U bent hier

Tegemoetkoming personen met een handicap

De tegemoetkoming personen met een handicap bestaat uit:

  • integratietegemoetkoming
  • inkomensvervangende tegemoetkoming

Wat?

Integratietegemoetkoming

De integratietegemoetkoming is een financiële steun die mensen met een beperking krijgen. Deze mensen hebben vanwege hun beperking bijkomende kosten.

Inkomensvervangende tegemoetkoming

De inkomensvervangende tegemoetkoming is een vervangingsinkomen die wordt toegekend aan mensen met een beperking. Het verdienvermogen van deze mensen is verminderd tot 1/3de of minder dan dat van een gezonde persoon doorhet uitoefenen van een beroep.

Voorwaarden

  • Je bent tussen 21 en 65 jaar oud
  • je bent gedomicilieerd in België
  • je verblijft werkelijk in België

Procedure

Dien je aanvraag in bij het Sociaal Huis. Breng je elektronische identiteitskaart mee.