U bent hier

Spontaan solliciteren bij gemeentebestuur Koksijde

Geïnteresseerd in een functie bij de gemeente Koksijde?

  • Download het sollicitatieformulier en stuur dit volledig ingevuld en eventueel aangevuld met uw cv op naar Gemeente Koksijde - t.a.v. dienst Personeel & HR - Zeelaan 303 - 8670 Koksijde. of

of:

  • Solliciteer onmiddellijk via het online sollicitatieformulier.

OPGELET: deze handelingen zijn niet gelijk aan solliciteren voor een functie die vacant werd verklaard, hiervoor moet apart gesolliciteerd worden zoals de werkwijze beschreven bij de 'kandidatuurstelling'!

Indien u één van de 2 bovenstaande stappen hebt gevolgd, dan komt u terecht in ons sollicitatiebestand. U ontvangt een bericht per mail of telefonisch wanneer een gepaste functie vacant wordt verklaard.

Het sollicitatiebestand wordt ongeveer jaarlijks hernieuwd. Hierbij wordt u door ons aangeschreven en kan u uw sollicitatie hernieuwen. Zorg er ook voor dat wijzigingen (o.a. adres) tijdig in uw dossier worden aangepast.

Diplomavoorwaarden

De functies zijn onderverdeeld in 5 niveaus. U kan enkel deelnemen aan selectieprocedures als u aan de diplomavoorwaarden voldoet:

  • niveau A: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs;   
  • niveau B: ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
  • niveau C: een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
  • niveau D: geen diplomavereiste, tenzij anders bepaald in de aanvullende aanwerving- en bevorderingsvoorwaarden;
  • niveau E: geen diplomavereiste

Diploma behaald in het buitenland?

U moet een gelijkwaardigheid aanvragen bij de instantie NARIC. Uiterlijk op de datum vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen moet u het bewijs van gelijkwaardigheid voorleggen.

Als u geen gelijkwaardigheidsbewijs kan voorleggen, zal uw kandidatuur niet weerhouden kunnen worden. 

Meer informatie: NARIC-Vlaanderen www.naric.be

Taalkennis voor het personeel van lokale besturen

Een kandidaat-personeelslid moet zijn kennis van het Nederlands bewijzen a.d.h.v. het diploma of studiegetuigschrift behaald in het Nederlandstalig onderwijs of één van de andere wijzen vermeld in de infobrochure taalkennis.

Knelpuntberoepen

Voor bepaalde knelpuntberoepen vinden we moeilijk geschikte kandidaten bv. begeleider in de kinderopvang of chauffeur rijbewijs C.

Door de VDAB worden deze functies erkend als knelpuntberoep waardoor je als ingeschreven werkzoekende via de VDAB een opleiding kan volgen om het attest/brevet of rijbewijs te behalen. 

De opleiding voor vrachtwagenchauffeur (rijbewijs C) is bovendien een door de VDAB erkende opleiding en bijgevolg gratis.

Bovendien krijg je tijdens je opleiding, studie of stage een vrijstelling van beschikbaarheid waardoor je je uitkering behoudt én kom je in aanmerking voor financiële voordelen.

Meer informatie over het opleidingsaanbod via www.vdab.be/opleidingen/aanbod.