U bent hier

Voorlopig identiteitsdocument

In uitzonderlijke gevallen bestaat de mogelijkheid om een voorlopig identiteitsbewijs te verkrijgen bij de centrale diensten van de AD Instellingen en Bevolking in Brussel (FOD Binnenlandse Zaken) bij een zeer dringend vertrek naar het buitenland.

Voorwaarden

Dit voorlopig identiteitsbewijs kan je enkel aanvragen in geval van verlies of diefstal van de identiteitskaart op de vooravond van een vertrek naar het buitenland.

Het verloren of gestolen identiteitsdocument moet nog geldig zijn voor een periode van minstens 1 maand. En zelfs met de spoedprocedures kan aan de burger tijdig geen identiteits- of reisdocument worden afgeleverd.

De reisdocumenten dienen voorgelegd te worden aan zowel de dienst Burgerzaken als aan het loket van de centrale diensten van de AD Instellingen en Bevolking in Brussel.

Procedure

Vooraf moet je een nieuwe elektronische identiteitskaart aanvragen op de dienst Burgerzaken. Op hetzelfde ogenblik doe je een aanvraag voor dit voorlopig identiteitsdocument. De dienst Burgerzaken geeft je hiervoor een aanvraagformulier mee voor een voorlopige identiteitsdocument en legt eveneens telefonisch een afspraak vast bij de bevoegde dienst.

Na afloop van je reis moet je het voorlopig identiteitsdocument terug aan de dienst Burgerzaken te bezorgen.

Opgelet

Deze voorlopige identiteitsdocumenten kennen immers enkele nadelen:

  • Het voorlopige identiteitsdocument biedt niet dezelfde veiligheidsgaranties als een definitieve elektronische identiteitskaart ;
  • Buiten de Europese Unie wordt het voorlopige identiteitsdocument niet algemeen erkend als identiteitsdocument. Bovendien kunnen derde landen die dergelijke documenten erkennen, op elk ogenblik en éénzijdig beslissen om ze niet meer te erkennen ;
  • Bepaalde luchtvaartmaatschappijen weigeren het voorlopige identiteitsdocument, ook al wordt het aanvaard in het land waarheen de burger zich wenst te begeven.

Wat meebrengen bij het Rijksregister

  • Een geldig attest van verlies of diefstal waarop een recente pasfoto staat (bijlage 12).
  • Een aanvraag voor een voorlopige identiteitskaart.
  • Een recente pasfoto.
  • De reisdocumenten

Bedrag

De voorlopige identiteitskaart is gratis.

Meer info

Verdere inlichtingen en voorwaarden tot bekomen van dit voorlopig document kan je verkrijgen op de dienst Burgerzaken.

Deze voorlopige identiteitskaart is niet geldig in alle landen. Op de website van binnenlandse zaken kan je een overzicht vinden in welke landen deze identiteitskaart geldig is.

De centrale diensten van de AD Instellingen en Bevolking in Brussel (FOD Binnenlandse Zaken) kan je bereiken op volgende coördinaten:

Koloniënstraat 1
1000 Brussel

Tel. 02 518 21 39

Openingsuren: elke werkdag van maandag tot vrijdag van 9u-12u en 14-16u