U bent hier

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Voor bepaalde zones zijn bijzondere stedenbouwkundige voorschriften van kracht. Deze voorschriften bieden ofwel meer rechtszekerheid of beogen een specifieke ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Vroeger werden deze mogelijkheden bepaald door BPA's. Gemeentelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (nadien: GRUP's) sluiten meer aan de doelstellingen van het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan).

Uitvoeringsplannen in procedure

Publieke raadpleging Openbaar onderzoek Definitief vastgesteld door de gemeenteraad Procedures bij de Raad van State
lopende: lopende:    Uitbreiding Koksijde Golf Ter Hille

     
afgelopen: afgelopen:    
GRUP Oostduinkerke-Dorp (dorpspromenade)      

Uitvoeringsplannen in werking

Duinpolderovergang

goedgekeurd door de Deputatie op 13.04.2006

Koksijde Centrum

goedgekeurd door de Deputatie op 29.05.2008

Herziening Grup Koksijde Centrum

goedgekeurd door de Deputatie op 06.10.2011

Koksijde Dorp

goedgekeurd door de Deputatie op 20.02.2003

Landbouwgebied

goedgekeurd door de Deputatie op 19.01.2006

GRUP Ten Bogaerde

gedeeltelijke herziening GRUP Landbouwgebied, goedgekeurd door de Deputatie: 13.12.2012

Munitiedepot

goedgekeurd door de Deputatie op 15.11.2010

Noordduinen

goedgekeurd door de Deputatie op 13.04.2006

Herziening van het GRUP Noordduinen

goedgekeurd door de Deputatie op 16.03.2009

Pylyserlaan

goedgekeurd door de Deputatie op 12.12.2013

Schipgat - Doornpanne

goedgekeurd door de Deputatie op 18.06.2009

Sint-Niklaaskerk

goedgekeurd door de Deputatie op 08.01.2004

Sportpark oostelijk deel

goedgekeurd door de Deputatie op 20.11.2008

Sportpark westelijk deel

goedgekeurd door de Deputatie op 19.01.2012

Ster der zee

goedgekeurd door de Deputatie op 25.11.2010

Strandlaan

goedgekeurd door de Deputatie op 22.12.2011

Zeeberm - Oostvoorduinen

vastgesteld door de Gemeenteraad op 21.12.2015

Zeedijk Koksijde

goedgekeurd door de Deputatie op 15.09.2016