiskoksijde.be

Hulp bij vereenzaming

 058 53 43 19 (Katrien Debruyne, projectcoördinator Samen Zorgen)

Boeren op een kruispunt

 0800 991 38
 www.boerenopeenkruispunt.be

Dyzo (zelfstandigen in moeilijkheden)

 0800 111 06
 www.dyzo.be