U bent hier

Voorlopig rijbewijs vervallen?

Als je al een voorlopig rijbewijs model 3 gehad hebt en het is vervallen, dan kan je dit niet verlengen. Wil je een voorlopig rijbewijs model 3 van dezelfde categorie aanvragen, dan kan dit op voorwaarde dat er minimum 3 jaar verstreken zijn na de geldigheidsdatum van het vorig voorlopig rijbewijs.

Heb je een voorlopig rijbewijs gehad voor categorie B model 18 of model 36? Dan kan ook dit voorlopig rijbewijs niet verlengd of omgewisseld worden naar het andere model.

Wens je toch een praktisch examen van categorie B af te leggen? Dan kan je bij de dienst Burgerzaken een stage-attest afgeleverd worden waaruit blijkt dat je in het bezit was van een voorlopig rijbewijs en moet je minstens 6 uur praktische rijles volgen bij een erkende rijschool.

Met dit stage-attest in handen heb je 2 mogelijkheden:

  1. Je legt het praktisch examen af met een instructeur van een erkende rijschool
  2. Je vraagt een voorlopig rijbewijs model 12 aan. Met dit voorlopig rijbewijs kan je om gedurende 12 maanden oefenen met een begeleider(s) die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.