U bent hier

Stedenbouwkundige verordeningen

Inplanting

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inplanting vervangt het bouwreglement Oostduinkerke (1933) en is geldig over het ganse grondgebied van de gemeente. De bedoeling van de verordening is voldoende tuinzone rond alleenstaande bebouwing te behouden. (5.00m bij eengezinswoningen; 6.00m bij meergezinswoningen)

Rooien of snoeien van bomen

Indien je bomen wil rooien of snoeien, dien je eerst een stedenbouwkundige vergunning te bekomen als de boom: 

  • een omtrek heeft van minstens 0.50m, gemeten op 1.00m hoogte.
  • op meer dan 3.00m van de woning staat.
  • (altijd) indien de boom zich binnen een beschermd zicht staat.

Afsluitingen

Je wil een afsluiting plaatsen? Weet dat het gemeentebestuur belang hecht aan een open en groen straatbeeld. Voor eengezinswoningen zijn afwijkingen onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Hiervoor is een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Ontbrekende autostandplaatsen

Het aantal noodzakelijke autostandplaatsen is afhankelijk van de vloeroppervlakte van de handelszaak en woning. Iedere nieuwe wooneenheid moet over minstens over één autostandplaats te beschikken. Bij handelszaken zijn minstens twee autostandplaatsen vereist. Bij meergezinswoningen worden bovendien fietsenstallingen voorzien.

Woonkwaliteit

Bij het bouwen van een nieuwe woning of meergezinswoning dien je rekening te houden met de minimumnormen inzake vloeroppervlakte en specifieke eisen inzake gebruiksgemak.

Houtige beplanting

De gemeente wenst het open landschap zoveel mogelijk te bewaren. Om de ruimtelijke impact van (landbouw)bedrijven zoveel mogelijk te temperen moeten bedrijfsgebouwen landschappelijk ingekleed worden. 

Bouwverbod

In de toeristische zone is een bouwverbod van kracht tusssen 11 juli en 1 september voor vergunningsplichtige werken. Opgelet ! Voor alle bouwwerken is gedurende het ganse jaar het politiereglement van kracht.