Tussenkomst lidgeld sportclub

Zin om te sporten, maar vind je het lidgeld te duur?
Als je voldoet aan onderstaande voorwaarden, kan je een tussenkomst krijgen van 90% in het lidgeld.

Voorwaarden

Inwoner zijn van Koksijde en voldoen aan één van onderstaande voorwaarden:

Recht op verhoogde tegemoetkoming

Bezorg een geldig attest van het ziekenfonds.

Huurder + inkomen onder grensbedrag

Je bent huurder en je netto gezinsinkomen ligt onder volgende grenzen:

  • Alleenstaande: € 1.000 per maand
  • Gezin: € 2.101 per maand

Bezorg ons het huurcontract en een bewijs van inkomen van de laatste 3 maanden van jezelf en je echtgenoot of partner

Budgetbeheer of Collectieve schuldenregeling

Ben je in budgetbeheer van het OCMW of val je onder de procedure collectieve schuldenregeling? Bezorg ons een attest van het OCMW of collectief schuldbemiddelaar.

Andere

Is er een andere reden waarom je recht hebt op deze terugbetaling? Bezorg ons een attest van het OCMW.

Procedure

Bezorg onderstaande gegevens aan het Sociaal Huis:

  • aanvraagformulier
  • bewijzen

Na goedkeuring ontvang je een beslissing van het Sociaal Huis Koksijde.

Bedrag

De tussenkomst bedraagt 90% met een maximum van € 150 per jaar.
De tussenkomst kan gebruikt worden door ieder lid van het gezin.

Vergeet ook niet om je tussenkomst bij de mutualiteit na te vragen!