Seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad heeft als doel het bevorderen van een integraal seniorenbeleid in het belang van alle inwoners van Koksijde. De seniorenadviesraad bestaat uit afgevaardigden van verschillende seniorenverenigingen en individuele senioren. De gemeentelijke seniorenadviesraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Stemgerechtigde leden

 • afgevaardigde van elke in de gemeente gevestigde zelfstandige erkende vereniging voor senioren die een werking specifiek gericht op senioren kan aantonen en als dusdanig door de Algemene Vergadering wordt aanvaard; neven- of onderafdelingen van een zelfstandige vereniging krijgen geen afvaardiging.
 • rusthuizen kunnen a rato van 1 persoon per rusthuis vertegenwoordigd zijn, evenals een afgevaardigde van de serviceflats.

Niet-stemgerechtigde leden

 • schepen voor sociale aangelegenheden of de schepen die hem/haar vervangt
 • voorzitter van het OCMW of een lid van de raad van het OCMW die hem/haar vervangt
 • de door de algemene vergadering omwille van hun deskundigheid opgenomen leden
 • vertegenwoordigers van de verschillende gemeentelijke adviesraden
 • de seniorenconsulent

Een vereniging die wenst lid te worden van de seniorenadviesraad dient een schriftelijke aanvraag te richten tot de voorzitter van de seniorenadviesraad.

Kandidaten dienen aan volgende voorwaarden te voldoen

 • geen lid zijn van de gemeenteraad of de raad van het OCMW
 • wonen in Koksijde
 • ouder zijn dan 58 jaar of gepensioneerd
 • slechts één vereniging vertegenwoordigen

Einde mandaat

De seniorenadviesraad wordt ontbonden bij het eind van de legislatuur.

Aan het persoonlijk lidmaatschap van de gemeentelijke seniorenadviesraad wordt een einde gesteld

 • door het intrekken van de opdracht door de organisatie of de vereniging welke zij vertegenwoordigen. Deze intrekking dient schriftelijk aan het bestuur van de seniorenadviesraad worden toegezonden.
 • door het ontslag van de betrokkene zelf. Dit ontslag wordt eveneens schriftelijk meegedeeld.

Werking van de seniorenadviesraad

 • de noden van de senioren overmaken aan het beleid
 • verlenen van medewerking aan initiatieven voor senioren
 • bevorderen van overleg tussen de verschillende seniorenverenigingen
 • organiseren van voorlichtingsnamiddagen voor senioren
 • vertegenwoordigen van de seniorenadviesraad in andere gemeentelijke raden
 • deelname van de seniorenadviesraad aan de raden op bovenlokaal niveau

Heb je een suggestie of vragen, dan kan je de seniorenadviesraad bereiken via de gemeentelijke seniorenconsulent Katleen Calcoen of via senioren [at] koksijde.be.

Uiteraard kan je ook rechtstreeks contact opnemen met de leden van de seniorenadviesraad.