U bent hier

Tuinnetten

Vermijd pesticiden, gebruik tuinnetten!

Tuinnetten worden vooral in moestuinen aangebracht om de gewassen te beschermen tegen o.a. insecten. Dit alternatief bestrijdingsmiddel wordt  voor 30% gesubsidieerd, met een maximum van 30 euro per jaar. Aanvraagformulieren zijn te bekomen bij de dienst Mil&DO

Voorwaarden

  • De subsidie wordt uitsluitend aan gedomicilieerde inwoners van Koksijde toegekend.
  • De tuinnetten moeten gebruikt worden op gronden van de aanvrager, gelegen in Koksijde, om zijn gewassen te beschermen, ter vervanging van milieuschadelijke tuinproducten.
  • De tuinnetten kan men vrij aankopen bij VELT of bij een erkend tuincenter en ze moeten uitsluitend gebruikt worden voor gewasbescherming.
  • De aankoop is gebeurd tijdens het lopende kalenderjaar.
  • Datum, bedrag en product worden duidelijk vermeld op factuur/aankoopbewijs.
  • Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor de subsidie te weigeren als de aanvraag onduidelijk is of niet conform aan het reglement. Ook kan de subsidie teruggevorderd worden bij oneigenlijk gebruik van de netten.

Aanbrengen net

Span het net zo strak mogelijk aan en gebruik uitsluitend fijnmazige tuinnetten, bijvoorbeeld insectengaas, om te voorkomen dat vogels en egels in het net verward raken.

Interessante weetjes

  • boeken "Ecologisch tuinieren: de moestuin" van VELT, of "De ecologische siertuin" van Rosette van Cauteren en John Rigaux,
  • bij de verenigingen VELT (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze), tel. 03/281.74.75, webstek www.velt.be of VLACO (Vlaamse Compostorganisatie), webstek www.vlaco.be.