U bent hier

Uittreksels en attesten uit de registers van de burgerlijke stand

Op de dienst Burgerzaken kan je uittreksels en afschriften uit de akten van de burgerlijke stand verkrijgen. Een afschrift is een kopie van de akte van de burgerlijke stand.

Akten van de burgerlijke stand kan je vinden in de gemeente waar respectievelijk de geboorte, het huwelijk of het overlijden plaatsvond. Voor Koksijde en Oostduinkerke bevinden de akten vanaf 1931 zich op de dienst Burgerzaken. Voor alle akten voor 1931 en de akten voor Wulpen tot 1970 kan je terecht op bij de gemeentelijke archiefdienst.

Via onderstaande knop kan je dit attest aanvragen door in te loggen met je elektronische identiteitskaart of via de toepassing Its Me. Indien deze beschikbaar is kunt u deze onmiddellijk downloaden en afdrukken

Soorten

Echtscheidingsakte

De echtscheidingsakte is een authentiek document, opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de huwelijks/echtscheidingsplaats, waarin alle officiële gegevens betreffende de echtscheiding worden vermeld.

Geboorteakte

De geboorteakte is een authentiek document, opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats, waarin alle officiële gegevens betreffende de geboorte worden vermeld.

Huwelijksakte

De huwelijksakte is een authentiek document, opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het huwelijk voltrokken werd, waarin alle officiële gegevens betreffende het huwelijk worden vermeld.

Internationale akten van de burgerlijke stand

Dit zijn meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand. Deze uittreksels kan je nodig hebben wanneer je een akte moet voorleggen in het buitenland. Het bespaart je een hoop vertaalwerk en je hebt meteen een rechtsgeldig document in een internationale taal. Een verdere legalisatie wordt ook hiermee overbodig.
Je kan kosteloos een internationaal uittreksel bekomen van de geboorteakte, de huwelijksakte en de overlijdensakte.

Deze uittreksels worden enkel afgeleverd indien ze bestemd zijn voor landen die de overeenkomst te Wenen van 8 september 1976 hebben ondertekend of aanvaard.
Voor alle andere landen moet je het afschrift laten vertalen door een beëdigd vertaler en het eventueel laten legaliseren.

Overlijdensakte

De overlijdensakte is een authentiek document, opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden, waarin alle officiële gegevens betreffende het overlijden worden vermeld.

Andere

Naast bovenstaande soorten kan men in sommige gevallen ook volgende akten aanvragen die betrekking hebben tot: adoptie, aanpassing van de registratie van het geslacht, erkenning (post- of prenataal), levenloos geboorte, Belgische nationaliteit, naamsverandering, verklaring naamskeuze en voornaamsverandering.

Bedrag

Deze uittreksels, afschriften en attesten uit de registers van de burgerlijke stand kan je kosteloos verkrijgen.