U bent hier

Tweede reispaspoort

In uitzonderlijke gevallen kan iemand een tweede reispas aanvragen. Deze tweede reispas staat volledig los van de eerste. Het betreft een nieuwe reispas met een andere afgiftedatum. 

Dit kan nodig zijn in volgende situaties:

 • Als je moet reizen met een paspoort terwijl je het andere paspoort moet indienen voor de aanvraag van visa bij een ambassade of consulaat van een ander land.
 • Om tegelijk visa bij ambassades van verschillende landen te vragen, bij voorbeeld bij de voorbereiding van een wereldreis.
 • Om het ene paspoort te gebruiken voor de in- en uitreisstempels voor landen die een paspoort maar geen visa eisen, en het andere voor inreis- en verblijfsvisa. Sommige personen reizen zoveel dat hun paspoort snel gevuld raakt met in- en uitreisstempels, waardoor ook de in het paspoort aangebrachte en nog geldige visa dreigen verloren te gaan. Een tweede paspoort laat toe dit voortijdig verlies aan bruikbaarheid te voorkomen.
 • Om te reizen naar een land dat het niet apprecieert dat de visa en stempels in het (eerste) paspoort aantonen dat je een ander land, waarmee het eerste land op gespannen voet leeft, hebt bezocht.

Opgelet!

Als je beschikt over twee reispassen, moet je zorgen dat je steeds met één en dezelfde reispas, de reispas waarin het binnenkomst- en verblijfsvisum of de binnenkomststempel staat, naar en in een vreemd land begeeft en beweegt. De voorlegging van de verkeerde reispas aan de plaatselijke overheid, kan je in ernstige problemen brengen.

Als de geldigheid van het tweede paspoort verstrijkt, wordt niet automatisch een nieuw tweede paspoort toegestaan. Het gemeentebestuur moet opnieuw onderzoeken of de voorwaarden om over 2 paspoorten te beschikken, vervuld zijn.

Voorwaarden

Je hebt hiervoor een persoonlijke, schriftelijke, gemotiveerde en ondertekende aanvraag nodig.

Procedure

De tweede reispas vraag je persoonlijk aan bij de dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen

Voor de aanvraag hebt je volgende documenten nodig:

 • Je identiteitskaart.
 • 1 recente kleurenpasfoto die voldoet aan de I.C.A.O. normen. Pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maand!
 • Je oud reispaspoort (als u er een heeft).
 • Eventueel Kids-ID voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.
 • Een persoonlijke, schriftelijke, gemotiveerde  ondertekende aanvraag. Deze motivatie betreft de fundamentele noodzaak om een tweede paspoort te bezitten om bepaalde reizen te maken. Als het tweede paspoort nodig is voor beroepsredenen, moet de aanvraag en motivatie uitgaan van de organisatie waarvoor je werkt.

Bedrag

De kostprijs van een reispaspoort is afhankelijk van de leeftijd en de gekozen procedure. Het reispaspoort kost:

 • Vanaf 18 jaar:

  • normale procedure € 80 €
  • spoedprocedure     € 255
 • Minder dan 18 jaar:

  • normale procedure € 35
  • spoedprocedure     € 210

Website

Belgisch paspoort