U bent hier

Solliciteren als je je studies niet in het Nederlands hebt gevolgd

Je kan deelnemen aan een selectie als je je studies niet in het Nederlands hebt gevolgd. Als je solliciteert, leg je een bewijs van taalkennis voor.

Waar haal je het bewijs?

Deze instanties leveren geldige bewijzen van taalkennis:

Selor

Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel
Contactformulier
Tel: 02 788 70 00

Erkende onderwijsinstellingen waarin het Nederlands de onderwijstaal is

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal 

Huizen van het Nederlands van Brussel, Antwerpen of Gent (enkel voor niveau A2 en B1)

Voor niveau E en D: het schoolbestuur van het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs waar je acht jaar als leerling onderwijs volgde

Je moet dit toevoegen aan je digitaal sollicitatiedossier, meer info vind je in de infobrochure taalkennis.