U bent hier

Verhuur materiaal

Enkele stoelen of een extra tafel nodig voor uw communiefeest, organiseer je een BBQ met uw vereniging of een sportevenement, … De gemeente Koksijde stelt materialen ter beschikking voor diverse festiviteiten.

Het uit te lenen materiaal is onderverdeeld in 4 categoriën en omvatten volgende leden:

Categorie 1

 • Particulieren woonachtig in Koksijde
 • Particulieren die een 2de verblijf hebben in Koksijde
 • Commerciële organisaties

Materiaalaanvraag categorie 1

Categorie 2

 • Door het gemeentebestuur gesubsidieerde verenigingen, zoals jaarlijks goedgekeurd door de gemeenteraad (tenzij deze vermeld staan onder categorie 3)
 • Erkende doch niet door het gemeentebestuur gesubsidieerde verenigingen met zetel in Koksijde of met werking op grondgebied van de gemeente Koksijde

Materiaalaanvraag categorie 2

Categorie 3

 • VVV Koksijde
 • AGB Koksijde
 • Hulpverleningszone Westhoek
 • Politiezone Westkust
 • Kerkfabrieken
 • Adviesraden verbonden aan het gemeentebestuur van Koksijde
 • Cultureel samenwerkings-verband Achthoek
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarin Koksijde deelhebber is
 • Scholen op grondgebied van Koksijde
 • Scholengroepen waartoe de gemeentescholen van Koksijde behoren
 • Een ander openbaar bestuur (enkel op grondgebied van ander openbaar bestuur)
 • Evenementen met medewerking van de gemeente Koksijde
 • Serviceclubs voor activiteiten gericht op groot publiek waarvoor opbrengst 100% ten voordele is van een sociaal doel
 • Handelaarsbonden met zetel en werking in Koksijde
 • Wijkorganisaties uit Koksijde

Materiaalaanvraag categorie 3

Categorie 4

 • Eigen personeel van de gemeente, OCMW en AGB Koksijde
 • Eigen mandatarissen van de gemeente Koksijde, OCMW of AGB

Materiaalaanvraag categorie 4

 

Het vernieuwde reglement is geldig vanaf 1 april 2016.