U bent hier

Vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Wanneer je alcoholhoudende dranken verkoopt heb je de ‘vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken’ nodig. Dit is zowel voor groothandel als kleinhandel.

Wordt de alcohol ter plaatse genuttigd, zoals in een café of restaurant? Dan hoeft de vergunning niet. Maar als je daar sterke dranken schenkt, heb je wel weer een gemeentelijke drankvergunning nodig.

Horecazaken die afhaalmaaltijden aanbieden of maaltijden aan huis bezorgen vergezeld van alcoholhoudende dranken, moeten wel een vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken aanvragen.

Hoe aanvragen?

Je bezorgt het aanvraagformulier aan de Gewestelijke directie der Douane en Accijnzen. Indien je een aangifte wil doen over meerdere vestigingsplaatsen die in het ambtsgebied van meerdere gewestelijke directies zijn gelegen, moet je jouw aanvraag richten tot de Centrale Administratie der Douane en Accijnzen.

Op de website van de FOD Financiën kan je naast het aanvraagformulier ook een verklarende nota vinden met meer info en de adressen van de gewestelijke directies.