U bent hier

Stand van zaken: storm in Koksijde

Op maandagavond 14 oktober kreeg onze gemeente af te rekenen met echt noodweer. Een zware storm teisterde de Westkust, maar vooral Koksijde deelde in de brokken. Het rampenplan werd zelfs afgekondigd om het grote aantal oproepen te beheersen. De burgemeester nam de coördinatie op zich. De vier brandweerposten (Koksijde, Oostduinkerke, Veurne en De Panne) werkten samen vanuit de kazerne in Koksijde om alle meldingen aan te pakken.

Er werden heel wat bomen ontworteld door valwinden tot 100 kilometer per uur. In de meeste gevallen vielen de bomen op straat en op pleinen, maar in enkele gevallen is er ook sprake van schade aan huizen, caravans en auto’s. Op verzoek van de burgemeester ondergingen verschillende locaties ook een sweeping om zeker te zijn dat er geen menselijke slachtoffers vielen.

De brandweermannen kregen versterking van de gemeentelijke Groendienst om alle omgewaaide bomen te lijf te gaan en de schade aan de huizen te herstellen. De hele nacht en daaropvolgende ochtend werd gewerkt om de averij op te ruimen.

Ook het Abdijmuseum Ten Duinen liep heel wat schade op. Het oog van de storm lag in de Van Buggenhoutlaan en de Middenlaan waardoor de aanpalende abdijsite ferm in de klappen deelde. Ook de Silicowijk in Koksijde-Dorp kreeg de volle lading.

Politie Westkust zette een drone in om een goed beeld te krijgen van de getroffen zones. Hieruit bleek dat de zone waaruit de oproepen gedetecteerd werden niet in totaliteit werd doorstormd. De storm heeft lokaal huisgehouden op twee plaatsen. Men spreekt over een valwind, die na de site van Ten Duinen over de Hoge Blekker werd getild en neerkwam aan de Silico.

Heb je schade door de storm?

Geef dit dan door aan Lokaal Bestuur Koksijde. Want Koksijde wil de storm laten erkennen als algemene ramp. Meer info

Update: dinsdag 15 oktober, 17.30 uur

De hele dag waren brandweermannen, werkmannen van onze groendienst en privéfirma Seru aan het werk om alle wegen vrij te maken. Vooral de Middenlaan en de Van Buggenhoutlaan werden zwaar geteisterd, net als het park van het Abdijmuseum Ten Duinen. Ook in Koksijde-Dorp (Silicowijk) kregen ze het zwaar te verduren.
De politie Westkust zette tegen de middag een drone in om een goed beeld te krijgen over de getroffen zones. Hieruit bleek dat de zone waaruit gisteren de oproepen gedetecteerd werden niet in totaliteit werd “doorstormd”. De storm – men spreekt over een valwind - heeft zeer lokaal huisgehouden op meerdere plaatsen.
In totaal kwamen 80 oproepen binnen bij de Brandweerzone Westhoek.
Vandaag om 16.00 waren alle oproepen afgerond.
Rond 16.45 uur gaf de burgemeester groen licht om de Van Buggenhoutlaan en zijstraten opnieuw open te zetten voor verkeer. De Middenlaan is zeker nog tot en met 16 oktober onbereikbaar.
Ook het park van de Duinenabdij blijft gesloten, het museum zelf is wel open.

Slotupdate: donderdag 17 oktober, 17.30 uur

  • De Middenlaan is terug volledig open voor alle verkeer
  • Intussen werd al 100.000 kg hout verhakseld en er is nog veel werk voor de boeg. Alles gaat naar de biomassacentrale, zie hieronder.

Wat gebeurt er met de bomen?

Dode grote stammen in natuurgebied zullen blijven liggen, omdat dood hout zeer interessant is voor de natuur. De rest zal worden afgevoerd naar een biomassa verwerkingsinstallatie om te worden omgezet in groene energie.
Zijn er mensen die problemen hebben met het weghalen van hun stormresten, neem dan zeker contact op met communicatie [at] koksijde.be of 058 53 30 30.

Wat met de aangerichte stormschade?

  • Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar. Hij/zij zal al uw vragen beantwoorden en u helpen om de procedure op te starten om het schadegeval te regelen.
  • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor uw verzekeringsdossier.
  • Informeer u of het Rampenfonds in uw situatie zal tussenkomen.

Op de website van de brandweer leest u wat u kan doen bij stormweer.

Dank aan de hulpdiensten

Op de sociale media kwamen heel wat dankbetuigingen binnen voor de Politie Westkust, Brandweer Westhoek, de werkmannen van de technische diensten en de dienst Communicatie. Ook het gemeentebestuur wenst deze mensen allemaal in de bloemetjes te zetten voor hun inzet!

 

Vertel het verder