U bent hier

Aanvraag uittreksel uit het strafregister

Velden met een * zijn verplicht.

Dit is je rijksregisternummer. Deze telt 10 cijfers (zonder leestekens) en kan je terugvinden op de ommezijde van je EID-kaart, beginnende met je geboortejaar.
Noteer je telefoonnummer zonder leestekens, vb. 0460123456 .
Wanneer het uittreksel uit het strafregister bestemd is voor het buitenland, kan het zijn dat een legalisatie vereist is. De handtekening van de burgemeester is gekend bij de dienst legalisaties van de FOD Buitenlandse Zaken. Indien geen legalisatie vereist is, mag er "nee" aangevinkt worden.

Welk model vraag je aan?