U bent hier

Stedenbouwkundige vergunningen

Wat?

Toelating tot het oprichten of slopen van constructies (gebouw, verharding, stuk grond, ...) op een bouwperceel. Ook voor het snoeien en rooien van bomen vraagt de gemeente een stedenbouwkundige vergunning.

Waarom ?

De bouwmogelijkheden van uw perceel zijn bepaald door de algemene regelgeving van het Vlaams gewest en de bijzondere voorschriften van de gemeente.

Hoe en wanneer?

De te volgen procedure is alsook de bouwmogelijkheden zijn afhankelijk van de locatie, de aard en vorm van de geplande werken. Informeer je aan de balie van de dienst stedenbouw over te volgen procedure en de bouwmogelijkheden vóór je de werken uitvoert. Sommige werken zijn vrijgesteld of kunnen gebeuren via melding.

formulieren en dossiersamenstelling