U bent hier

Wegenwerken - info voor handelaars

Hinderpremie en sluitingspremie n.a.v. openbare werken

Als je onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot je vestiging ernstig bemoeilijken, kan je onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag dat je krijgt om je te helpen de nodige maatregelen te treffen en als aanmoediging om te blijven ondernemen.

Als je door die openbare werken je vestiging tijdelijk moet sluiten, kan je een bijkomende sluitingspremie krijgen.

Voor meer info: www.vlaanderen.be/hinderpremie