U bent hier

Volmacht geven voor verkiezing

Indien je afwezig bent op de dag van de verkiezingen dan kan je zich laten verontschuldigen of een volmacht geven.

Bij de dienst Burgerzaken of onderaan deze pagina kan je terecht voor een meertalig modelformulier dat je in het buitenland kunt laten valideren om je aanwezigheid op de verkiezingsdag te laten bevestigen. Het gevalideerde formulier bezorg je achteraf aan de dienst Burgerzaken.

Om te stemmen bij volmacht heb je een volmachtformulier nodig. Dit volmachtformulier kan je afhalen op de dienst Burgerzaken, afdrukken via de website van de overheid die de verkiezingen organiseert of onderaan deze pagina. Let op, er bestaan twee verschillende volmachtformulieren. Een volmachtformulier voor Belgische kiezers en een volmachtformulier voor Europese kiezers.
Met het volmachtformulier wijs je een andere kiezer aan om in je plaats te stemmen. De persoon die in je plaats stemt, geeft dit formulier af aan de voorzitter van het stembureau waar je moet stemmen samen met een attest dat bewijst dat je niet zelf kunt stemmen. Iedere kiezer kan slechts één volmacht geven.

De persoon die de volmacht krijgt moet volgende documenten meebrengen naar het stembureau:

 • Het volmachtformulier.
 • De identiteitskaart van de kiezer die de volmacht krijgt.
 • De oproepingsbrief van de kiezer die de volmacht krijgt.
 • De oproepingsbrief van de kiezer die de volmacht geeft.
 • Het nodige attest.

Een Belgische kiezer kan een volmacht geven aan een Belgische kiezer. Een niet-Belgische kiezer kan een volmacht geven aan een Belgische kiezer of een niet-Belgische kiezer.

Redenen voor het verlenen van een volmacht

 • Je bent door ziekte of handicap niet in staat om zelf te gaan stemmen: voeg een medisch attest bij deze volmacht. 
 • Je verblijft om beroeps- of dienstredenen in het buitenland: voeg een attest van je werkgever of de overheid bij deze volmacht.
 • Je maakt deel uit van het gezin van iemand die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijft: voeg een attest van de werkgever of de overheid bij deze volmacht
 • Je verblijft in België maar moet werken op de dag van de verkiezingen: voeg een attest van je werkgever of de overheid bij deze volmacht
 • Jij of een gezinslid met wie je samenwoont, oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger: voeg een attest van de inschrijving in het bevolkingsregister afgegeven door de burgemeester van je woonplaats bij deze volmacht
 • Je verblijft in een strafinrichting als gevolg van een strafrechtelijke uitspraak: voeg een attest van de directie van de strafinrichting bij deze volmacht
 • Je geloofsovertuiging staat je niet toe te gaan stemmen: voeg een attest van de religieuze overheid bij deze volmacht
 • Je bent student en je kan om studieredenen niet gaan stemmen: voeg een attest van de directie van jouw onderwijsinstelling bij deze volmacht
 • Je verblijft om privé-redenen tijdelijk in het buitenland: voeg het attest van tijdelijk verblijf in het buitenland afgegeven door de burgemeester van je woonplaats bij deze volmacht

Opgelet! Enkel ingeval je om privé-redenen tijdelijk in het buitenland verblijft moet het attest van tijdelijk verblijf in het buitenland door de burgemeester van je woonplaats ondertekend worden. Dit kan je laten doen op de dienst Burgerzaken. Voor alle andere bovenvermelde redenen hoeft dit niet.

De formulieren en attesten kan je ook rechtstreeks via de website verkiezingen.fgov.be downloaden.