U bent hier

Verlaagd BTW tarief auto

Wat?

Mensen met een beperking moet minder of geen autobelasting betalen bij de aankoop of onderhoud van een wagen.

Voorwaarden

 • Je gebruikt de auto als persoonlijk vervoermiddel
 • Je bent in één van onderstaande situaties:
  • volledig blind
  • volledig verlamd aan de bovenste ledematen
  • bovenste ledematen geamputeerd (ook als uw beide handen geamputeerd zijn vanaf de pols)
  • blijvende invaliditeit van minstens 50 % die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen
  • militaire of burgerlijke oorlogsinvalide met een invaliditeitspensioen van minstens 50 % (voor de btw) of 60 % (voor de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting)

Procedure

Je kan de vermindering aanvragen bij het plaatselijke BTW-kantoor.

Meer info op de website van FOD Financiën.