U bent hier

Voorlopig rijbewijs model 36 (met begeleider - cat. B - auto)

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Met dit voorlopig rijbewijs moet je met een begeleider je scholing voltooien om een rijbewijs voor een auto (categorie B) te behalen. Je kan je laten begeleiden door een persoon naar keuze.

De verplichte begeleider moet minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs met een geldige categorie B bezitten. Bovendien mag deze persoon de laatste 3 jaar niet vervallen zijn geweest van het recht tot sturen en moet hij voldaan hebben aan eventuele herstelexamens. De gegevens van de begeleider moet je vermelden op het aanvraagformulier en de begeleider moet dit formulier ook ondertekenen. Je moet minstens één begeleider kiezen en maximaal twee.

Met dit voorlopig rijbewijs mag je niet rijden van 22u tot 6u op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en wettelijke feestdagen. 

Ten vroegste 3 maanden na afgiftedatum van je voorlopig rijbewijs kan je je praktijkexamen afleggen. Het voorlopig rijbewijs model 36 is 36 maand geldig.

Dit voorlopig rijbewijs kan je niet vernieuwen of verlengen. Je kan wel je voorlopig rijbewijs model 36 omwisselen naar een voorlopig rijbewijs model 18 (met begeleider).

Voorwaarden

  • Je moet minimum 17 jaar oud zijn.
  • Niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor het theoretisch examen.

Procedure

Je vraagt het voorlopig rijbewijs aan bij de dienst Burgerzaken in de gemeente waar je bent ingeschreven. Na 5 werkdagen kan het rijbewijs afgehaald worden.

Online aanvraag

Voorlopige rijbewijzen model 36 kunnen ook online aangevraagd worden.

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 36 maanden aan te vragen?

  • Om een voorlopig rijbewijs M36 aan te vragen moet(en) de begeleider(s) zich eerst registreren bij de applicatie Beldrive. Dit gebeurt via hun eID of via itsme.  In de applicatie zullen zij moeten aangeven voor wie zij begeleider willen zijn en hebben zij dus jouw naam, voornaam en rijksregisternummer nodig (zoals vermeld op je identiteitskaart).
  • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld;

Zodra de registratie van de begeleider(s) is voltooid kan je jezelf bij de applicatie Beldrive aanmelden. Volg dan de instructies om online je voorlopig rijbewijs M36 aan te vragen.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Eventueel een recente pasfoto indien je een andere foto wenst dan deze op je identiteitskaart.
  • Het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum met datumstempel van het geslaagde theoretisch examen dat niet ouder is dan 3 jaar. De gegevens van de begeleider(s) moet je vermelden op het aanvraagformulier en de begeleider moet dit formulier ook ondertekenen.

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost € 25.

Uitzonderingen

Indien je in bezit bent van een vervallen voorlopig rijbewijs of een voorlopig rijbewijs waarvan de geldigheidsduur binnenkort vervalt van de categorie B, hou er rekening mee dat je pas een nieuw voorlopig rijbewijs B kan bekomen drie jaar na het verstrijken van je huidig voorlopig rijbewijs B indien de geldigheidsduur is verstreken.

Dit betekent dat na het vervallen van je voorlopig rijbewijs je twee mogelijkheden hebt:

  • ofwel 6 uren praktijklessen volgen (na de vervaldag van het voorlopig rijbewijs), slagen voor een nieuw theoretisch examen en praktijkexamen afleggen met de rijschool.
  • ofwel 3 jaar wachten en een nieuw voorlopig rijbewijs vragen, nadat je slaagt voor een theoretisch examen.