U bent hier

Rioolaansluitingen

Eengezinswoningen

Stelsel ZONDER wachtaansluiting

 • De gemeente komt de aansluiting uitvoeren
 • Op privé-gebied moeten de buizen worden aangelegd tot aan de rooilijn, op een maximale diepte van 1 meter (voor aansluiting van kelders is een apart reglement voorzien)
 • Kostprijs aansluiting eengezinswoning: voor de start van de werken dient een bedrag van 75 € per lopende meter (tussen de perceelgrens en het vermoedelijke aansluitingspunt) in consignatie te worden gegeven bij de financieel beheerder. Zodra de werken tot aansluiting aan het openbaar rioolnet voltooid zijn, wordt de werkelijke kost opgesteld. De betaalde geconsigneerde som wordt in mindering gebracht.
 • Administratie: je moet een formulier invullen om het volledige dossier op te starten (+ plan bijvoegen)

Stelsel MET wachtaansluiting

 • Wachtaansluiting = aftakking van de hoofdriool naar ieder perceel tot ongeveer 30 cm van de rooilijn, op een diepte van ongeveer 1 m
 • De gemeente komt de aansluiting niet uitvoeren - moet in privé gebeuren
 • Administratie: je moet een formulier invullen om een lozingsvergunning te krijgen

Meergezinswoningen

 • Voor de aansluiting van meergezinswoningen moet je een privé-aannemer met erkenning klasse C1 aanstellen. Die aannemer moet vooraf een aanvraag indienen bij de gemeente. De werken kunnen pas starten na goedkeuring door de gemeente.
 • Voor de werken kunnen worden uitgevoerd, moet er een waarborg worden betaald van € 1.000. Dit kan betaald worden op het rekeningnummer 091-0002290-88 van de gemeente met vermelding: Rioolaansluiting meergezinswoning.
 • De borg wordt volledig teruggestort na controle. De werken moeten uitgevoerd worden volgens de gestelde voorwaarden en het openbaar domein moet in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

De uitvoering

 • Materialen: PVC buizen - diameter 160 mm
 • Regenwater:
 • Water afkomstig van goten, terrassen, ...
 • In de straat is er geen regenwaterstelsel voorzien voor regenwater afkomstig van privé
 • Moet op privé-domein blijven: regenwaterput, hergebruik, bezinken
 • Een overloop van een regenwaterput mag niet naar de riolering

Belangrijke gegevens

 • Renovatie of afbraak: indien de bestaande woning is aangesloten, moet de aansluiting opnieuw gebruikt worden. De aansluiting moet door de bouwheer worden opgezocht.
 • Bestaande septische putten kunnen in de meeste gevallen kortgesloten worden bij aansluiting op de riolering.
 • Helling buizen op privé: 10 cm op een afstand van 5 m
 • Voorzie voldoende toezichtputten, minstens één tegen de rooilijn
 • Voorzie een geurafsnijder