U bent hier

VVV - Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

De gemeentelijke dienst van Toerisme is samengesteld uit gemeenteambtenaren. Schepen van Toerisme is Dorine Geersens. De gemeentelijke vzw VVV, Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een directiecomité dat regelmatig vergadert o.l.v. voorzitter Charlotte Castelein.

De vereniging is samengesteld uit leden en niet-stem-gerechtigde ereleden. Alleen de leden hebben stemrecht op de algemene vergadering, dit zijn de gemeenteraadsleden van de gemeente Koksijde, voor de duur van de legislatuur. Voorzitter van de VVV is Charlotte Castelein.

Algemene vergadering

Bestaat uit alle gemeenteraadsleden. De Algemene vergadering wordt 1 keer per jaar gehouden.

Raad van Bestuur

Raad van Beheer bestaat uit 12 gemeenteraadsleden.
Zij worden samengesteld voor de duur van de legislatuur van de gemeenteraad.
De Raad van Bestuur kiest een secretaris en een penningmeester zonder stemrecht.
De Raad van Bestuur komt samen telkens het nodig blijkt en dit minstens viermaal per jaar.
De Raad van Bestuur beheert de inkomsten van de vereniging en dient de globale begroting in bij het schepencollege en penningmeester tegen 1 oktober van ieder jaar.

Directiecomité

Het directiecomité is samengesteld uit de voorzitter, ondervoorzitters, diensthoofd toerisme, secretaris en penningmeester van de VVV en komt regelmatig samen.