U bent hier

Veelgestelde vragen

Is er tijd voor uitgebreide communicatie tussen onthaalouder en ouder?

De dienst stimuleert de onthaalouders een duidelijke communicatie met de ouders te voeren. Dit betekent dat onthaalouders u voldoende informeren over het verloop van de dag, de ontwikkeling van uw kind, het eet- en slaappatroon, enz.

Doordat het niet altijd eenvoudig is om alles mondeling mee te delen, stimuleren wij het gebruik van een heen-en-weerschriftje. Zo kan de onthaalouder de alledaagse dingen noteren en alles op een overzichtelijke manier bijhouden. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat mondelinge communicatie verloren gaat. Een goeie combinatie tussen beiden is dus ideaal!

Bij de inschrijving van uw kindje in de dienst, krijgt u toegang tot het digitaal ouderportaal. Na registratie kan u het heen-en-weerschriftje raadplegen maar ook rechtstreeks communiceren met de onthaalouder of zelfs uw facturatie nakijken.

Is mijn kindje verzekerd?

De opgevangen kinderen worden via de dienst verzekerd tegen lichamelijke ongevallen, de onthaalouder tegen burgerlijke aansprakelijkheid. De aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt via de dienstverantwoordelijke binnen de 24 uur na het gebeuren zodat de verzekeringsinstelling op tijd op de hoogte kan worden gebracht.

Kan mijn kind even aan de opvang wennen?

Juist voor de start van de opvang stellen wij voor om nog even bij uw onthaalouder langs te gaan voor nadere kennismaking. Dit wordt best telefonisch met haar geregeld, zodat zij extra tijd voor u kan vrijmaken.

In samenspraak met de onthaalouder kan afgesproken worden om uw kindje voor de afgesproken opvangdatum af en toe eens enkele uren te brengen zodat de overgang voor het kind niet te bruusk verloopt. Ouders krijgen op die manier ook de kans om aan de situatie te wennen en u kan uitgebreid afscheid nemen van uw kindje. In de loop van de dag kunt u altijd contact met de onthaalouder opnemen om te informeren hoe het met uw kindje gaat.

Krijg ik voor de opvang belastingsvermindering?

Sinds het aanslagjaar 2013 zijn de uitgaven voor kinderopvang een belastingvermindering geworden. Concreet betekent dit dat eerst de progressieve belastingen worden berekend en dat dan op de berekende belasting een vermindering wordt toegekend.

De belastingvermindering is gelijk aan 45% van de werkelijk gedane uitgaven. Deze werkelijk gedane uitgaven werden tot en met het inkomensjaar 2019 beperkt tot maximum 11,20 euro per kind per opvangdag. Vanaf inkomensjaar 2020 wordt dit opgetrokken naar maximum 13 euro per kind per opvangdag.

Ouders kunnen sinds aanslagjaar 2013 de betaalde ouderbijdrage noteren in Vak X. (Uitgaven die recht geven op) belastingvermindering, lijn “B. Voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderopvang" (code: 1384-71).

Volgende bepalingen zijn van toepassing:

 • het attest mag enkel de tijdens een belastbaar jaar werkelijk betaalde uitgaven vermelden;
 • de uitgaven moeten betaald zijn aan die voorzieningen die een fiscaal attest kunnen afleveren volgens de wettelijke bepalingen;
 • het maximumbedrag van de in aanmerking te nemen uitgave per opvangdag per kind is 13 euro.

Mag er gerookt worden?

Roken in aanwezigheid van kinderen of in lokalen waar kinderen verblijven is schadelijk . Er is dan ook een absoluut rookverbod in de kinderopvang. Onthaalouders nemen voldoende maatregelen opdat in de ruimtes waar de kinderen worden opgevangen ten allen tijde niet wordt gerookt.

Mogen er huisdieren in het huis van de onthaalouder aanwezig zijn?

