U bent hier

Verkrijging en toekenning Belgische nationaliteit

Procedure

De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari 2013 gewijzigd.

Wie een verzoek heeft ingediend vóór 1 januari 2013 krijgt een antwoord volgens de oude procedure.

De procedure naturalisatie (bij de kamer van Volksvertegenwoordigers) is een uitzonderingsprocedure geworden : enkel voor statenlozen die minstens 2 jaar wettelijk in België verblijven of voor vreemdelingen die buitengewone prestaties op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel niveau kunnen bewijzen.

De nationaliteitsverklaring voor volwassenen wordt mogelijk in 5 welomschreven gevallen :

  • Art. 12bis § 1 1° : in België geboren en in wettelijk verblijf zijn in België sinds geboorte.
  • Art. 12 bis § 1 2° : laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal, maatschappelijke integratie en economische participatie.
  • Art. 12 bis § 1 3° : laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal, huwelijk en laatste 3 jaar samenwoonst met een Belg OF ouder van een Belgisch kind, maatschappelijke integratie.
  • Art. 12 bis § 1 4° : laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, handicap of invaliditeit OF pensioengerechtigde leeftijd.
  • Art. 12 bis § 1 5° : laatste 10 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal, deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap.

Minderjarige kinderen worden automatisch mee Belg met de ouder die Belg wordt, op voorwaarde dat het kind op dat moment in België ingeschreven is.

Er is een speciale procedure voor een kind beneden de 12 jaar, op voorwaarde dat het in België geboren is.

Meebrengen

Breng bij je bezoek aan de dienst Burgerzaken je verblijfskaart mee. Je ontvangt van de dienst Burgerzaken een lijst van documenten die je nog moet binnenbrengen.

Vooraf maak je best een afspraak.

Bedrag

Dit kost € 150.

Dit bedrag moet je betalen aan de ontvanger van de registratie en is alleen van toepassing voor volwassenen.

Regelgeving

Wetboek van de Belgische nationaliteit

  • wet van 4.12.2012 (verschenen Belgisch Staatsblad van 4.12.2012)
  • wet van 27.12.2012 (Belgisch Staatsblad van 31.12.2012)

Website

www.vmc.be