U bent hier

Stage bij de gemeente

Ben je op zoek naar een leerrijke stageplaats in een boeiende werkomgeving? Het gemeentebestuur van Koksijde wil investeren in zijn jeugd en stelt elk jaar een aantal stagiairs te werk in verschillende diensten.

Tijdens een stage zet je de verworven theoretische kennis om in de praktijk. Zo leer je wat het betekent om op de werkvloer te staan.

Wie?

Elke leerling of student die in het kader van zijn/haar studies een werkervaring moet of wil opdoen, kan een aanvraag indienen. Een stage is onbezoldigd. 

Hoe doe ik mijn aanvraag?

Ten laatste één maand voor de start van jouw stage moet jouw aanvraag met CV ingediend zijn bij de dienst Personeel & HR. Je kan een stageaanvraag indienen per mail (personeelsdienst [at] koksijde.be) of brief t.a.v. dienst Personeel & HR, Zeelaan 303, 8670 Koksijde, tel. 058 53 30 90.
De stageaanvraag moet volgende gegevens bevatten:

  • de gegevens van je school en de richting die je volgt;
  • je persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres);
  • de dienst of plaats waar je graag stage wil doen;
  • de periode van de stage (aanvang– en einddatum) en op welke dagen of tijdens welke uren deze stage plaatsvindt.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

De dienst Personeel & HR gaat na of er een stageplaats vrij is en de nodige begeleiding kan worden aangeboden. 

Na advies van de betrokken dienst wordt de algemeen directeur hiervan op de hoogte gebracht. Hij beslist dan op zijn beurt of de stage al dan niet mag doorgaan.

Nà goedkeuring door de algemeen directeur wordt de stagiair, vóór de aanvang van de stage, ook uitgenodigd tot een verplicht onthaal op vlak van arbeidsveiligheid.

Als je stageplaats is goedgekeurd moet je school een stageovereenkomst opstellen die volgende vermeldingen bevat:

  • Algemene gegevens (persoonlijke gegevens van de stagiair, gegevens school, stageplaats, periode).
  • De verzekering van de school of de persoonlijke verzekering die tussenkomt als de stagiair een ongeval heeft op de stageplaats of op weg van en naar de stageplaats.