Tussenkomst lidgeld jeugdclub of meerdaagse uitstap

Zin om naar de jeugdclub te gaan, maar vind je het lidgeld te duur? Als je voldoet aan de voorwaarden, kan je een tussenkomst aanvragen.

Ben je inwoner van koksijde en je voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:

Recht op verhoogde tegemoetkoming

Bezorg een geldig attest van het ziekenfonds.

Huurder + inkomen onder grensbedrag

Je bent huurder en je netto gezinsinkomen ligt onder volgende grenzen:

 • Alleenstaande: € 1.000 per maand
 • Gezin: € 2.101 per maand

Bezorg ons het huurcontract en een bewijs van inkomen van de laatste 3 maanden van jezelf en je echtgenoot of partner

Budgetbeheer of Collectieve schuldenregeling

Ben je in budgetbeheer van het OCMW of val je onder de procedure collectieve schuldenregeling? Bezorg ons een attest van het OCMW of collectief schuldbemiddelaar.

Andere

Is er een andere reden waarom je recht hebt op deze terugbetaling? Bezorg ons een attest van het OCMW.

Procedure

Bezorg onderstaande gegevens aan het Sociaal Huis:

 • aanvraagformulier
 • bewijzen

Na goedkeuring ontvangt u een beslissing van het Sociaal Huis Koksijde.

Bedrag

Tussenkomst lidgeld jeugdclub

De tussenkomst bedraagt 90% van het lidgeld met een maximum van € 150 per jaar.

De tussenkomst kan gebruikt worden door ieder lid van het gezin.

Tussenkomst meerdaagse uitstap jeugdclub

De tussenkomst bedraagt 90 % met een max. van € 50/kind als je op kamp of meerdaagse uitstap gaat met 

 • Scouts Casa
 • Scouts Zeedustra
 • Tandemwest
 • KAJ Wulpen
 • El Fuerte Kids
 • Aërofoon
 • Jokobeau