U bent hier

Voorlopig rijbewijs model 18 (zonder begeleider - cat. B - auto)

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Met een voorlopig rijbewijs model 18 kan je zonder begeleider je scholing voltooien om een rijbewijs voor een auto (categorie B) te behalen. Je mag je laten begeleiden mits deze persoon een rijbewijs met categorie B bezit en minstens 24 jaar is. Met dit voorlopig rijbewijs mag je niet rijden van 22u tot 6u op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van feestdagen en feestdagen. 

Ten vroegste 3 maanden na afgiftedatum van je voorlopig rijbewijs kan je je praktijkexamen afleggen. Het voorlopig rijbewijs model 18 is 18 maand geldig.

Dit voorlopig rijbewijs kan je niet vernieuwen of verlengen. Je kan wel je voorlopig rijbewijs model 18 omwisselen voor een voorlopig rijbewijs model 36 (met begeleider).

Voorwaarden

 • Je moet minimum 18 jaar oud zijn.
 • Niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor het theoretisch examen.
 • Minstens 20u praktische lessen in een erkende rijschool gevolgd hebben en hiervoor een bekwaamheidsattest van de rijschool ontvangen hebben.

Procedure

Je vraagt het voorlopig rijbewijs aan bij de dienst Burgerzaken in de gemeente waar je bent ingeschreven. Na 5 werkdagen kan het rijbewijs afgehaald worden.

Online aanvraag

Voorlopige rijbewijzen model 18 kunnen ook online aangevraagd worden.

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 18 maanden aan te vragen?

 • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld;
 • Het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur) in Vlaanderen of Brussel, of in Wallonië door het examencentrum. Best neem je een foto of scan je dit bekwaamheidsattest voordat je de applicatie start.

Meld je aan bij de applicatie BelDrive en volg dan de instructies om online je voorlopig rijbewijs M18 aan te vragen.

Best neem je een foto of scan je deze documenten voordat je de applicatie start.

Wat meebrengen

Bij een aanvraag aan het loket breng je volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Eventueel een recente pasfoto indien je een andere foto wenst dan deze op je identiteitskaart.
 • Het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum met datumstempel van het geslaagde theoretisch examen dat niet ouder is dan 3 jaar
 • Het bekwaamheidsattest, afgeleverd door een erkende rijschool

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost € 25.

Uitzonderingen

Indien je in bezit bent van een vervallen voorlopig rijbewijs of een voorlopig rijbewijs waarvan de geldigheidsduur binnenkort vervalt van de categorie B, hou er rekening mee dat je pas een nieuw voorlopig rijbewijs B kan bekomen drie jaar na het verstrijken van je huidig voorlopig rijbewijs B indien de geldigheidsduur is verstreken.

Dit betekent dat na het vervallen van je voorlopig rijbewijs je twee mogelijkheden hebt:

 • ofwel 6 uren praktijklessen volgen (na de vervaldag van het voorlopig rijbewijs), slagen voor een nieuw theoretisch examen en praktijkexamen afleggen met de rijschool.
 • ofwel 3 jaar wachten en een nieuw voorlopig rijbewijs vragen, nadat je slaagt voor een theoretisch examen.