U bent hier

Vlaamse aanpassingspremie

Word je geconfronteerd met de fysieke ongemakken van het ouder worden en voer je daarom aanpassingswerkzaamheden uit aan de woning (bv traplift, aanpassing badkamer, elektrische rolluiken,….), dan kan je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een aanpassingspremie.

De aanpassingspremie is er voor

 1.  65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning, of hun woning huren op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens drie jaar.

 2.  de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, op voorwaarde dat deze laatste een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad.

 3.  particulieren die voor de duur van minstens negen jaar de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of SVK en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont.

Inkomen

Bij de controle op de inkomensvoorwaarde baseert Wonen-Vlaanderen zich op het meest recente aanslagbiljet dat beschikbaar is. In de praktijk zal dit meestal het inkomen van 2 jaar voor de aanvraagdatum zijn, maar ook inkomens van 3 jaar of 1 jaar voor de aanvraagdatum kunnen dus voorkomen.

Dit inkomen mag voor aanvragen in 2019 niet hoger zijn dan:

 • 31.870 € voor een alleenstaande
 • 44.620 € voor een 65-plusser met 1 persoon ten laste (eventueel te verhogen met 3.540 € per bijkomende persoon ten laste)
 • 44.620 € voor koppels, eventueel te verhogen met 3.540 € per persoon ten laste

 

Andere eigendommen

De 65-plusser waarvoor de aanpassingswerken zijn uitgevoerd mag op aanvraagdatum geen andere woning in volle eigendom hebben, tenzij het een ongeschikte woning was die door hem bewoond werd.

 

Welke werken komen in aanmerking voor de aanpassingspremie?

Binnen de aanpassingspremie zijn er 2 onderdelen: een aanpassingspremie voor technische installaties en hulpmiddelen, en een aanpassingspremie voor verbouwingen die de woning beter toegankelijk maken: 

Technische installaties en hulpmiddelen

 • het installeren van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan een bejaarde. Een tweede badkamer kan alleen een premie krijgen als ze op een andere woonverdieping ligt dan de eerste;
 • het plaatsen van een aangepast toilet en/of een tweede toilet op een andere woonverdieping;
 • het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift;
 • het installeren van vaste, in de woning verankerde elektro-mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen;
 • het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire ruimten;
 • het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.

Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken

 • het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken, een verbrede toegangsdeur (al dan niet automatisch), en door het wegwerken van hinderlijke drempels;
 • het creëren van voldoende ruimte in de woning door het verbreden van de gang en de deuropeningen of het vergroten of herschikken van woonvertrekken of sanitaire ruimten;
 • het verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen op de woonverdieping weg te werken;
 • het plaatsen van een veilige trap om de verdiepingen beter toegankelijk te maken;
 • verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

 

Hoeveel bedraagt de Vlaamse aanpassingspremie?

De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen, afgerond tot op het lagere tiental. De premie per onderdeel kan nooit hoger zijn dan 1.250 euro, ook al is het factuurbedrag hoger dan 2.500 euro.