Een onthaalouder die huisdieren heeft, meldt dit vooraf duidelijk aan de ouders. Huisdieren mogen niet aanwezig zijn in de ruimtes waar kinderen verblijven, ze moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

Wanneer u op zoek bent naar een onthaalgezin voor uw kind, is het goed zich te informeren of er huisdieren zijn. Vindt u de aanwezigheid van het dier oké, dan is er geen probleem. Ziet u het niet zitten, omdat u bijvoorbeeld geen vertrouwen heeft in een hond, of omdat uw kind allergisch reageert op dieren, dan kan u wel vragen dat het dier nooit in de buurt van uw kind komt.

Stelt u de aanwezigheid van huisdieren in het onthaalgezin om één of andere redenen niet op prijs, dan is er maar één alternatief: uitkijken naar een andere onthaalgezin waar geen huisdieren zijn.

Op welk moment start ik mijn zoektocht naar een geschikte onthaalouder?

Binnen de gemeente Koksijde is de vraag naar opvang voor baby's en peuters momenteel groter dan het aanbod. Dit zorgt ervoor dat de dienst moet werken met een wachtlijst. 

Ouders die een plaatsje wensen bij een onthaalouder kunnen zich inschrijven op onze wachtlijst via opvang.vlaanderen/koksijde. Meestal gebeurt dit van zodra de ouders zelf weten dat zij een kindje verwachten. Wij behandelen uw aanvraag met voldoende discretie. Hoe vroeger u uw zoektocht naar een onthaalouder kan starten, hoe meer kans u maakt op een plaatsje bij een onthaalouder van uw keuze.

Ouders die wonen in Koksijde krijgen voorrang.

Een plaatsje reserveren vóór u zwanger bent wordt niet in aanmerking genomen.

Wat als mijn kindje ziek wordt?

Licht zieke kinderen kunnen bij de onthaalouder terecht. Een kind dat echter te ziek is om aan een gewone opvangactiviteit deel te nemen of dat een besmettelijke aandoening heeft, kan beter niet bij de onthaalouder worden opgevangen. Het is handig als er iemand uit je familie- of kennissenkring op je kindje kan passen als het onverwachts niet naar de opvang kan. Je kunt ook contact opnemen met de thuisoppasdiensten van jouw mutualiteiten.

Wordt het kind ziek tijdens zijn verblijf bij de onthaalouder, dan neemt zij contact met je op. Samen wordt naar een passende oplossing gezocht. In de meeste gevallen zal het voor je kind het best zijn dat het zo vlug mogelijk wordt opgehaald. Eventuele medische kosten vallen ten laste van de ouders.
Indien je niet bereikbaar bent, of in geval van medische noodsituaties, doet de onthaalouder beroep op een huisarts ofwel - in ernstige gevallen - wordt de hulpdienst verwittigd en wordt het kindje naar het ziekenhuis van Veurne overgebracht.

Wat als mijn onthaalouder verlof neemt / ziek wordt?

Bij afwezigheid van de onthaalouder door ziekte of andere omstandigheden, kunt u beroep doen op de dienst om een vervangende onthaalouder te vinden. Wij proberen zo snel mogelijk het nodige te doen zodat u de dag zelf nog ergens met uw kindje terecht kunt.

Bij afwezigheid van de onthaalouder wegens verlof, vragen wij om vervanging aan te vragen zodra u weet heeft van dit verlof. Wij proberen dan een vervangende onthaalouder te vinden.

Wat geef ik mee naar de onthaalouder?

Elk kind gebruikt zijn persoonlijke verzorgings- en slaapspulletjes. Spreek af met de onthaalouder wat er precies in de verzorgingstas moet zitten, bijvoorbeeld:

 • luiers
 • vochtige doekjes
 • slabbetjes
 • knuffel / fopspeentje
 • reservekledij
 • zalf voor luieruitslag
 • gezondheidsboekje van K&G
 • ...

Wat krijgt mijn kindje te eten?

Tot de leeftijd van vier maanden krijgt uw kindje vooral fles- of borstvoeding. Deze wordt door de ouders meegebracht. Flesjes worden vooraf niet klaargemaakt, melkpoeder en water blijven apart.

