U bent hier

Vragen over je energiefactuur?

Energieleverancier factureert

Jouw factuur wordt verstuurd door jouw energieleverancier, niet door de netbeheerder. Wil je meer uitleg over je elektriciteits- en/of aardgasfactuur en de (net-)tarieven en heffingen? Contacteer dan de klantendienst van jouw energieleverancier. Je vindt de contactgegevens op de factuur. Bij klachten neem je het best schriftelijk contact op.

Meterstand elektriciteit- of gasmeter

De aanrekening van jouw energieverbruik gebeurt op basis van meterstanden. Die meterstanden lees je af op uw elektriciteits- en gasmeter. Het is de netbeheerder die de meterstanden verzamelt. Hij bezorgt de meterstanden aan jouw energieleverancier, die ze gebruikt om jouw jaarlijkse verbruiksfactuur of slotfactuur op te maken.

Een slotfactuur is gebaseerd op een meteropname die je zelf doet en wordt opgemaakt door jouw leverancier naar aanleiding van een verhuis of bij het veranderen van leverancier. Deze factuur regelt de betaling van het energieverbruik voor jouw vorige woning of het verbruik bij jouw vorige energieleverancier.

Voorschotfacturen of tussentijdse facturen

Een voorschotfactuur is een schatting die meestal gebaseerd is op de meterstanden van het voorgaande jaar of op jouw verbruikshistoriek van de afgelopen 3 jaar. Je betaalt jouw voorschot maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks. Je kunt met jouw leverancier afspreken om de hoeveel tijd je een voorschotfactuur wilt ontvangen.

Je kunt het voorschotbedrag laten aanpassen door uw leverancier als daar goede redenen voor zijn, bijvoorbeeld:

  • je bewoont uw woning tijdelijk niet
  • je hebt extra toestellen gekocht waardoor u meer verbruikt
  • je hebt zonnepanelen geplaatst
  • er wonen meer of minder personen in huis
  • ...

Jaarlijkse verbruiksfactuur

Eén keer per jaar krijg je de afrekening van jouw jaarverbruik. Is jouw verbruik hoger dan wat je tussentijds al betaalde? Dan moet je bijbetalen. Is het minder? Dan krijg je teruggestort wat je te veel betaalde.

Sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijs. Die wordt de 'sociale maximumprijs' of het 'sociaal tarief' genoemd.