U bent hier

Verbetering van akten van de burgerlijke stand

Het kan voorvallen dat er een fout voorkomt in een akte van de burgerlijke stand. Deze fouten kunnen zonder vonnis van verbetering hersteld worden indien het gaat over materiële misslagen zoals een tikfout in de namen of voornamen, een verkeerde datum, …

Personen op wie de foutieve akte betrekking heeft, kunnen zich voor de verbetering van de akte wenden tot de dienst Burgerzaken sectie burgerlijke stand bij de gemeente waar de akte werd opgesteld. Deze materiële fouten moeten aangetoond worden aan de hand van een andere authentieke akte of officieel attest.

Deze procedure tot verbetering is kosteloos tenzij je hiervoor beroep doet op een advocaat. Andere fouten in akten van de burgerlijke stand kunnen enkel verbeterd worden mits een vonnis van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg.