U bent hier

Tenlasteneming van een vreemdeling (bijlage 3 bis)

Een “verbintenis tot tenlasteneming” (bijlage 3 bis) is een document dat de dienst Burgerzaken aanmaakt indien een inwoner een vreemdeling wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

De tenlasteneming blijft 2 jaar geldig en verbindt de garant ertoe om de medische kosten die in België zouden ontstaan en de repatriëringkosten ten laste te nemen zodat deze niet ten laste zouden komen van de Belgische Staat of het OCMW.

Procedure

De bijlage 3 bis kan je onderaan downloaden. Dit dien je recto-verso uit te printen, vooraf in te vullen en samen met een bewijs van voldoende inkomsten (bv. loonfiches van de laatste 3 maanden voor werknemers, laatste aanslagbiljet voor zelfstandigen) voor te leggen op de dienst Burgerzaken.

Op de bijlage 3 bis “verbintenis tot tenlasteneming” plaatst de garant zijn handtekening aan de loketten van de dienst Burgerzaken. De dienst Burgerzaken zal de handtekening van de garant wettigen aan de hand van de identiteitskaart of verblijfskaart van betrokkene.

De uitreiking van dit document wordt vervolledigd met een kopie van de identiteitskaart voor de Belgen of een fotokopie van de vreemdelingenkaart voor niet-Belgen.

Voor vreemdelingen die niet vrijgesteld zijn van de visumplicht en waarvan België een ambassade of consulaat heeft in het land van herkomst stuurt de garant de bundel met documenten naar de persoon die in het buitenland woont en die naar België op bezoek wenst te komen. Met deze stukken wendt hij zich tot de Belgische diplomatieke post in het buitenland om een visum aan te vragen.
Indien België echter geen ambassade of consulaat in het land van herkomst heeft of het betreft een vreemdeling die vrijgesteld is van de visumplicht, dan moet de dienst Burgerzaken de bundel met documenten overmaken aan de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Na behandeling stuurt DVZ de verbintenis tot tenlasteneming per post terug naar dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart of vreemdelingenkaart voor onbeperkt verblijf.
  • Ingevulde bijlage 3bis.
  • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen.

Bedrag

De bijlage 3 bis kan je kostenloos verkrijgen op de dienst Burgerzaken.

Meer info

website dienst Vreemdelingenzaken