U bent hier

Vlaamse aanpassingspremie

Word je geconfronteerd met de fysieke ongemakken van het ouder worden en voer je daarom aanpassingswerkzaamheden uit aan de woning (bv traplift, aanpassing badkamer, elektrische rolluiken,….), dan kan je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een aanpassingspremie.

De aanpassingspremie is er voor jou als

 1. je zelf of iemand van jouw gezin 65 jaar of ouder is
 2. je de woning toegankelijk maakt voor die oudere bewoner
 3. de oudere (en diens eventuele partner) een inkomen hebben van hoogstens 29600 euro (+ 1540 euro per persoon ten laste)

Welke werken komen in aanmerking voor de aanpassingspremie?

Binnen de aanpassingspremie zijn er 2 onderdelen: een aanpassingspremie voor technische installaties en hulpmiddelen, en een aanpassingspremie voor verbouwingen die de woning beter toegankelijk maken: 

Technische installaties en hulpmiddelen

 • het installeren van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan een bejaarde. Een tweede badkamer kan alleen een premie krijgen als ze op een andere woonverdieping ligt dan de eerste;
 • het plaatsen van een aangepast toilet en/of een tweede toilet op een andere woonverdieping;
 • het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift;
 • het installeren van vaste, in de woning verankerde elektro-mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen;
 • het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire ruimten;
 • het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.

Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken

 • het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken, een verbrede toegangsdeur (al dan niet automatisch), en door het wegwerken van hinderlijke drempels;
 • het creëren van voldoende ruimte in de woning door het verbreden van de gang en de deuropeningen of het vergroten of herschikken van woonvertrekken of sanitaire ruimten;
 • het verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen op de woonverdieping weg te werken;
 • het plaatsen van een veilige trap om de verdiepingen beter toegankelijk te maken;
 • verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

Hoeveel bedraagt de Vlaamse aanpassingspremie?

De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen, afgerond tot op het lagere tiental. De premie per onderdeel kan nooit hoger zijn dan 1.250 euro, ook al is het factuurbedrag hoger dan 2.500 euro.