Tussenkomst lidgeld sportclub

Zin om te sporten, maar vind je het lidgeld te duur? Als je voldoet aan de voorwaarden, krijg je een tussenkomst van 90 procent van het lidgeld.

Voorwaarden

Je moet wonen in Koksijde en voldoen aan één van deze voorwaarden:

Recht op verhoogde tegemoetkoming

Bezorg een geldig attest van het ziekenfonds.

Huurder + inkomen onder grensbedrag

Je bent huurder en je netto gezinsinkomen ligt onder volgende grenzen:

  • Alleenstaande: € 1.000 per maand
  • Gezin: € 2.101 per maand

Bezorg ons het huurcontract en een bewijs van inkomen van de laatste 3 maanden van jezelf en je echtgenoot of partner

Budgetbeheer of Collectieve schuldenregeling

Ben je in budgetbeheer van het Sociaal Huis of val je onder de procedure collectieve schuldenregeling? Bezorg ons een attest van het Sociaal Huis of collectief schuldbemiddelaar.

Andere

Is er een andere reden waarom je recht hebt op deze terugbetaling? Bezorg ons een attest van het Sociaal Huis.

Procedure

Bezorg onderstaande gegevens aan het Sociaal Huis:

  • aanvraagformulier
  • bewijzen

Na goedkeuring ontvang je een beslissing van het Sociaal Huis Koksijde.

Bedrag

De tussenkomst bedraagt 90% met een maximum van 150 euro per jaar.
De tussenkomst kan gebruikt worden door ieder lid van het gezin.

Vergeet ook niet om je tussenkomst bij de mutualiteit na te vragen!