U bent hier

Strooidienst

Het gemeentebestuur van Koksijde zet alle mogelijke middelen in om de wegen en zelfs de fietspaden (wat niet gebruikelijk is in veel gemeenten) zoveel als mogelijk sneeuwvrij te houden.
Op alle voetpaden ter hoogte van de gemeentelijke gebouwen wordt ook sneeuw geruimd. Het is uiteraard niet mogelijk om dit voor alle voetpaden in de gemeente te doen. Hiervoor doen we een beroep op de inwoners.

Artikel 27 uit hoofdstuk 21 van het politiereglement is hier duidelijk over: "De eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht ervoor te zorgen dat de voetpaden en de goten voor hun eigendommen in reine staat zijn en de modder, vuilnis en onkruid die er zich bevinden, weggeruimd worden. Tevens moeten zij er zorg voor dragen dat de rioolroosters, de straatgoten en de voetpaden vrij blijven. Na sneeuwval moet de sneeuw van de voetpaden verwijderd worden. Het is aanbevolen daartoe chloorcalcium of geraffineerd zout - natriumchloride - aan te wenden."

De gemeente geeft de goeie raad in de handel op tijd een zak strooizout (vb 10 kg) te kopen. Anders loop je het risico dat de zoutvoorraden tijdens de winterprikken overal uitverkocht zijn.
Voor bejaarde en andersvalide inwoners kan er ook beroep gedaan worden op de diensten van het Sociaal Huis.

Daarnaast wordt ook flink gestrooid met de moderne zoutstrooier waar de gemeente over beschikt. Dit gebeurt in een welbepaald werkschema.
Bij het bepalen van de te bestrooien wegen, fiets- en voetpaden houdt de gemeente rekening met diverse factoren zoals milieu, veiligheid en kosten. Belangrijk uitgangspunt is dat er binnen een straal van ongeveer 300 meter van woningen in een bebouwde kom, een weg is waarop gestrooid wordt.

Fase 1

In een eerste fase worden de hoofdstraten en de hellingen behandeld. De lengte van dit traject behelst 72 km.
Farazijnstraat, Polderstraat, Weldadigheidstraat, Nieuwpoortsteenweg, parking school, Schoolstraat, Vrijheidstraat, ventweg, Vrijheidstraat, Polderstraat, Kinderlaan, Nieuwpoortsteenweg, Karthuizerstraat, Noordzeedreef, Paardevissersweg, Zuidenwindhelling, Dewittelaan, Albert I-laan, Duinparklaan, Boudrystraat, Vanmaldeghemstraat, Pylyserlaan, Zeelaan, Noordstraat, Hovenierstraat, Kerkstraat, Galloperstraat, Hegerplein, Hostenstraat, Helvetiastraat, Zeelaan, Lejeunelaan, Bliecklaan, Zeelaan, Kursaallaan, Westendestraat, Koninginnelaan, Strandlaan, Van Looylaan, Permekelaan, Vandammestraat, Berglaan, Veurnelaan, Strandlaan, rondpunt Zeepanne, Strandlaan, Oostendelaan, Blanchardlaan, Leopold III-laan, rondpunt molen, Middenlaan, Abdijstraat.

Fase 2

Daarna volgt de behandeling van de straten die zich in de tweede fase, de lengte van dit traject behelst 63 km.
(Nieuwstraat), Wulpendammestraat, Dorpplaats, Dorpsplein, Kortestraat, Dijk, Nachtegaalweg, Notermanlaan, Lijsterstraat, Zilvermeeuwstraat, Leeuwerikstraat, Tortelduifstraat, Lijsterstraan, Notermanlaan, Kol. D'Haenenlaan, Kievitstraat, Nachtegaalweg, Duinparklaan, Zeebermlaan, Cottagelaan, Oostdijkweg, Karthuizerduinenweg, Uitkijkweg, Kruinweg, Dahlialaan (Jaquetlaan), (Leopold II-laan), Astridlaan, F. Timmermanslaan, Oostduinstrandlaan, Zeebermlaan, Fleuriweg, A. Devoslaan, Oostduinstrandlaan, Westdiephelling, Duinparklaan, Nieuwe Ydelaan, I. Bauwenslaan, H. Verriestlaan, P. Verhaertstraat, Guldenzandstraat, Westhinderstraat, Panoramalaan, Francklaan, Nieuwe Wandeling, Verdedigingslaan, Fazanteparktstraat, Steile Weg, Hoge Blekkerlaan, Francklaan, Vinkstraat, Ensorlaan, Verdedigingslaan, Horizontlaan, Bekentenissenweg, Hoge Duinenlaan, Guldenvlieslaan, Dorlodotlaan, Guldenvlieslaan, Hoge Duinenlaan, Bekentenissenweg, Japans Paviljoenlaan, Fastenaekelslaan, Middenlaan, Parnasiusstraat, Kerkeplein, Ter Duinenlaan, Ranonkellaan, Kroonlaan, Charles Leyslaan, Resedaslaan, Brialmontlaan, Tennislaan, Gaupinlaan, Yvonnelaan, Theresialaan, V. Lorentlaan, Lehoucklaan, Pharaildelaan, Eglantierlaan, Weg der Hoop, Mooi Verblijflaan, G. Scottlaan, Strandjutterslaan, Relaislaan, Golflaan.

Fase 3

Als in fases 1 en 2 geen tweede keer hoeft gestrooid, worden de resterende straten bediend.