U bent hier

Tijdelijke publiciteit of wegwijzers

Je organiseert een evenement, manifestatie, wandeltocht,...? Waarschijnlijk wordt dit kenbaar gemaakt op het openbaar domein. Je moet hiervoor toelating hebben van het gemeentebestuur.

Aanvraag

De aanvraag gebeurt via de dienst Stedenbouw en is gratis. Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toelating. U dient rekening te houden met de volgende elementen:

  • u doet uw aanvraag minstens één maand voor de activiteit. Bij gewestwegen vraagt de gemeente advies aan het Agentschap Wegen en Verkeer
  • bij de aanvraag voegt u een overzicht van de gemeente- en/of gewestwegen, met aanduiding van hun N-nummer en een duidelijk plannetje

De aanvraag gebeurt via het online formulier.

Plaatsing

Eén dag voor het evenement plaats je de wegwijzers. Eén dag na het evenement haalt u ze weg.