U bent hier

Verkeersveiligheid

Wat?

Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt voor de Dienst Veiligheid en Preventie.
Samen met de Lokale Politie wordt er rond tal van verkeersveilige aspecten gewerkt.

Begeleiden van fietstochten

De Gemeenschapswachten begeleiden heel wat fietstochten in de gemeente Koksijde. 

Tijdens het schooljaar zijn dit vooral fietsbegeleidingen voor de lagere scholen. Bij activiteiten met de fiets (sportdag, schooluitstap, ...) kunnen de scholen een aanvraag richten tot de Dienst Veiligheid en Preventie.

Deze begeleidingen worden zoveel mogelijk door de Gemeenschapswachten op hun scooter uitgevoerd. Wanneer dit voor hen niet mogelijk is, kan beroep worden gedaan op de verkeersdienst van de Lokale Politie.

Tijdens de zomermaanden begeleiden de Gemeenschapswachten de wekelijkse fietstochten georganiseerd door de Toeristische Dienst van de gemeente.

Voor meer informatie neem contact op met jens.mares [at] koksijde.be

Gemachtigd Opzichter

De Gemeenschapswachten staan, samen met de Lokale Politie, elke dag paraat om de schoolgaande kinderen veilig over te laten op gevaarlijke verkeerspunten.

Informeren en sensibiliseren

De Gemeenschapswachten zijn, samen met de Lokale Politie, tijdens het begin van het schooljaar aanwezig in de schoolomgeving. Ze pogen de ouders attent te maken op het belang van een veilige schoolomgeving.

Ook op preventiestanden worden de burgers geïnformeerd en gesensibiliseerd door middel van folders.

Preventieve fietscontroles

Elk jaar opnieuw krijgen alle scholen binnen Politiezone Westkust de mogelijkheid om de fietsen van hun leerlingen te laten controleren door de Dienst Veiligheid en Preventie, in samenwerking met de Lokale Politie.

De eigenaars van de fietsen die niet in orde zijn, krijgen persoonlijk een brief waarin gevraagd wordt om de fiets in orde te stellen. 

Daarenboven worden de ouders attent gamaakt op de toekomstige repressieve controles.