U bent hier

Uittreksels en attesten uit het bevolkingsregister

Je kan allerhande uittreksels en attesten uit het bevolkingsregister voor diverse doeleinden verkrijgen op de dienst Burgerzaken.

Voorwaarde

Deze uittreksels en attesten uit het bevolkingsregister kan je zelf aanvragen of door je wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s), voogd) of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris,…) aangevraagd worden.
Deze uittreksels en attesten kunnen echter ook aan derden afgeleverd worden. Dit kan enkel in geval de afgifte voorgeschreven is door of krachtens de wet en met een schriftelijke ondertekende aanvraag met vermelding van de redenen van de aanvraag. Bij twijfel wordt de aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen overgemaakt.

Procedure

Je kan deze uittreksels persoonlijk aanvragen aan de loketten van de dienst Burgerzaken of schriftelijk aanvragen per brief of fax of via het e-loket. Je krijgt deze onmiddellijk mee na onderzoek aan het loket of deze kunnen naar je opgestuurd worden.

Via onderstaande knop kan je dit attest onmiddellijk downloaden en afdrukken door in te loggen met je elektronische identiteitskaart of via de toepassing Its Me .

Op de dienst Burgerzaken kan je o.a. volgende attesten en uittreksels aanvragen:

Bedrag

Dit is kostenloos.