Vanaf 3 à 4 maanden krijgt de baby zijn eerste fruit- of groentenpap. De onthaalouder is verantwoordelijk voor het bereiden van deze maaltijden. Zij zorgt voor gezonde en vers bereide voeding.
We gaan ervan uit dat elk kind de tijd krijgt om 's morgens thuis het ontbijt te nemen. Bij de onthaalouder eten de kinderen 's middags een warme maaltijd en rond 16u een vieruurtje. Onthaalouders zijn niet verplicht om avondeten te voorzien. Maak daaromtrent van bij de start duidelijke afspraken!

Worden de onthaalouders gecontroleerd?

De dienst heeft een erkenning en staat dus onder toezicht van Kind en Gezin.

Iedere opvanglocatie beschikt over een vergunning toegekend door Kind en Gezin. Om een vergunning te ontvangen moet de kinderbegeleider voldoen aan de voorwaarden opgelegd door Kind en Gezin.

De dienstverantwoordelijke zorgt er op haar beurt voor dat de kwaliteit bij de onthaalouders gehandhaafd blijft. Er wordt dus vaak op huisbezoek gegaan. Deze bezoeken worden niet aangekondigd. Tijdens deze bezoeken worden allerlei aspecten bekeken en besproken:

 • de pedagogische omgang
 • de ontwikkeling
 • het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen
 • de bezetting bij de onthaalouder
 • de veiligheid in en rond de woning in al z'n aspecten (vb. veiligheid bedjes, matrassen, brandveiligheid, electriciteit, wiegendoodpreventie, enz).

Naast deze onaangekondigde huisbezoeken krijgt elke onthaalouder 2 thema-huisbezoeken per jaar. tijdens deze huisbezoeken is het vooral de bedoeling om dieper in te gaan op 1 bepaald thema (vb spel en speelgoed, zindelijkheidstraining, slapen, voeding, veiligheid, verzorging, hygiëne,...).

Onthaalouders die bij onze dienst zijn aangesloten bezitten allen een attest van 'levensreddend handelen'. Ieder jaar wordt een opfrissingssessie rond EHBO gegeven. Daarnaast volgen ze nog minimum 3 andere avondopleidingen per jaar. Deze behandelen pedagogische onderwerpen maar ook thema's omtrent gezondheid, voeding, spel en speelgoed, taalontwikkeling, enz.

Worden er activiteiten voorzien?

Onthaalouders zorgen er voor dat er actief met de kinderen wordt omgegaan. Er wordt per dag een halfuurtje voorzien om effectief met de kinderen bezig te zijn. Veel hangt natuurlijk af van hun leeftijd.
Met de allerkleinsten is een half uur actief bezig zijn nog veel te zwaar. De onthaalouder probeert hier vooral de eerste ontwikkelingen wat te stimuleren: vb. Wat spelen met de rammelaar, het kiekeboe-verstopspelletje, een knuffelmoment inlassen, een voorleesmoment, enz. Dit duurt maar enkele minuten maar kan een paar keer per dag herhaald worden.

Wanneer ze iets ouder zijn, kan er op speelse manier woordjes worden aangeleerd (mama, papa, ...) of krijgen ze nieuw materiaal om te experimenteren.
Eénmaal ze de leeftijd van 2 jaar bereiken, voorziet de onthaalouder activiteiten die ze al wat op de kleuterklas kunnen voorbereiden:

 • al eens papiertjes scheuren
 • liedjes zingen
 • een dansje doen
 • mee'lezen' in een boekje
 • jasje leren aandoen
 • zindelijk worden
 • ...

Ook de ontwikkeling op emotioneel en sociaal vlak wordt niet vergeten:

 • Hoe leren we met elkaar omgaan?
 • Waarom mag ik een ander kindje niet bijten?
 • Niet al het speelgoed is van mij, ik moet leren delen, enz...

Al deze ontwikkelingsfases worden ook in het ontwikkelingsboekje bijgehouden.