U bent hier

Voorlopig rijbewijs model 3

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Het voorlopig rijbewijs model 3 ontvang je om je scholing te voltooien van alle categorieën met uitzondering van categorie AM, B en G.

Je kan dit voorlopig rijbewijs ook aanvragen voor de categorie BE en in het geval van weglating van de code 78 « automatisch» van de categorieën B en BE.

Voorwaarden

 • Je moet minimum 17 jaar oud zijn.
 • Niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor het theoretisch examen.

Procedure

Je vraagt het voorlopig rijbewijs aan bij de dienst Burgerzaken in de gemeente waar je bent ingeschreven. Na 5 werkdagen kan het rijbewijs afgehaald worden.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Eventueel een recente pasfoto indien je een andere foto wenst dan deze op je identiteitskaart. In bepaalde gevallen het aanvraagformulier, afgeleverd door het examencentrum met datumstempel van het geslaagde theoretisch examen dat niet ouder is dan 3 jaar.
 • Enkel voor categorieën van groep 2 (C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D en DE) een medisch rijgeschiktheidsattest groep 2.
 • Enkel voor categorieën van groep 1 ( A1, A2, A, B en BE) een medisch rijgeschiktheidsattest groep 1 in het geval :
  • De kandidaat over ontoereikende rijvaardigheden beschikt op lichamelijk, geestelijk of visueel vlak, om de verklaringen vermeld op de achterkant van de aanvraag om een voorlopig rijbewijs te kunnen ondertekenen.
  • Er zich een wijziging heeft voorgedaan in deze vaardigheden.
 • Eventueel een getuigschrift van onderricht of van bekwaamheid uitgereikt door een rijschool.
 • Het Belgisch rijbewijs wanneer er vooraf vereiste categorieën zijn.

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost € 25.