U bent hier

Voorlopig rijbewijs model 12 (met begeleider - cat. B - auto)

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Met dit voorlopig rijbewijs moet je met een begeleider je scholing voltooien om een rijbewijs voor een auto (categorie B) te behalen. Je kan je laten begeleiden door een persoon naar keuze.

De verplichte begeleider moet minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs met een geldige categorie B bezitten. Bovendien mag deze persoon de laatste 3 jaar niet vervallen zijn geweest van het recht tot sturen en moet hij voldaan hebben aan eventuele herstelexamens. De gegevens van de begeleider moet je vermelden op het aanvraagformulier en de begeleider moet dit formulier ook ondertekenen. Je moet minstens één begeleider kiezen en maximaal twee.

Met dit voorlopig rijbewijs mag je niet rijden van 22u tot 6u op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en wettelijke feestdagen. 

Dit voorlopig rijbewijs kan je niet vernieuwen of verlengen. Het voorlopig rijbewijs model 12 is 12 maanden geldig.

Voorwaarden

 • Je moet minimum 18 jaar oud zijn.
 • Niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor het theoretisch examen.
 • Je kan het aanvragen binnen de 3 jaar na het verstrijken van de geldigheidsdatum van uw voorlopig rijbewijs M18 of M36
 • Je bent verplicht om 6u praktisch onderricht bij een rijschool te volgen. Deze lessen moeten gevolgd zijn nadat de geldigheid van je vorig voorlopig rijbewijs (M36 of M18) verlopen was. Rijschoollessen zijn 3 jaar geldig.

Procedure

Je vraagt het voorlopig rijbewijs aan bij de dienst Burgerzaken in de gemeente waar je bent ingeschreven. Na 5 werkdagen kan het rijbewijs afgehaald worden.

Online aanvraag

Voorlopige rijbewijzen model 12 kunnen ook online aangevraagd worden.

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 12 maanden aan te vragen?

 • Om een voorlopig rijbewijs M12 aan te vragen moet(en) de begeleider(s) zich eerst registreren bij de applicatie Beldrive. Dit gebeurt via hun eID of via itsme.  In de applicatie zullen zij moeten aangeven voor wie zij begeleider willen zijn en hebben zij dus jouw naam, voornaam en rijksregisternummer nodig (zoals vermeld op je identiteitskaart).
 • Jouw theoretisch examen is nog geldig (3 jaar)
 • Het rijschoolattest afgegeven door een erkende rijschool van 6 uur. De datum van de eerst gevolgde les moet vallen nadat de geldigheid van jouw vorig voorlopig rijbewijs M36 of M18 was verstreken. Best neem je een foto of scan je dit rijschoolattest voordat je de applicatie start.

Zodra de registratie van de begeleider(s) is voltooid kan je jezelf bij bij de applicatie Beldrive aanmelden. Volg dan de instructies om online je voorlopig rijbewijs M12 aan te vragen

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Eventueel een recente pasfoto indien je een andere foto wenst dan deze op je identiteitskaart.
 • Het aanvraagformulier met de gegevens en handtekening van de begeleider(s)  die je hierop moet vermelden
 • Attest 6u praktisch onderricht bij een rijschool

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost € 25.