U bent hier

Signaalkaart kansarmoede

De signaalkaart kansarmoede is een instrument voor leerkrachten of andere professionals die omgaan met kinderen. De bedoeling van de signaalkaart is om een breder zicht te krijgen op de situatie van een kind en om zijn of haar reacties beter te kunnen begrijpen.

Iedere leerkracht heeft wel een kind waarvan de agenda nooit getekend wordt, de turnpak steeds wordt vergeten, … Misschien liggen er meerdere oorzaken aan de basis. Misschien ligt het probleem veel dieper dan 'niet willen, vergeten, …

Het doel van de signaalkaart is om de leerkrachten en professionals tools aan te reiken om het welbevinden van het kind te verbeteren en om op een andere manier om te gaan met het gedrag van het kind. Op deze manier hopen we de vicieuze cirkel van kinderarmoede te doorbreken.

De signaalkaart bestaat in 2 versies

Korte versie

  • 5 levensdomeinen met objectieve en waarneembare feiten
  • de leerkracht kruist aan wat van toepassing is bij het kind
  • door een beter inzicht in de situatie, kan de leerkracht gepast reageren

Uitgebreide versie

  • overzicht met diverse signalen op diverse levensdomeinen
  • acties die de school kan nemen
  • acties die de leerkracht kan nemen